De Voetbaltrainer 245

Pagina 40 van: De Voetbaltrainer 245

Hoe denkt Willem II over het opleiden in de jeugd? Sinds de zomer van 2017 is Bastiaan Riemersma verantwoordelijk voor de jeugdopleiding van Willem II. Daar is hij samen met de club een traject ge- start om te innoveren en door middel v...

Hoe denkt Willem II over
het opleiden in de jeugd?
Sinds de zomer van 2017 is Bastiaan Riemersma verantwoordelijk voor de

jeugdopleiding van Willem II. Daar is hij samen met de club een traject ge-

start om te innoveren en door middel van pionieren een alternatief te zijn

voor het reguliere model van jeugdopleidingen. Riemersma benadrukt hier-

bij dat het draait om innoveren, wat niet hetzelfde is als verbeteren. Dat

betekent onder meer dat het meer tijd kost en er al lerende wordt gekeken

naar wat anders gedaan kan worden. Op deze manier werkt hij aan zaken

als talentidentificatie en -ontwikkeling, het kijken naar potentie van spe-

lers en het creëren van een optimaal ontwikkelklimaat.

Talentontwikkeling in een optimaal leerklimaat

Inzicht in keuzes
Er is al een tijd een debat gaande

over het hebben van een gezonde

kindertijd enerzijds en de profes-

sionele jeugdsport anderzijds. Deze

discussie wordt breed besproken met

vele betrokkenen met verschillende

achtergronden en doelen. De kritiek

op met name opleidingen van profes-

sionele voetbalclubs is vaak gericht

op het vroege selecteren en de profes-

sionele aanpak waar de jeugdspelers

aan worden blootgesteld. Riemersma

heeft zich hier al eens eerder over

uitgesproken, bijvoorbeeld over het

scouten van jonge kinderen. Maar

ook over hoe een opleiding gekwalifi-

ceerd kan worden en wanneer je kunt

spreken van rendement. Middels dit

stuk wil hij graag een bijdrage leveren

Tekst: Paul Geerars en Job T’Jonck

Streamer: ‘We willen het algehele niveau opkrikken, dus

zowel de frequentie van trainen (méér doen) als de kwali-

teit van de inhoud (beter doen)’

www.devoetbal trainer.nl40

aan het debat en een inkijk geven

in de werkwijze binnen de Willem

II Voetbalacademie, waar hij nu zelf

verantwoordelijk voor is. Op deze ma-

nier wil hij uitleg geven over het hoe

en waarom van zijn aanpak en welke

overtuigingen en argumenten hieraan

ten grondslag liggen.

Bastiaan Riemersma: ‘Wij geloven in
ontwikkeling. Dit brengen we in de

praktijk met verschillende projecten.

Dat gebeurt op basis van onze eigen

inzichten en ervaringen en dat gaat

met trial and error. We maken zeker

nog een hoop fouten en lang niet al-

les gaat goed. Wij doen dan ook geen

voorspellingen over wie profvoetballer

wordt en wie niet. Wij denken in kan-

sen. Dat is ons uitgangspunt.’

Het gaat Riemersma om het blijven ont-

wikkelen, en dat is zeker geen absolute

waarheid.

‘Ik vind het juist interessant om je

open te stellen, om eens te kijken hoe

dingen anders werken. Ik sta er altijd

voor open, tot op de dag van vandaag

heb ik niet gemerkt dat er één manier

is. Ik denk dat je moet doen waar je in

gelooft.’

Natuurlijke aanleg
Een van de discussiepunten in de

Nederlandse jeugdopleidingen is het

op vroege leeftijd scouten van jeugd-

spelers. Riemersma gaf in eerdere

interviews al aan dat hij niet gelooft

in het scouten van jongens van 8 jaar,

wat te maken heeft met talent en na-

tuurlijke aanleg. Hij legt uit waarom je

zo weinig kunt zeggen over spelers op

die leeftijd.

‘Ruud van Nistelrooy zei het ooit
heel treffend: ‘Er zit geen grens

aan een ontwikkeling’’

J E U G D O P L E I D I N G

40-41-42-43-44-45_riemersma.indd 40 16-10-19 14:20