De Voetbaltrainer 245

Pagina 57 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 5 2 0 1 9 57Online: www.knvb.nl/assist Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Trainingsvormen Zoals Pieter Schrassert Bert in het artikel eerder ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 5 2 0 1 9 57Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Trainingsvormen
Zoals Pieter Schrassert Bert in het

artikel eerder reeds heeft beschreven,

worden afwegingen vanwege onder

andere de beperkte tijd zorgvuldig ge-

maakt. Voordat de groep bijeenkomt,

is een groot deel van de trainingsvor-

men reeds gemaakt en doorgenomen.

Ter plekke kan er, om welke reden

dan ook, toch voor gekozen worden

om oefeningen niet te doen of aan te

passen. Hierna een overzicht van vier

trainingsvormen die voorafgaand aan

de twee interlands met Engeland en

Duitsland zijn voorbereid. In de geko-

in het veld, zien we dat initiatief te-

rug.’

Variant 1
Jelle ten Rouwelaar:
‘Bij de varianten
die we kiezen, trachten we in elk ge-

val om chaos te creëren bij de tegen-

stander. Voor de duels met Engeland

en Duitsland hebben we twee varian-

ten beschreven en getraind. Bij de eer-

ste variant is het de bedoeling dat we

met vijf of zes spelers dicht bij de kee-

per gaan staan. Die heeft dan amper

mogelijkheden om uit te komen en

krijgt het druk om zich heen. Uit eigen

ervaring weet ik dat dit erg vervelend

is. Een speler rent, op het moment dat

de corner genomen wordt, naar de

eerste paal. Dit is voor het geval dat

een getrapte corner, al dan niet per

ongeluk, bij de eerste paal belandt. De

optie om de bal dan alsnog te kun-

nen verlengen zorgt enerzijds voor

de mogelijkheid om te komen tot een

scoringskans, anderzijds creëert die

lopende man opnieuw onrust en een

onoverzichtelijke situatie.’

Variant 2
Jelle ten Rouwelaar:
‘Bij de tweede
variant creëren we ook chaos, maar

dit keer doordat we bewust tegen-

standers gaan blokken. Twee spelers

kiezen positie achterin het strafschop-

gebied, en drie spelers staan wat meer

voorin opgesteld. Een cruciale rol is

er voor de speler die het dichtst bij

de strafschopstip staat, want die wil-

len we via een loopactie vrij krijgen

bij de tweede paal. De voorste twee

spelers lopen iets meer van de goal

af, in tegengestelde richting. Bij deze

variant is er extra afwisseling doordat

sommige spelers een korte loopactie

maken, maar degene die bij de tweede

paal moet uitkomen, maakt juist een

langere loopactie. Je ziet in de praktijk

nog weleens dat juist zo’n speler door

de tegenstander wordt vergeten. De

nemer van de corner ziet al aan de op-

stelling in het strafschopgebied, voor

welke variant er wordt gekozen.’

Cornervariant 2

Cornervariant 1

In de Mediatheek van De Voetbal-

trainer vinden abonnees op die

service de videobeelden van het

trainen op hoekschoppen door

Onder 20 in aanloop naar de in-

terland tegen Engeland.

zen trainingsvormen wordt de logi-

sche opbouw duidelijk.

A Pass- en trapvorm, minder concreet

(meer chaos en intensiteit) als voor-

bereiding op pass- en trapvorm B

B Pass- en trapvorm, ontwikkeling

speelwijze (minder chaos en inten-

siteit) als voorbereiding op partijspel

7:7 in vakken (C)

C Partijspel in vakken 7:7, ontwikke-

ling speelwijze (minder chaos en

intensiteit) als voorbereiding op

partijspel D

D Trainingsvorm partijspel 9:9 als ont-

wikkeling speelwijze

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 57 16-10-19 14:23