De Voetbaltrainer 245 – pag. 23

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 23

heid ze lopen, en daar indien nodig

ook tijdens de training meteen iets

mee doen. Daar is de golfkar voor ont-

wikkeld, met een groot scherm, wifi

zodat het op drie velden kan werken

en een accu die ervoor zorgt dat de

kar rijdt en ook dat het scherm blijft

draaien. Dit alles hebben we nu be-

schikbaar. Bij het Nederlands A-elftal

is dit al zeker een jaar in gebruik. Toe-

komstig zal dit ongetwijfeld uitgebreid

worden naar andere teams, waarbij je

wel moet weten dat het gebruik van

zo’n systeem investeringen in tijd en

moeite kost. Wil je het gebruiken, dan

moet het ook goed gebeuren.

Je kunt dit systeem op verschillende

manieren gebruiken. Uiteraard kun je

de training live volgen, met alle gege-

vens real-time beschikbaar. Daarnaast

is het bijvoorbeeld een meerwaarde

bij het trainen van corners. Je rijdt de

kar erheen, en kort voordat de corner

genomen wordt, zet je het beeld stil.

Daarna kun je met de spelers snel bij

elkaar komen en kijken wat er precies

gebeurde. Of denk aan een partijspel

11:11. Er vindt iets plaats wat de trai-

ner belangrijk vindt, hij zet het spel

stil en samen kijk je even snel wat

er precies aan de hand was. De trai-

ner koppelt er zijn coaching aan en

je kunt meteen weer door. Of bij het

afwerken op doel, dat je bij het terug-

lopen je eigen actie terug kunt zien.

Dat kan enorm leerzaam zijn. Linie-

besprekingen kun je op het veld doen.

De trainer legt even snel uit wat de

organisatie is en je kunt aan de slag.

De link tussen theorie en praktijk is er

direct.’

Hoe meet u het rendement van de toepas-

sing van de golfkar op het trainingsveld?

‘Daar doen we onderzoek naar. Via

vragenlijsten vragen we aan spelers

hoe ze deze manier van coaching

beleefd hebben en wat het voor hen

heeft toegevoegd. Of ze de indruk

hebben dat deze manier van coaching

uiteindelijk beter zal blijven hangen

dan de andere, meer gebruikelijke ma-

nier. En daar geven we ook feedback

op, want als je dat niet doet, vullen

spelers vragenlijsten op een gegeven

ogenblik niet meer in. Maar het rende-

ment en het voordeel van de golfkar

zien we op meer manieren optreden.

Je kunt de kar naar de situatie toe

rijden, hetgeen betekent dat je niet

telkens alle spelers bij elkaar hoeft te

verzamelen. Neem weer het voorbeeld

van de corner: nu hoeven we niet na

een corner naar de andere kant van

het veld te lopen om te kijken wat er

precies gebeurde bij die corner. De kar

staat immers naast de situatie.’

Erwin van de Looi: ‘Voor de eerstvol-
gende interlandperiode zullen we bij

Jong Oranje de golfkar met tv-scherm

gaan gebruiken tijdens het trainen

van spelhervattingen. Tot nu toe had

keeperstrainer Sierd van der Berg een

iPad op het veld om de afspraken

bij spelhervattingen, aanvallend en

verdedigend, beter door te kunnen

nemen. Het grotere tv-scherm komt

daar nu bij met videobeelden van een

paar seconden terug. Dan kunnen

we in detail kijken hoe de gemaakte

afspraken worden nagekomen. Denk

bijvoorbeeld aan de timing van inlo-

pen of het zetten van een blok. Daar

komt het echt op details aan waarbij

je vaak niet in één oogopslag ziet wat

er gebeurt. Dan is snel terugkijken een

uitkomst. Spelers worden nu echt ge-

confronteerd met het al dan niet na-

komen van afspraken en ik denk dat

we hier grote winst in zullen maken.

Er is minder ruimte voor ‘Ja, maar…’.

En aan de andere kant kan het ook

enorm stimulerend werken om een

succesvolle uitvoering nog eens snel

terug te kijken!’

Welke innovatieve manieren zijn er nog

meer om de spelers te instrueren?

Steijn Spreij: ‘In het hotel Woud-
schoten waar we verblijven tijdens

trainingskampen hangt in onze

woonruimte een groot scherm. Dat

kunnen de spelers gebruiken om tv te

kijken, maar we gebruiken het over-

dag vooral om na een training direct

de rapportages met trainingsdata te

laten zien. We vergelijken de speler

altijd met zichzelf, niet met anderen.

De speler moet vooral letten op zijn

eigen normen: hoe heb ik gepresteerd

ten opzichte van mijn eigen norm?

Komen ze bij ons binnen, kunnen ze

hierop ook zien hoe ze het de aflopen

tijd bij hun eigen club hebben gedaan,

want over die data beschikken wij

ook. Tevens laten we zien wat de ge-

gevens uit hun laatste interlands zijn

geweest. Ze hebben meteen een beeld

hoe ze er qua cijfers voorstaan.

Het scherm wordt ook weleens ge-

bruikt voor de wedstrijdvoorbereiding.

Bondscoach Ronald Koeman liet de

informatie bijvoorbeeld een keer de

hele dag op het scherm afspelen, om

er daarna met de spelers over te gaan

praten. Dan heb je een andere manier

van wedstrijdvoorbereiding, en dat

heeft toen prima gewerkt. We zien

dan ook dat coaches steeds meer in

deze ontwikkeling mee gaan.’

‘Je kunt de golfkar naar de situatie
toe rijden, zodat niet telkens alle
spelers een grote afstand hoeven

af te leggen om bij elkaar
te komen’

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 23 16-10-19 14:06