De Voetbaltrainer 245 – pag. 41

| |

‘In elke discipline in de sport is een

minimum aan natuurlijke aanleg

nodig. Daarbij geldt: hoe simpeler de

sport, hoe groter de invloed van de

genen om de absolute top te halen.

Sprinten is bijvoorbeeld een simpele

sport. Een sprinter op de 100 meter

heeft vooral snelle spiervezels nodig.

Zonder zal hij nooit een gouden me-

daille halen. Dat wil overigens niet

zeggen dat je geen betere en snel-

lere sprinter kunt worden als je geen

snelle spiervezels hebt. Door training

kun je zeker een hoop verbeteren. In

tegenstelling tot sprinten is voetbal

echter een complexe sport. Dat opent

wel deuren voor verschillende geneti-

sche variaties, zoals groot, klein, snel

en langzaam. Een langzame speler

die supergoed is in het maken van de

juiste keuzes, kan het halen. Maar ook

een snelle speler die minder goede

keuzes maakt, kan uitstekend op de

flanken uit de voeten en zo professio-

nal worden. Je kunt dus niet selecte-

ren op bepaalde genetische lichaams-

kenmerken aan het begin van de

poort van een voetbalopleiding. Er zit

naar onze mening ook een gevaar in

de overtuiging dat talent aangeboren

is. Dat wordt geïllustreerd in onder-

staande quote van een hardloopcoach

uit Kenia uit het boek ‘The Goldmine

Effect’:

‘People make a big mistake when they

believe that the discussion is about good

and bad genes. In reality its all about be-

lief. What do you think is possible? There

is no more running talent in Kenya than

in Britain, but the British believe there is.

And if you believe you are limited by your

genes you will probably never invest what

it takes to become good. You have exclu-

ded yourself. Here in Iten (stad in Kenia,

red.) nobody is in doubt, because if you

don’t believe in yourself in Kenya, nobody

else will and belief doesn’t cost you any-

thing. Everybody can afford it.’

Kernkwaliteit
Er is dus meer nodig dan alleen de na-

tuurlijke aanleg.

‘Dat je goed kunt reflecteren, doe-

len kunt stellen, verleidingen kunt

weerstaan, met kritiek om kunt gaan,

intrinsieke motivatie hebt, doorzet-

tingsvermogen, aanpassingsvermo-

gen, noem het maar op. Daar is niet

één profiel voor.’

Toch zorgt het voetbalklimaat in Neder-

land ervoor dat bepaalde kernkwaliteiten

eerder naar voren komen.

‘Dat begint al met het spelidee. Het is

heel anders als je kiest voor combina-

tievoetbal dan als je ervoor kiest om

de bal snel naar voren te spelen. In

Nederland zijn we heel sterk geweest

door 1:4:3:3 te spelen, een systeem

waarbij je spelers moet hebben die

wel kunnen nadenken. Wij kiezen er

niet voor de bal naar voren te schie-

ten, maar proberen de bal in de ploeg

te houden, waardoor spelers worden

gedwongen om na te denken. Maar

???

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 41

‘Als je het hebt over opleiden moet je
focussen op alle spelers, ook op de nu

minder presterende spelers’

Bastiaan Riemersma, Hoofd Opleiding van Willem II.

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

40-41-42-43-44-45_riemersma.indd 41 16-10-19 14:20