De Voetbaltrainer 245

Pagina 58 van: De Voetbaltrainer 245

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL www.devoetbal trainer.nl58 Trainingsvorm A Trainingsvorm B Pass- en trapvorm (1) Doelstelling • verbeteren van het passen onder weer- stand, het kiezen van het juiste moment om diep te spelen en het bij...

VERTEGENWOORDIGEND VOETBAL

www.devoetbal trainer.nl58

Trainingsvorm A

Trainingsvorm B

Pass- en trapvorm (1)

Doelstelling
• verbeteren van het passen onder weer-

stand, het kiezen van het juiste moment

om diep te spelen en het bijsluiten

Door deze vorm dubbel uit te zetten, kun

je de witte partij in de tweede organisatie

6:3 laten spelen. Vervolgens kun je de 3

verdedigers tussen de vakken door laten

draaien, waardoor er een mooi competitie-

element ontstaat.

Omschrijving
• in twee vakken (A en B) wordt 4:2 ge-

speeld

• zodra het oranje viertal (na een x aantal

keer raken) de bal naar vak B heeft we-

ten te spelen, sluiten 2 oranje spelers én

2 witte spelers aan, zodat daar opnieuw

4:2 plaatsvindt

Pass- en trapvorm (2)

Doelstelling
• verbeteren van het passen onder weer-

stand, het kiezen van het juiste moment

om diepte kiezen en het bijsluiten

Omschrijving
• in twee organisaties wordt 4:2 gespeeld,

waarin 2 teams tegen elkaar spelen

• in deze vorm speelt, en dat verschilt

met vorm A, de richting een rol. Door

die richting wordt het minder dyna-

misch, maar het lijkt wel meer op de

wedstrijd (logische opbouw)

• de trainingsvorm duurt ongeveer 22 mi-

nuten (4 x 4 minuten met tussendoor 2

minuten rust)

• veelvoorkomende principes: lokken,

vrijlopen om vooruit te spelen, spits(en)

aanspelen, derde man, uitspelen in

plaats van overspelen

• de speler die in de tekening omcirkeld

is, heeft als opdracht om de diepe bal

• de witte speler in het middenvak stelt

zich zo op dat de diepe bal naar vak A

voorkomen kan worden, daarnaast kan

hij doordekken op de centrale midden-

velder (CM) wanneer die doordraait

• als de centrale middenvelder (CM) zelf

de diepe bal speelt, zal hij van tevoren

zó moeten staan dat hij doorheeft waar

de witte verdediger staat (impliciet sti-

muleren kijkgedrag)

• als wit de bal afpakt, kan er gescoord

worden door de bal buiten het veld te

dribbelen

• er wordt in 4 blokken gespeeld (blok 1:

opstart en regels, blok 2/3: coaching en

beïnvloeding, blok 4: finale)

• de trainingsvorm duurt ongeveer 11 mi-

nuten (4 x 2 minuten met tussendoor 1

minuut rust)

• veelvoorkomende principes: lokken,

vrijlopen om vooruit te spelen, spits(en)

aanspelen, derde man, uitspelen in

van het overtal eruit te halen

• als de centrale middenvelder (in de

rechterorganisatie de 8 van oranje) zelf

de diepe bal speelt, zal hij van tevoren

zó moeten staan dat hij doorheeft waar

de witte verdediger staat (impliciet sti-

muleren kijkgedrag)

• indien de bal diep wordt gespeeld, slui-

ten er 2 spelers van het team dat diep

speelt én een verdediger bij, waardoor er

plaats van overspelen

• eventueel kan deze vorm in 2 organisaties wor-

den gespeeld, waarbij je dan de scores bijhoudt

en in elk blok de verdedigers doordraait

Methodiek
• verdedigers beïnvloeden (moeilijker)

• veld smaller maken (moeilijker)

• maximaal 5 keer overspelen (moeilijker)

• aanvallers beïnvloeden (makkelijker)

• veld breder maken (makkelijker)

• verdedigers verplichten om op lijn te spelen

(makkelijker)

opnieuw een overtalsituatie ontstaat (nu 3:2)

• zodra het ondertal in het bovenste vak de bal

verovert, kunnen ze scoren door een lijndribbel

in de lengte of breedte

Methodiek
• verdedigers beïnvloeden (moeilijker)

• veld smaller maken (moeilijker)

• aanvallers beïnvloeden (makkelijker)

• veld breder maken (makkelijker)

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 58 16-10-19 14:23