De Voetbaltrainer 245

Pagina 27 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 27 S P E C I A L A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N Vervolgens wordt per speler een eva- luatie gemaakt en die gaat inclusief de data verpakt in één document naar de...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 27

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

Vervolgens wordt per speler een eva-

luatie gemaakt en die gaat inclusief

de data verpakt in één document naar

de speler. En er gaat een rapportage

naar de club. We hebben doorlopend

contact over de data die de clubs

graag willen zien, en die ze eventu-

eel kunnen verwerken in hun eigen

systemen. Het is immers van groot

belang om te weten wat spelers bij de

nationale teams hebben gedaan, zodat

daarop ingespeeld kan worden. Uiter-

aard gebeurt dit, vanwege de nieuwe

privacywetgeving, allemaal met me-

deweten en akkoord van de speler.’

Steijn Spreij: ‘Bij het A-elftal heb-
ben we een tablet op de bank waarop

direct geselecteerde beelden terug-

gekeken kunnen worden en is er een

live videostream ter beschikking met

overzichtsbeelden. Daarnaast kun-

nen er in de rust direct gecodeerde

beelden worden teruggekeken door

de technische staf. Afhankelijk van de

situatie kan ervoor gekozen worden

om de beelden aan het team te laten

zien of aan spelers individueel. Deze

terugkoppeling in de rust is geen doel

op zich, dus per situatie wordt er ge-

kozen of en hoe we het inzetten.’

Virtual Reality
Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van Virtual Reality?

Steijn Spreij: ‘Waar we de ter beschikking staande data eerst gebruikten voor fysieke doeleinden (waar heeft iemand gelopen, hoe veel,
hoe hard, wat heeft de inspanning met zijn lichaam gedaan?) kunnen we deze gegevens nu ook gebruiken in een omgeving van Virtual

Reality. We laden alle coördinaten in een engine van Beyond Sports en die bouwt de wedstrijd in Virtual Reality na. Daar doen we twee

dingen mee. In de eerste plaats hebben we met onze speelwijze als basis een bibliotheek met scenario’s gebouwd. Stel je dat als volgt

voor: wij willen binnen onze speelwijze zodra we de bal veroveren, het liefst direct diep spelen. Een speler kan dan, vanuit een bepaalde

positie op het veld, met een VR-bril op een aantal momenten zien waarop zich dit in de wedstrijd voordeed. Het is dan aan hem om de

keuze te maken. Wij registreren waar je gekeken hebt (eye-tracking), wat je kiest en hoe snel je dat doet. De scenario’s hebben we nu en

we hebben een aantal teams daarmee getest.

In ons scoutingsproces kan dit ook van enorm belang zijn. Bij het samenstellen van een selectie wil je graag weten wat het profiel van

de speler is. Is hij van nature een speler die bij balverovering in eerste instantie vooruit wil spelen? Of is het juist zijn automatisme om

vanuit de speelwijze bij de club bijvoorbeeld de bal in zo’n geval terug te spelen? Met Virtual Reality kunnen we dit bij wijze van spreken

misschien zelfs trainen terwijl hij op bed ligt. Zo vaak kunnen we met de nationale teams qua intensiteit niet volle bak trainen, en dan

kan dit een geweldig middel worden om hem toch te kunnen beïnvloeden.

Virtual Reality geeft ons daarnaast de mogelijkheid om de spelers situaties te laten beleven vanuit hun eigen perspectief in de wedstrijd.

We willen de wedstrijd kunnen zien vanuit ieder mogelijk perspectief. Op deze manier zien we meer van een wedstrijd dan we ooit heb-

ben kunnen zien. Door hetgeen de speler op zijn bril ziet ook te projecteren op een scherm, kunnen we met hem mee kijken. Dat maakt

het mogelijk om de speler beter te begeleiden in dit proces: ‘Je kiest voor afspeeloptie A, maar kijk eens verder. Waarom kies je niet voor

B?’ Er ontstaat een gesprek met de speler en dat is precies wat je wilt.

We hebben ons afgevraagd hoe we op een andere manier deze techniek nog op een eenvoudiger manier konden toepassen en daarover

zijn we met Beyond Sports in gesprek gegaan. We kunnen nu het normale videobeeld stilzetten, en transformeren in VR en het beeld

draaien naar elke positie die we maar willen. Hiermee kunnen we zonder de VR bril in 3D vanuit het gezichtspunt van de speler zien wat

hij waarnam in die specifieke situatie.’

Meer informatie over de opleiding tot Video-analist

van de KNVB: https://tinyurl.com/y5jhnfuo

18-19-20-21-22-23-24-25-26-27_knvbvideodata.indd 27 16-10-19 14:06