De Voetbaltrainer 245

Pagina 46 van: De Voetbaltrainer 245

Op maat schuiven met magneetjes Hij was een van de weinigen die geloofde dat het een gat in de markt zou zijn. Want tactiekborden en flip- overs voor trainer-coaches in de sport, die bestaan toch al heel lang? Toch geeft de wijze waarop M...

Op maat schuiven met
magneetjes
Hij was een van de weinigen die geloofde dat het een gat in de markt zou zijn. Want tactiekborden en flip-

overs voor trainer-coaches in de sport, die bestaan toch al heel lang? Toch geeft de wijze waarop Martin

Reijnders met zijn bedrijf Tactiekwand.nl op dat vlak aan de weg timmert, meer dan genoeg aanleiding voor

een nadere kennismaking. Hij onthult het ‘geheim’: ‘De kracht ligt in het feit dat we maatwerk leveren. Het

is niet langer de leverancier die bepaalt, maar het zijn de club en de trainer-coach.’

Martin Reijnders over het succes van Tactiekwand.nl

Ondingen
Martin Reijnders:
‘Wat ik uit mijn ei-
gen ervaring, zowel speler en als trai-

ner, onthouden heb, is dat die tactiek-

borden altijd ondingen zijn geweest.

Te groot, te zwaar, te onhandig om

fatsoenlijk mee te kunnen nemen, zo

kan ik nog wel even doorgaan. En je

had voornamelijk te maken met bor-

den met dezelfde afmetingen en met

dezelfde kleur: wit, met van die zwar-

te lijnen. Trainers die geen bord mee

wilden of konden nemen, scheurden

een papier van een flip-over af en te-

kenden daar met een stift wat rondjes

op. Niet functioneel, zeker niet wan-

neer je bepaalde zaken wilt uitleggen

en met magneetjes wilt schuiven. Bij

sommige clubs waar je kwam, hadden

ze tactiekborden in de kleedkamer

opgehangen op een plek waar je dat

zelf nooit zou doen. Je denkt er niet

zo over na, maar er valt op dat vlak

gewoon veel te verbeteren.’

In november 2018 werd de daad bij

het woord gevoegd en is Reijnders

de markt op gegaan met nieuwe pro-

ducten voor clubs en trainer-coaches.

Inmiddels maken zestien van de acht-

tien eredivisieclubs al gebruik van

één of meerdere producten van Tac-

Tekst: Gerjos Weelink

www.devoetbal trainer.nl46

‘Je kunt, terwijl je
op het trainingsveld
staat, situaties aan
je spelers duidelijk

maken’

M A T E R I A A L

46-47_reijnders.indd 46 16-10-19 14:21