De Voetbaltrainer 245 – pag. 55

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 455 D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 5 2 0 1 9 55Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

zelf. Maar in korte gesprekjes, of

even in het voorbijgaan, geven

we bepaalde zaken aan. Wanneer

we een uitwedstrijd spelen, zoals

bijvoorbeeld die in Engeland, dan

wordt een paar dagen van tevoren

al een kok ingevlogen. Die ziet toe

op de menukaarten en hij regelt

daar de maaltijden.’

Fit
Bas Peijs:
‘Naast die voeding is
voor ons als medische staf het

belangrijkste dat we zorgen dat

spelers fit blijven. Om inzicht te

krijgen in hoe fit spelers aanko-

men, starten we met een medi-

sche intake. In gesprekken gaan

wij, de fysiotherapeut en ik, het

nodige bij langs. Wie heeft er

pijntjes? Zijn er allergieën? Wie

gebruikt er medicatie? Naar aan-

leiding van die gesprekken vindt

vervolgens dagelijkse monitoring

plaats. Het is namelijk essentieel

dat eventuele lichte klachten die

spelers hebben bij aankomst,

niet verergeren. Hier komt de sa-

menwerking tussen KNVB en de

clubs om de hoek kijken. Ik ken,

vanwege mijn werkzaamheden

in het verleden bij clubs, beide

kanten van de medaille. De KNVB

is graag op de hoogte van hoe

spelers binnenkomen, de club

wil graag dat spelers fit terugke-

ren. Ook al is er afstemming, in

zekere zin is er altijd een soort

spanningsveld tussen clubs en de

bond. Voetbalblessures kunnen

altijd ontstaan, dat is niet altijd te

voorkomen. Maar juist door on-

derlinge afstemming en door het

rondom interlands goed monito-

ren van belasting hopen we over-

belastingsblessures te voorkomen

en spelers daardoor fit naar clubs

terug te laten keren.’

Communicatie
Bas Peijs:
‘Zowel tussen clubs en
de KNVB, maar ook als staf onder-

ling is goed communiceren nood-

zakelijk om spelers fit te houden.

Vanuit de medische intake krijgen

we al de nodige informatie over

de spelers. Dan is het vervolgens

zaak om deze te delen met de

trainer-coaches en te overleggen:

wat gaat er precies gebeuren op

de training en wat betekent dit

voor elk individu? Dus ook wij als

medische staf zijn op de hoogte

van de trainingen die gegeven

worden en dat is in ieders belang,

want zoals al eerder gezegd: we

proberen spelers met pijntjes ge-

doseerd te belasten. Om te zorgen

voor een goede communicatie

met de clubs, werken we met

een formulier (zie afbeelding 1)

waarop we precies aangeven wat

er gedaan is. Per speler noteren

we de training, maar ook de even-

tuele blessures die zijn ontstaan.

Dit formulier dient als het ware

als een overdracht, waardoor de

club inzicht heeft in de arbeid die

er is verricht.’

‘De KNVB is graag op de hoogte
van hoe spelers binnenkomen,

de club wil graag dat spelers fit
terugkeren’

Overdrachtsformulier medische staf

1

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 55 16-10-19 14:22