De Voetbaltrainer 245 – pag. 25

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 25

Van wedstrijdbeeld naar animatie. Vervolgens kan er worden ‘ingezoomd’ naar het 3D-perspectief van elke speler.

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 25 16-10-19 14:06