De Voetbaltrainer 245 – pag. 61

| |

Innovatie

C O L U M N
Han Berger was de jongste hoofdtrainer in het betaald voetbal ooit, trainer en Technisch
Directeur in binnen- en buitenland, is voormalig voorzitter van de Coaches Betaald Voetbal en
tegenwoordig lid van de Raad van Commissarissen van de KNVB.

Kort geleden had ik een buitengewoon

interessant gesprek met Adam Commens,

de Australische High Performance Ma-

nager (zeg maar TD) van de Koninklijke

Belgische Hockey Bond. Met name hun

mannenploeg is momenteel uitermate

succesvol (want regerend Europees én

wereldkampioen) en dat doet bij ons toch

wel een beetje pijn. Het gesprek ging

uiteraard over technische en vooral tac-

tische ontwikkelingen bij zowel hockey

als voetbal en in hoeverre daar parallel-

len in te ontdekken zijn. Maar het meest

interessante aspect vond ik Adam’s uitleg

over de mentale stappen die de Belgen

recentelijk hebben gemaakt wat volgens

hem de reden is voor het doorbreken van

de Nederlandse hegemonie. België liet

zich voorheen regelmatig fysiek en men-

taal aftroeven door Nederland, maar heeft

hier nu een antwoord op gevonden. Onze

zuiderburen lieten zich hierbij begeleiden

door het Nederlandse (!) bedrijf People

Change dat werkt volgens een methode

die gelijkenissen vertoont met de Action

Type-methodiek van Peter Murphy. Maar

meer nog dan de zeer interessante inhoud

van deze werkwijze trof me de vanzelf-

sprekendheid waarmee Commens praatte

over het gebruik van dit soort kennis en

externe ondersteuning. Dit valt me trou-

wens regelmatig op als ik praat met men-

sen uit andere sporten.

Uitzonderingen daargelaten staat het

voetbal nog steeds niet bekend om een

voortrekkersrol wat betreft vernieuwing

en innovatie. En als er al eens iemand

opstaat met nieuwe ideeën en een andere

benadering, dan wordt hij of zij vaak be-

lachelijk gemaakt in krantencolumns en

voetbaltalkshows. De eenzijdige reacties

op een recent KNVB-advies om niet te

jong te gaan selecteren vormen hier weer

een voorbeeld van. Kinderen worden ech-

ter op steeds jongere leeftijd door de prof-

clubs ingelijfd, vooral om de concurrentie

voor te zijn. Nog even en de scouts van de

profclubs staan bij het consultatiebureau.

Natuurlijk zijn vrijwel alle topspelers op

jonge leeftijd ingestroomd bij een BVO.

Zij hebben daardoor meer en betere trai-

ning gekregen dan de kinderen die nog

niet meteen opvielen maar mogelijk net

zo getalenteerd waren. Onderzoek leert

echter dat pas na het twaalfde jaar een

betere inschatting te maken valt van het

eindniveau dat een talent kan gaan halen.

Het cognitief leervermogen blijkt namelijk

minstens zo belangrijk te zijn als het mo-

torisch leervermogen. Dit pleit er dus voor

om de basis tot die tijd zo breed mogelijk

te houden. Natuurlijk staat het clubs vrij

om op jonge leeftijd te selecteren maar ze

hebben dan een grote verantwoordelijk-

heid om niet alleen de technische kant

goed te verzorgen maar vooral ook de

pedagogische.

Momenteel gaat het weer uitstekend met

het Nederlands Elftal en ook Ajax heeft

ons voetbal internationaal weer op de

kaart gezet door de buitengewone Cham-

pions League-campagne van afgelopen

seizoen. Er staat een nieuwe lichting fan-

tastische toptalenten waarmee we ons de

komende jaren weer kunnen meten op het

hoogste niveau. Daarachter dienen zich de

volgende lichtingen alweer aan. Is dit een

natuurlijke ‘golfbeweging’ of hebben we te

lang op onze lauweren gerust en heeft de

recente sportieve crisis, die zelfs tot een

landelijk Voetbalcongres leidde, iets met

deze positieve ommezwaai te maken?

Naar mijn mening valt er laatste jaren

een duidelijke tendens waar te nemen,

zowel bij de KNVB als bij veel clubs. Niet

alleen in de top maar vooral ook bij veel

jeugdopleidingen, van oudsher de levens-

ader van ons voetbal, worden veel nieuwe

initiatieven ontplooid. Bij de KNVB zijn

we hartstikke trots op onze nieuwe ‘state-

of-the-art’ Campus die voldoet aan de

modernste criteria. En recentelijk openden

Feyenoord en PSV prachtige nieuwe trai-

nings- en opleidingscentra en maakten

beide clubs nog eens duidelijk dat de

opleiding een primair speerpunt van hun

beleid is. Ajax en AZ gingen hen al voor

(en dan doe ik ongetwijfeld nog een aantal

clubs tekort door ze niet te noemen). In

deze opleidingscentra worden veel inno-

vatieve methodes ontwikkeld, getest en

toegepast. Zo is er naast de traditionele

technisch/tactisch/fysieke training tegen-

woordig veel meer aandacht voor cognitie-

ve en mentale training en ontwikkeling. Is

de huidige wederopstanding hiervan het

resultaat? Of is er toch gewoon sprake van

een natuurlijke golfbeweging? Ieder zijn

mening maar ik zeg: leve de vooruitgang.

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 61

61_columnberger.indd 61 16-10-19 14:24