De Voetbaltrainer 245

Pagina 36 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl36 W E T E N S C H A P We hebben gemerkt dat er talenten zijn van wie je uit een soort onder- buikgevoel zegt ‘die is momenteel nog niet goed genoeg’, en objectief gezien toch heel goed scoren. Iemand...

www.devoetbal trainer.nl36

W E T E N S C H A P

We hebben gemerkt dat er talenten

zijn van wie je uit een soort onder-

buikgevoel zegt ‘die is momenteel nog

niet goed genoeg’, en objectief gezien

toch heel goed scoren. Iemand zei het

ook: ‘Er is ‘iets’, waardoor ik twijfel.’

Maar puur gelet op de criteria die we

vooraf hadden bepaald, is dat talent in

de jeugdopleiding opgenomen en doet

het daarin op dit moment geweldig.’

2 Smart Sensor Shorts
In teamsporten kent een training

naast technische en tactische ook

fysieke doelstellingen. Als trainer pro-

beer je door middel van een gedegen

planning en periodisering spelers fit te

krijgen. Maar hoe weet je nu precies

hoe belastend een bepaalde oefening

is voor een individu? Door het gebruik

van bijvoorbeeld GPS-hesjes weet

je onder meer hoeveel afstand een

speler heeft afgelegd en met welke

snelheid. Maar wat is de precieze

belasting op de benen? Vanuit Bewe-

gingswetenschappen doet promoven-

dus Bram Bastiaanse momenteel een

onderzoek, waarbij ook de TU Delft en

de VU Amsterdam betrokken zijn. Mi-

chel Brink legt uit hoe het zit.

Monitoren van trainings-
belasting
Michel Brink:
‘Aan de hand van sen-
soren in een slidingbroek kunnen

we beter de belasting van de benen

meten, denk aan de hoeken en de

hoeksnelheden van knie en heup. Wat

is bijvoorbeeld de belasting bij een

oefening waarbij wenden en keren

een rol speelt? En wat zijn de verschil-

len tussen individuele spelers? In de

voetballerij zijn hamstringblessures

de meest voorkomende spierblessu-

res, waardoor spelers lange tijd zijn

uitgeschakeld en de kans op herha-

ling groot is. Als je nu tijdens een

training beter weet wat de belasting

op het bovenbeen is, kun je wellicht

tijdig bijsturen en voorkomen dat een

speler uitvalt. Ook kan de slidingbroek

mogelijk gebruikt worden om tijdens

de revalidatie van een hamstringbles-

sure de belasting weer gedoseerd op

te bouwen.’ (Op pagina 37-39 volgt een

artikel waarin verder wordt ingegaan

op de sensorbroek, red.)

Vernieuwend zijn is volgens de drie

geïnterviewden meer dan alleen maar

luisteren naar wat een trainer-coach

wil zien. Het is meer dan gegevens

verzamelen, die uitdraaien en over-

handigen.

Fundament
Koen Lemmink:
‘Inmiddels hebben
we hier een goed fundament staan,

waarbij steeds meer samenwerking

ontstaat tussen studenten van de

diverse faculteiten binnen de Rijksuni-

versiteit Groningen (RUG), maar ook

daarbuiten. Ook de koppeling tussen

studenten en de praktijk werpt haar

vruchten af, want vanuit die praktijk

krijgen wij input die ons helpt bij het

doen van subsidieaanvragen voor

nieuw onderzoek. En indien succesvol

werven we afgestudeerde bewegings-

wetenschappers of psychologen, waar

altijd veel animo voor is, niet alleen

vanuit Nederland maar ook vanuit het

buitenland. Buitenlandse studenten

komen naar Groningen voor onder-

zoek en ook onze studenten worden

gevraagd om in andere delen van de

wereld hun kennis te delen. Eigenlijk

gaat er niets boven Groningen.’

Op de hoogte blijven van de laatste ont-

wikkelingen? Bezoek de website van het

SSIG (www.ssig.nl) of volg ze op Twitter:

@sportscience_IG

33-34-35-36_ssig.indd 36 16-10-19 14:19