De Voetbaltrainer 245 – pag. 29

| |

NOC*NSF, altijd op weg naar beter presteren

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 29

worden meegenomen die beschikbaar

zijn. Om maar eens wat te noemen.

Soms introduceren we een nieuw ap-

paraat, maar moet je ook tijd inves-

teren om dat echt te leren gebruiken.

Dat is een kwestie van voorbereiden.

Daar steken we veel energie in.’

Recentelijk is het nodige onderzocht en

gepubliceerd op het gebied van slaap in

combinatie met sporten. Wat zijn de laat-

ste ontwikkelingen op dat vlak?

‘Goede slaap draagt bij aan optimaal

herstel van de sporter. Op dit gebied

is nog veel winst te halen. NOC*NSF

is de initiator geweest van een groot

onderzoek rondom slaap en topsport,

waarin de Radboud Universiteit heeft

geparticipeerd. Ik probeer nu, mede

voortvloeiend uit dat onderzoek, te

bewerkstelligen dat sporters die naar

grote toernooien uitgezonden worden,

meer op maat kunnen worden be-

diend op dit terrein. Soms is op locatie

het bed slecht, dan is het belangrijk

dat je daar iets aan kunt doen. Denk

daarbij aan een op maat gemaakt

matras. Op dit moment krijgen alle

sporters nog hetzelfde matras. We

werken in samenspraak met onze

partner op dit gebied aan een slaapkit,

waar sporters echt iets aan hebben,

een aantal producten die hen kunnen

helpen om goed te slapen. Denk aan

wielrenners die een grote wielerronde

rijden. Die slapen elke avond op een

andere plaats en onder verschillende

omstandigheden. Een pakket met een

verduisteringsgordijn kan dan handig

zijn, want soms laten de gordijnen

licht door en kun je niet slapen. Oor-

dopjes zijn van belang, want het komt

voor dat er aan de weg gewerkt wordt

en er herrie in de slaapkamer is. Daar-

naast blijven we ook met de leveran-

cier in gesprek over hetgeen zij zélf

aan het ontwikkelen zijn. En ik bekijk

uiteraard wat we terug kunnen doen

voor deze fabrikant.

Verder hebben we voor sporters een

richtlijn voor wat we ‘slaaphygiëne’

noemen. Maatregelen die je kunt ne-

men om zo veel mogelijk voordeel te

halen uit slaap. Ritme en regelmaat

kunnen van het grootste belang zijn.

Als een sporter de ene avond om 10

uur naar bed gaat en de volgende

avond om half 1, dan werkt dat niet.

Het lichaam is daardoor van slag en je

presteert niet meer optimaal. De laat-

ste twee uur voordat je gaat slapen,

niet meer op je laptop of smartphone

kijken. Het is allemaal bekend, maar

het is soms lastig om sporters er be-

wust van te maken dat dit zaken zijn

die je prestaties direct beïnvloeden.

Iets anders wat met discipline te ma-

ken heeft: je bidon meenemen wan-

neer je gaat trainen. Je zult ervan ver-

steld staan hoe vaak dit nog vergeten

wordt, terwijl iedere sporter weet hoe

belangrijk tijdig drinken is. Mensen

een soms onzichtbaar duwtje in de

rug geven als het om hun gedrag gaat,

noemen we nudging. In een gebouw de

trap duidelijk zichtbaar maken, terwijl

je de lift moet zoeken. Iedereen weet

dat je beter de trap kunt nemen, maar

Kamiel Maase
Kamiel Maase is een grote naam in de Nederlandse sportwereld. De atleet, tevens afgestu-

deerd biochemicus en bedrijfskundige, is Nederlands recordhouder op de 5.000 en 10.000

meter, was dat tot voor kort ook op de marathon en vertegenwoordigde ons land driemaal op

de Olympische Spelen. Nadat hij in 2009 zijn topsportcarrière beëindigde, trad hij in dienst

van NOC*NSF als Coördinator Wetenschappelijke Ondersteuning van Topsport: ‘Een erg breed

gebied, waarin verwacht werd dat ik van alles verstand had. Dat is in de praktijk natuurlijk

lastig, reden waarom we gaandeweg steeds meer deelgebieden zijn gaan ontwikkelen. Zo zat

bijvoorbeeld de portefeuille Voeding bij mij, maar ik wist dat er anderen waren die daarvan

meer verstand hadden dan ik.’

De ambitie van NOC*NSF is om van Nederland een top 10-sportland in de wereld te maken.

Stilstand is dan per definitie achteruitgang, want wereldwijd ontwikkelen landen zich door-

lopend. Kamiel Maase geeft momenteel leiding aan TeamNL Experts, het onderdeel binnen

NOC*NSF dat beoogt direct positieve invloed uit te oefenen op de prestaties van sporters, al

dan niet door onderzoek te doen naar nieuwe methodes, die te testen en toepasbaar te ma-

ken.

M Line, NOC*NSF en de Radboud Universiteit werken samen om kennis en ervaring rondom slaap in

kaart te brengen. Topsporters van TeamNL worden betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe matras-

sen, door deze d.m.v. ‘proefliggen’ te testen.

28-29-30-31-32_kamielmaaseea.indd 29 16-10-19 14:18