De Voetbaltrainer 245

Pagina 59 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 5 2 0 1 9 59Online: www.knvb.nl/assist Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Trainingsvorm C Trainingsvorm D Partijspel 6:6 + keepers (ontwikkel...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 5 2 0 1 9 59Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Trainingsvorm C

Trainingsvorm D

Partijspel 6:6 + keepers (ontwikkeling
speelwijze)

Doelstelling
• verbeteren van het passen onder weer-

stand, het kiezen van het juiste moment

om diep te spelen en het bijsluiten

Omschrijving
• partijspel 6:6 + keepers in vakken (2:1 in

vak A, 3:2 in vak B, en 1:3 in vak C)

• er wordt in 4 blokken gespeeld (blok 1:

opstart en regels, blok 2/3: coaching en

beïnvloeding, blok 4: finale)

• de trainingsvorm duurt ongeveer 22 mi-

nuten (4 x 4 minuten met tussendoor 2

minuten rust)

• veelvoorkomende principes: lokken,

vrijlopen om vooruit te spelen, spits(en)

aanspelen, derde man, uitspelen in

plaats van overspelen

Partijspel 8:8 + keepers (ontwikkeling
speelwijze)

Doelstelling
• verbeteren van het opbouwen rondom

de middenlijn, waarbij het accent ligt op

het hoog spelen met de back (2) en het

naar binnen komen van de buitenspeler

(7)

Omschrijving
• partijspel 8:8 + keepers

• er wordt in 4 blokken gespeeld (blok 1:

opstart en regels, blok 2: coaching en be-

invloeding (met situatieve stop), blok 3:

finale)

• de trainingsvorm duurt ongeveer 32 mi-

nuten (3 x 8 minuten met tussendoor 4

minuten rust)

• veelvoorkomende principes: lokken,

vrijlopen om vooruit te spelen, spits(en)

aanspelen, derde man, uitspelen in

plaats van overspelen

• de spelers in vak A mogen niet terug-

spelen op de keeper

• in het vak waar de bal wordt aangeno-

men, moet je sowieso vooruit (om het

maken van handelingen in voorwaartse

beweging te stimuleren)

• de witte verdedigers in vak B mogen

niet op eigen helft komen en proberen

ballijnen naar vak B en C af te schermen

(vervolg van Trainingsvorm B)

• vanuit vak C mag 1 witte verdediger

doordekken in vak B om daar het onder-

tal op te heffen en er 3:3 van te maken.

Doordat er doorgedekt mag worden,

moeten oranje spelers in het middelste

vak bij het positiekiezen goed opletten

(kijkgedrag)

• zodra de verdedigende partij (wit) de

bal verovert, vervalt het principe van de

vakken, en duurt het spel nog maximaal

10 seconden (counter- en/of gegenpres-

sing) waarbij er gescoord kan worden op

het grote doel

Methodiek
• verdedigers beïnvloeden (moeilijker)

• het veld kleiner maken (moeilijker)

• met buitenspel gaan spelen (moeilijker)

• aanvallers beïnvloeden (makkelijker)

• in vak C een verdediger eraf halen (mak-

kelijker)

• verdedigers verplichten om op lijn te

spelen (makkelijker)

• vak B en C samenvoegen

• trainer-coach zorgt voor extra dyna-

miek/chaos door het vanaf de zijkant

inbrengen van de bal

• ongeacht waar de bal uitgaat, wordt er

ingetrapt ter hoogte van de middenlijn

(om zodoende (meer) ongeorganiseerde

situaties te creëren)

• na een uitbal moet de bal binnen 5 tel-

len weer ingenomen zijn (bij de midden-

lijn dus)

• corners, vrije trappen en penalty’s wor-

den niet genomen, in plaats daarvan

krijgt de ploeg de bal in het bezit of:

• corners en vrije trappen worden geturfd

en pas na afloop van de partij uitge-

voerd, zodat de intensiteit tijdens de

training hoog blijft (1), er op het einde

alsnog doelpunten kunnen worden

gemaakt (2) én er de garantie is dat

standaardsituaties bewust en uitgebreid

worden getraind (3)

• momenten van diepte herkennen en

spelers in de diepte durven inspelen

• spelers zonder bal komen naar de bal-

kant om een tegenstander te binden

• spelers zonder bal houden ballijnen naar

de spitsen open

• tijdens het aanvallen is er aandacht voor

de restverdediging

• in de opbouw proberen een overtalsitu-

atie te creëren, met de nadruk op het

vooruit spelen

Methodiek
• verdedigers beïnvloeden op principes

(moeilijker)

• aanvallers beïnvloeden op principes

(makkelijker)

50-51-52-53-54-55-56-57-58-59_onder20.indd 59 16-10-19 14:23