De Voetbaltrainer 245 – pag. 50

| |

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL
Tekst: Gerjos Weelink

Doorgroeien via
Onder 20
In de maand september speelde het Nederlands elftal voor spelers Onder 20 jaar twee aansprekende inter-

lands in de Elite League. Op donderdag 5 september werd in het Engelse Shrewsbury met 0-0 gelijkgespeeld

tegen gastland Engeland. Drie dagen later speelde Oranje tegen Duitsland. Die wedstijd werd, ondanks

genoeg mogelijkheden om te winnen, met 1-2 verloren. Bert Konterman (die voor het tweede seizoen de

bondcoach is) legt samen met zijn staf in dit artikel uit hoe er bij de Onder 20 wordt gewerkt.

Coach en stafleden leggen manier van werken uit

Tussen jongens en mannen
Zelf omschrijft hij de Onder 20 als

‘de stap tussen de jongens en de

mannen’. In zijn eerste seizoen als

bondscoach werd de Onder 20 met

Bert Konterman aan het roer in Tsje-

chië ongeslagen Europees kampioen.

‘In 2018/2019 hebben we een heel

mooi seizoen gehad, met veel mooie

ervaringen. Er zat een ongekende

dynamiek in deze groep jongens, die

ik ook wel ‘eerstejaarsvolwassenen’

noem. Ze zijn jong, maar hebben

toch ook al mogen ruiken aan het

échte werk bij de senioren.’

Dit seizoen, 2019/2020, kan Kon-

terman kiezen uit de groep spelers

geboren in de jaren 1999 en 2000.

Ten opzichte van het vorige seizoen

krijgt hij er dus een halve lichting

bij. Naast die nieuwe spelers zijn

er ook nieuwe stafleden aan Oranje

onder 20 toegevoegd. Een aantal van

hen komt in dit artikel ook aan het

woord.

www.devoetbal trainer.nl50

Voorportaal
Bert Konterman:
‘Dat een deel van

onze groep al be-

kend is met de

manier van werken,

heeft gevolgen ge-

had voor de wijze

waarop we aan dit seizoen zijn begon-

nen. Zo rondom die eerste interlands

is het belangrijk dat de staf en spelers

aan elkaar wennen, dat ze elkaar be-

ter leren kennen. We hebben samen

doelstellingen bepaald, maar ook

afspraken gemaakt over hoe we met

elkaar omgaan. Veel van die omgangs-

en gedragsregels heb ik meegenomen

uit het vorige jaar. We hebben onder

andere gesproken over de positie van

Oranje onder 20 in het grotere geheel.

Dit elftal mag je gerust beschouwen

als het voorportaal voor zowel Jong

Oranje als het grote Oranje. In dat

licht vinden wij dat de sterkst mogelij-

ke opstelling gemaakt dient te worden

en de spelers weten dat. Hoe maken

we in 2019/2020 de beste kans om op-

nieuw Europees kampioen te worden?

Hoe kunnen we elke wedstrijd win-

nen? Dat zijn vragen die tellen. Het

besef dat winnen belangrijk is, daar

moeten alle spelers van doordrongen

zijn. ‘Winnen is niets anders dan een

bevestiging dat je goed bezig bent.’

Prinsjes
Bert Konterman:
‘De Onder 20 is in
mijn ogen een bijzondere groep jon-

gens. Het zijn, en nu chargeer ik wat,

toch vaak de prinsjes van de Neder-

landse jeugdopleidingen. Bij clubs

waar ze zijn opgeleid, behoorden ze

dikwijls tot de betere spelers en zijn

daardoor, bewust of onbewust, op een

podium gehesen. Door ouders, team-

genoten, maar ook door ons trainers

en door de media. Op websites van

clubs wordt, zeker in het begin van

het seizoen, vol lof gesproken over

opnieuw een jeugdspeler die de kans

heeft gekregen om bij het eerste elftal

aan te sluiten. In de voorbereiding,

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 50 16-10-19 14:22