De Voetbaltrainer 245

Pagina 52 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl52 VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL Jongens van 19 of 20 jaar worden daar beter van.’ Eigen omgeving Bert Konterman: ‘Des te meer minu- ten deze jongens maken, des te meer mogelijkheden wij hebben om ze te bek...

www.devoetbal trainer.nl52

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

Jongens van 19 of 20 jaar worden daar

beter van.’

Eigen omgeving
Bert Konterman:
‘Des te meer minu-
ten deze jongens maken, des te meer

mogelijkheden wij hebben om ze te

bekijken. Een goed contact en een

goede samenwerking met alle toeleve-

rende clubs in Nederland en het bui-

tenland is voor ons van groot belang.

Het gaat, zeker doordat jongens zich

meer laten verhuren, namelijk al lang

niet meer alleen om Ajax, PSV, Fey-

enoord en AZ. Dit zijn overigens wél

vier clubs die we in de voorbereiding

al bezoeken, maar omdat spelers uit

de Onder 20 inmiddels overal kun-

nen spelen, bezoeken we ook juist

die andere clubs. Ter plekke bekijken

we trainingen, schuiven af en toe aan

voor de lunch en hebben diverse ge-

sprekken met trainers en met de jon-

gens zelf. Het mooie aan het actief be-

zoeken van clubs is dat we de jongens

nu eens in hun eigen omgeving kun-

nen zien. We horen van de mensen op

de club hoe het met ze gaat. Natuur-

lijk, het meeste komt overeen met wat

wij zien, toch merken we dat jongens

op de club doorgaans wat vrijer zijn

dan bij het nationale elftal.’

Samen optrekken
Bert Konterman:
‘Doordat we prak-
tisch gezien het hele jaar jongens

bekijken, is er een vrij compleet beeld

van wat er in deze leeftijdsgroep rond-

loopt aan talent. Aan het begin van

het seizoen stellen we daartoe een

lijst op van dertig tot veertig spelers

waarvan wij denken: die komen dit

seizoen in aanmerking om bij Onder

20 te spelen. Op het moment dat zo’n

lijst ‘af’ is, is er altijd contact met Er-

win van de Looi, de nationaal coach

van Jong Oranje. Het is goed denkbaar

dat hij bepaalde talenten op onze lijst

óók op het oog heeft om te selecte-

ren. Dit kan zijn omdat die jongens al

zó goed zijn, dat ze meekunnen met

Jong Oranje, of doordat bijvoorbeeld

Ronald Koeman bepaalde jongens uit

Jong Oranje mee wil laten doen met

het grote Oranje. De Onder 20, Jong

Oranje en Oranje zijn in die zin al na-

drukkelijk met elkaar verbonden. Voor

spelers in Onder 20 is dat goed om te

ervaren, want het geeft aan dat ze al

vrij dicht op de elftallen zitten waarin

de druk om te presteren écht hoog is.

Des te meer druk en weerstand deze

spelers ervaren, des te beter het is.

Daarom is het ook van belang om de

lijnen met clubs kort te houden en

dat we samen optrekken. Uiteindelijk

beslissen wij wie we oproepen, maar

als de kans klein is dat een speler in

Onder 20 minuten gaat maken en bij

zijn eigen club wél één of twee goede

duels met weerstand gaat spelen, be-

kijken we in gezamenlijkheid wat in

het belang van de speler het beste is.’

Klaarstomen
Bert Konterman:
‘Naast het contact
met de clubs, hebben we het on-

derlinge contact in Zeist de voorbije

jaren ook geïntensiveerd. Er is met

alle bondcoaches al een tijd wekelijks

overleg over de diverse elftallen, en

we kijken gezamenlijk naar beelden

van de nationale jeugdteams. Hoe

hebben bepaalde jongens gespeeld?

Wie viel op? Doordat je op frequente

basis bij elkaar zit, ben je erg goed

op de hoogte van spelers in zowel

oudere en jongere leeftijdsgroepen.

Onlangs had ik over deze manier van

samenwerken in Zeist een gesprek

met trainers van de Duitse jeugdelftal-

len. Daar werkt het dus heel anders.

De ene trainer komt bij wijze van

spreken uit Hamburg en een andere

uit München, waardoor ze hoogstens

via Skype eens per week contact heb-

ben. Het frequente contact dat wij

wél hebben, ervaren zij als een gemis.

Daarom moeten we ook niet vergeten

dat we in Nederland een geweldige

infrastructuur hebben, waarbinnen we

talentvolle voetballers heel goed in de

gaten kunnen houden. Dat laatste is

nodig, want er komt het nodige op ze

af. Al dan niet speelminuten maken in

het eerste elftal, al dan niet uitverko-

zen worden voor Oranje onder 20, er

is altijd een bepaalde mate van druk.

Voor ons zou het al heel mooi zijn

wanneer we na dit seizoen opnieuw

jongens klaar hebben gestoomd voor

Jong Oranje en het grote Oranje. Dat

is, gelet op de doelstellingen van dit

elftal, het belangrijkste. Ja, meer nog

dan opnieuw Europees kampioen wor-

den.’

F
o

to
:

K
N

V
B

M
e

d
ia

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 52 16-10-19 14:22