De Voetbaltrainer 245

Pagina 63 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 63 S P E C I A L A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N vanzelf voor een voorsprong, die we in ons land versneld aan het inha- len zijn. Zelf werkte ik in 2003 al bij Chel...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 63

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

vanzelf voor een voorsprong, die we

in ons land versneld aan het inha-

len zijn. Zelf werkte ik in 2003 al bij

Chelsea. Toen stond in Nederland de

combinatie van voeding en topvoet-

bal nog in de kinderschoenen. Enkele

jaren geleden vond je hier nauwelijks

voedingsdeskundigen in de voetbal-

lerij. Dat begint langzaam te komen.

Voeding staat nu nadrukkelijker op de

agenda, zeker van de topclubs die wat

meer te besteden hebben.’

Succesfactoren
Maar de staf uitbreiden met een voedings-

deskundige is pas het begin. Wat zijn

andere succesfactoren?

‘Ten eerste is essentieel dat je hele

voedingsbeleid evidence-based is. Dat

betekent dat de interventie die je wilt

plegen, gebaseerd is op goed weten-

schappelijk onderzoek. Als er ergens

geen bewijs voor is, moet je het niet

doen. Er wordt namelijk nogal wat

onzin verkocht als het om voeding

gaat. Bij PSV is het bewaken van die

wetenschappelijke achtergrond en

bewijsmateriaal een belangrijke taak

voor mij. Naast het opzetten van een

goede structuur binnen het team dat

zich elke dag met de voeding voor de

spelers bezighoudt.

Daarnaast heb je nog iemand nodig

die de noodzaak en de progressie op

dit gebied zichtbaar kan maken voor

iedereen op de werkvloer. Iemand met

kennis van zaken en overtuigings-

kracht die geloofwaardig communi-

ceert met de spelers en de staf. Hij of

zij zorgt ervoor dat iedereen op de-

zelfde lijn zit. Niemand mag worden

afgeleid door allerlei niet-bewezen

rare ideeën op voedingsgebied.

Belangrijk is tot slot ook de keuze én

de training van de koks die het eten

voor de spelers bereiden. Zij moeten

niet alleen lekker kunnen koken,

maar ook de achtergronden van de

voedingskeuzes kennen en begrijpen.

Die stap maakt PSV nu ook. Ik vind

enorme bereidheid bij de staf in de

keuken om steeds beter te worden.

Koken is ook topsport. Het is niet

altijd gemakkelijk. Als kok buiten de

topsportwereld ben je gewend eten

lekker te maken met suiker, zout en

vetten. En daar gaat het in de sport

natuurlijk niet altijd om. Ze gaan op

zoek naar andere manieren om het

eten voor de spelersgroep toch echt

lekker te maken. Bij PSV help ik hen

om de benodigde hoeveelheden van

verschillende voedingsstoffen op een

lekkere manier aan te bieden.’

Eisen
‘De eisen die we aan de voeding van

de spelers stellen, variëren per dag.

Dat is afhankelijk van bijvoorbeeld de

trainingsintensiteit. Die is bepalend

voor de richtlijnen voor de koks. Hoe

langer en zwaarder je traint, hoe meer

energie je gebruikt. Dat heeft niet al-

leen gevolgen voor wat je moet eten,

maar ook voor de porties. Hoe meer

sprints je tijdens een training maakt,

hoe groter je koolhydratenbehoefte

zal zijn. Dus hoe groter de porties

kunnen zijn. Wat constant blijft, is de

eis dat het lekker moet zijn. Dat staat

voorop. Alleen dan zijn spelers bereid

om ook op langere termijn hun oude

voedingspatroon aan te passen.

Bij de weekplanning maken we on-

derscheid tussen de dagen waarop

de spelers echt aan de bak moeten,

de normale trainingen en de rustige

dagen. Dat is het eerste, algemene

criterium voor wat er bijvoorbeeld bij

de gezamenlijke lunch na een training

op tafel komt. Dat is de gemakkelijke

onderverdeling. Maar niet iedereen

eet hetzelfde. Het komt natuurlijk

regelmatig voor dat een deel van de

selectie op dezelfde dag harder moet

trainen dan een ander deel. Dat heeft

gevolgen voor wat en hoeveel beide

groepen eten. Ook de geblesseerde

spelers eten anders dan de rest van de

selectie.’

Foadcoach App
PSV-spelers hebben net als de wiel-

renners van Jumbo Visma exclusief

toegang tot een speciale, voor hen

ontwikkelde FoodCoach App. Hoe en

wanneer gebruiken de spelers die app?

F
o

to
:

P
S

V
M

e
d

ia

62-63-64-65_jeukendrup.indd 63 16-10-19 14:24