De Voetbaltrainer 245

Pagina 4 van: De Voetbaltrainer 245

Op de KNVB Campus in Zeist is nu één centrale plek waar voetbal en innovatie samenkomen. #11 is de naam van deze innovatiehub. Iedereen die op een innovatieve manier een bijdrage wil leveren aan het Nederlands voetbal, is er we...

Op de KNVB Campus in Zeist is nu één centrale plek waar

voetbal en innovatie samenkomen. #11 is de naam van deze

innovatiehub. Iedereen die op een innovatieve manier een

bijdrage wil leveren aan het Nederlands voetbal, is er wel-

kom. Volgens de KNVB een ontwikkel- en maakplek voor

professionals uit het betaald voetbal, wetenschappers, grote

bedrijven en heel slimme startups. Wat hen bindt: ze zijn

bereid kennis te delen over en samen te werken aan voetbal-

vernieuwing. De leeshoek en -tafel zullen er niet ontbreken.

Daar hoort deze special ‘Anders denken, anders doen’ zeker

te liggen, vinden wij. Dit themanummer bevat namelijk louter

bijdragen van zulke innovatieve vakmensen uit en soms ook

buiten de voetbalwereld. Zorgvuldig geselecteerd op basis

van wat zij al in de (voetbal)praktijk met hun innovatiekracht

hebben bereikt. Inclusief de verhalen van de wetenschappers

die onderzoeken of en bewijzen dat de gekozen aanpak ook

echt werkt en wat nieuwe impulsen kunnen zijn. Bijvoorbeeld

op het gebied van talentherkenning, fitheid en ook voeding,

slaapgedrag en nieuwe materialen.

De totstandkoming van deze special is een proces van maan-

den geweest. Wat we al vermoedden, werd in die periode be-

krachtigd: Nederland telt in de voetbalwereld op alle fronten

weer mee. Ook als het om innovatie gaat. De vernieuwings-

budgetten zijn niet te vergelijken met wat bij de Europese

topclubs mogelijk is. Ook daar verhalen we in deze special

over. Het weerhoudt ons in Nederland er niet van om toch

innovatief te scoren. Onze kracht ligt blijkbaar ergens anders.

Dat was de start van een speurtocht naar wie en wat dat ver-

schil (gaan) maken. Een van de hoogtepunten: de dag dat we

zonder beperkingen mochten meelopen op het trainingscom-

plex van AZ. Na afloop omarmden we het fileleed omdat we

daardoor genoeg tijd hadden om alle indrukken van die dag

uit te wisselen. Met dank aan Marijn Beuker, de ‘bewaker’ van

de Alkmaarse schatkamer. ‘Hoofd Prestatie & Ontwikkeling’

is zijn officiële functienaam. U moet er echt even voor zitten,

want zijn verhaal beslaat liefst twaalf pagina’s. Maar je krijgt

er heel wat vakkennis en nieuwe inzichten voor terug. Het is

meteen het openingsverhaal. Een keuze die niet alleen ge-

baseerd is op de ijzersterke visie en de innovatieve aanpak in

Alkmaar, maar ook op veelzeggende data. Liefst 41,6 procent

van de spelers die bij AZ onder 13 spelen, haalt het betaald

voetbal. Vorig seizoen kwam 49,8 procent van alle speelmi-

nuten van het eerste elftal van AZ voor rekening van spelers

uit de eigen opleiding. Geen enkele club in Nederland komt

in de buurt.

Terug naar de KNVB. De voetbalbond probeert niet alleen alle

innovatie te bundelen, maar maakt tegenwoordig haar voor-

beeldfunctie als het om kennisdeling gaat, meer dan waar.

Van die Nieuwe Openheid worden we met z’n allen alleen

maar beter. Ook een voorbeeld van waar ‘Anders denken, an-

ders doen’ toe kan leiden.

Tjeu Seeverens

Gast-hoofdredacteur

Van de redactie
6
Marijn Beuker (AZ)
‘We kopen geen succes, we creëren het’

Vorig seizoen kwam 49,8 procent van alle

speelminuten van het eerste elftal van AZ Alk-

maar voor rekening van spelers uit de eigen

opleiding. Van de tien grootste Europese com-

petities staat alleen Athletic de Bilbao boven

AZ. Dat zegt heel veel over de kwaliteit van

deze onderscheidende topopleiding, waarvan

liefst 41,6 procent van de spelers die bij Onder

13 spelen ook het betaald voetbal haalt. Voor

deze Innovatie-special klopten we daarom aan

bij Marijn Beuker, die als 22-jarige bij AZ begon

als Ontwikkelcoördinator. Nu, dertien jaar later,

is hij als Hoofd Prestatie & Ontwikkeling een

belangrijke schakel binnen de club. Tot in detail

legt hij uit wat de succesfactoren zijn.

18
Video- en data-analisten bij Jong Oranje en het Nederlands Elftal
Helpen bij effectievere interventies

www.devoetbal trainer.nl4

‘Sport inspireert en sport verbindt’ staat op

de website van NOC*NSF, de federatie van

sportbonden in Nederland. Om dat te berei-

ken zoekt de sportkoepel steeds naar nieuwe

wegen die sportbeoefening in Nederland

beter bereikbaar maken voor de massa en

die sporters succesvoller kunnen maken. Met

name op dat laatste terrein spant Kamiel

Maase zich in. Maase is Performance Manager

Sport Science & Innovation. De Voetbaltrainer

spreekt met hem en met Arjen Boonstoppel (die zich richt op teamsporten) en Ber-

nadet van Os (specialist in prestatietechnologie).

28
NOC*NSF
Goede adviezen beter laten renderen

De mogelijkheden van video-

en data-analyse zijn inmiddels

legio. Of het nu tactisch is met

gebruikmaking van positie-

data, al dan niet in relatie tot

de bal, of puur fysiek: weinig

blijft voor de trainer-coach op

topniveau (en regelmatig zelfs

al op niveaus daaronder) ver-

sluierd. De KNVB is voorloper

op dit terrein. Steijn Spreij, Sam Coenen en Roel de Liège vertellen over de laatste

ontwikkelingen en de manier waarop de afdeling Performance Analyse en Techno-

logie dienstbaar is aan de bondscoaches. Erwin van de Looi, coach van Jong Oranje,

geeft daarnaast zijn visie op de mogelijkheden.

04-05_inhoudvoorwoord.indd 4 16-10-19 14:03