De Voetbaltrainer 245

Pagina 53 van: De Voetbaltrainer 245

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Afbegeleiden Bert Konterman: ‘Een van de zaken waar we met de spelersgroep duidelijk winst in hebben gehaald, ligt op het vlak van bewustwording. Om in de Onder 20 te spelen en om de st...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Afbegeleiden
Bert Konterman:
‘Een van de zaken
waar we met de spelersgroep duidelijk

winst in hebben gehaald, ligt op het

vlak van bewustwording. Om in de

Onder 20 te spelen en om de stap te

zetten richting Jong Oranje, zul je in

jezelf moeten investeren. Het investe-

ren, daar ligt zoals ik net al aangaf ook

een rol voor de clubs. Ook in dat laat-

ste stukje richting de senioren moeten

we, de KNVB en de clubs, zorgvuldig

zijn en spelers als het ware goed ‘af-

begeleiden’. Voor mij als trainer is dit

een eyeopener geweest. Ik heb ge-

merkt dat een benaderingswijze in de

trant van ‘niet zeuren en je mouwen

opstropen’ niet altijd werkt. Sommige

jongens moet je echt veel vertrouwen

geven, daar moet je veel mee praten.

Een deel van dat vertrouwen win je

door ook het nodige van jezelf te la-

ten zien. Ik merk dat als ik meer van

mijzelf laat zien, jongens ook geneigd

zijn zich meer open op te stellen. Als

dat gebeurt, kun je resultaten behalen

en elkaar beter maken. Zo zeg ik het

ook tegen de staf: wij hebben het al-

lerbeste voor met alle jongens die in

dit team spelen. We zijn kritisch op

ze waar dat kan en moet, maar uit-

eindelijk is het credo wel: alles geven

om te zorgen dat die jongens betere

voetballers worden. Ik denk zeker dat

dat de kracht is geweest van Onder 20

van vorig jaar en dat zal het ongetwij-

feld ook van dit jaar zijn. Deze groep

moet het gevoel krijgen: deze staf wil

me helpen om een betere voetballer te

worden en ik ben daardoor bereid om

ook zélf alles te geven.’

Pieter Schrassert Bert

is sinds dit seizoen als

hoofdcoach werkzaam bij

Oranje onder 15, en als

assistent-trainer verbon-

den aan Onder 20. In het

verleden werkte hij ruim

vijftien jaar als jeugdtrai-

ner bij OJC Rosmalen, RKC/Willem II

en vijf jaar bij Sparta. Bij die laatste

club was hij verantwoordelijk voor de

Onder 17, Onder 19 en Jong Sparta.

Sinds de zomer van 2016 werkte hij

als Coördinator Middenbouw bij Fey-

enoord. Bij de Onder 20 is Schrassert

Bert medeverantwoordelijk voor het

maken van analyses van tegenstan-

ders, en staat hij samen met Bert Kon-

terman op het trainingsveld.

Vooraf
Pieter Schrassert Bert:
‘Wanneer je,
zoals wij in september hebben ge-

daan, twee duels in korte tijd speelt,

zul je veel van het analysewerk al

vooraf gedaan moeten hebben. De

analyse van Duitsland is, onder an-

dere in samenwerking met Roel de

Liège van de KNVB, dus al grotendeels

gemaakt vóórdat we naar Engeland

vlogen. Doordat ook Duitsland onder

20 een relatief nieuwe groep is, heb-

ben we bij het maken van de analyse

beelden bekeken van Duitsland onder

19, dat in Hongarije voetbalde. Tege-

lijkertijd met ons duel tegen Engeland

op de donderdag speelde Duitsland

onder 20 tegen Tsjechië. Logischerwijs

kregen we deze beelden pas de dag er-

na in ons bezit. Omdat we op zondag

al tegen Duitsland speelden, dienden

deze overigens kwalitatief goede beel-

den vooral nog om op detailniveau

zaken te duiden.’

In de manier van werken bij Onder 20

wordt er veel verantwoordelijkheid bij

de spelers zelf neergelegd. Spelers die

al langer in Onder 20 spelen, weten

inmiddels hoe het werkt. Ze gaan zelf

nadenken waar, naar aanleiding van

een door de staf gepresenteerde ana-

lyse, kansen en bedreigingen liggen.

Mede aan de hand van de input die

spelers vervolgens leveren, wordt er

op het trainingsveld gewerkt aan een

strijdplan. Schrassert Bert vertelt hoe

dit tegen Duitsland is gedaan.

Logische opbouw
Pieter Schrassert Bert:
‘Je moet het
grotere geheel eigenlijk zo zien: als

vertrekpunt dient de uiteindelijke

speelwijze die we voor ogen hebben,

waarbij we rekening houden met

de kansen en bedreigingen die van-

uit de analyses naar voren komen.

Omdat we slechts een paar dagen

de tijd hebben om naar wedstrijden

toe te werken, zullen we zorgvuldige

afwegingen moeten maken. Die af-

wegingen komen overal in terug: in

besprekingen, in trainingen maar ook

al in onderdelen van een training. In

de periode van het moment dat we

als groep bijeenkomen tot we weer uit

elkaar gaan, proberen we te werken

volgens een logische, gestructureerde

opbouw. Binnen die opbouw heeft elk

contactmoment met spelers als doel

om zo goed mogelijk te werken aan

die speelwijze, dus aan dat eerder ge-

noemde vertrekpunt.’

Doorvragen
Pieter Schrassert Bert:
‘Eigenlijk vin-
den er rondom interlands constant ge-

sprekken plaats, waarbinnen spelprin-

cipes steeds een belangrijk onderdeel

vormen. Welke spelprincipes hanteert

de tegenstander, en welke principes

hebben wij? Waar liggen, op basis van

de informatie die we hebben, kansen

en bedreigingen? Wij merken dat er

ook in opleidingen van BVO’s veel-

vuldig aandacht is voor spelprincipes,

want de spelers uit Onder 20 zijn goed

in staat om kansen en bedreigingen te

herkennen en te benoemen. Waar wij

als staf vooral nog bij helpen, is het

concreet maken van wat ze herken-

nen. Hoe ziet het drukzetten van de

tegenstander er dan precies uit? Wat

betekent dat voor ons in de opbouw?

Welke variaties kunnen we spelen?

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 53Online: www.knvb.nl/assist

Programma en uitslagen Elite League Onder 20
Donderdag 5 september Engeland – Nederland 0-0

Zondag 8 september Nederland – Duitsland 1-2

Donderdag 10 oktober Nederland – Portugal 1-1

Maandag 14 oktober Polen – Nederland 1-2

Donderdag 14 november Nederland – Tsjechië

Donderdag 26 maart Nederland – Zwitserland

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 53 16-10-19 14:22