De Voetbaltrainer 245

Pagina 28 van: De Voetbaltrainer 245

Tekst: Ruud Doevendans Goede adviezen beter laten renderen ‘Sport inspireert en sport verbindt’ staat op de website van NOC*NSF, de federatie van sport- bonden in Nederland. Om dat te bereiken zoekt de sportkoepel steeds naar nieuwe...

Tekst: Ruud Doevendans

Goede adviezen beter
laten renderen

‘Sport inspireert en sport verbindt’ staat op de website van NOC*NSF, de federatie van sport-

bonden in Nederland. Om dat te bereiken zoekt de sportkoepel steeds naar nieuwe wegen die

sportbeoefening in Nederland beter bereikbaar maken voor de massa en die sporters succes-

voller kunnen maken. Met name op dat laatste terrein spant Kamiel Maase zich in. Maase is

Performance Manager Sport Science & Innovation. De Voetbaltrainer spreekt met hem en met

Arjen Boonstoppel (die zich richt op teamsporten) en Bernadet van Os (specialist in prestatie-

technologie).

NOC*NSF, altijd op weg naar beter presteren

T E A M N L

Van eenmansbedrijf naar
TeamNL

Kamiel Maase: ‘NOC*NSF
is de koepelorganisatie

van de georganiseerde

sport in Nederland. Bin-

nen deze organisatie

houd ik me uitsluitend

bezig met topsport, dus

laten we zeggen: die ene

procent van sportend Ne-

derland. Wat daarbuiten valt is abso-

luut heel belangrijk, maar behoort niet

tot mijn takenpakket. Ik ressorteer

rechtstreeks onder Maurits Hendriks,

de Technisch Directeur. Binnen mijn

vak gaat het om innovatie, en dus ook

om wetenschap, onderzoek doen en

kennis inbrengen. Ik probeer door ont-

wikkelingen te constateren te bepalen

wat er moet gebeuren om iets tot

stand te brengen, de juiste personen

bij elkaar te brengen en eventueel gel-

den daarvoor beschikbaar te krijgen.

De bedoeling is dat we bewerkstel-

ligen dat er wordt samengewerkt

www.devoetbal trainer.nl28

Wassenaar een soort eenmansbedrijf

dat in een bepaalde sportdiscipline als

het ware de wereld probeerde te ver-

overen. Je zocht veelal je eigen weg.

Met TeamNL zijn we daar nu veel

verder in. We brengen kennis, trai-

ners en sporters samen. Door kennis

effectief te verspreiden en te zorgen

voor kruisbestuiving maken we nu

grotere stappen. Overigens wordt

een deel van mijn tijd ook in beslag

genomen door moeite die ik doe om

sportbonden en sporters ertoe aan te

zetten ook echt gebruik te maken van

de faciliteiten die we creëren. Er zit

nogal eens wat in de weg: een sporter

die voorrang geeft aan een wedstrijd

op korte termijn terwijl een trainings-

kamp wellicht efficiënter zou zijn,

bijvoorbeeld. Creëren we de mogelijk-

heid om op trainingskamp te gaan

om (bijvoorbeeld) te wennen aan de

warme omstandigheden straks tijdens

de Olympische Spelen in Tokyo, is het

wel zaak dat die ook worden benut. En

dat dan ook werkelijk de koelvesten

om uiteindelijk de sporter in staat te

stellen beter te presteren. En om din-

gen werkbaar te maken. Je kunt een

sportsbar (een reep dus) ontwikkelen,

maar waar begin je? Maak je eerst een

reep en kijk je daarna wat erin moet

zitten om bij te dragen aan presteren,

of onderzoek je eerst wat werkzame

stoffen zijn en produceer je daarna die

reep? En wat moet er gebeuren zodat

‘ie ook gegeten gaat worden, kortom:

smaakt ‘ie ook nog een beetje?

In mijn eigen loopbaan als atleet heb

ik natuurlijk vaak te maken gehad

met allerlei ontwikkelingen en onder-

zoeken naar hoe het beter en sneller

kon. Door mijn lengte was ik al gauw

vijftien kilo zwaarder dan concurren-

ten, wat gevolgen heeft voor elemen-

ten als hydratatie (vochthuishouding)

en voeding. Je kijkt als sporter ook

altijd geïnteresseerd naar wat anderen

doen. Zit daar voor mij iets bij, wat

zinvol kan zijn? Heeft een trainer een

ander programma? Maar uiteindelijk

was ik toen met mijn trainer Bram

28-29-30-31-32_kamielmaaseea.indd 28 16-10-19 14:18