De Voetbaltrainer 245 – pag. 64

| |

‘De inhoud van de app voor de wiel-

renners is natuurlijk anders dan die

voor voetballers, want de voedings-

behoeften in beide sporten zijn heel

verschillend. Deze samenwerking met

Jumbo is echt innoverend. Via deze

app kunnen de spelers een keuze uit

een aantal gerechten maken, die past

bij de trainings- of wedstrijdintensiteit

van een specifieke dag. Het aanbod

is dus gebaseerd op onze weekplan-

ning. Die gegevens leveren wij aan. De

FoodCoach App biedt op basis van de

verrichte arbeid in elke categorie een

aantal gerechten aan, die voldoen aan

de criteria die daarbij horen. Bijvoor-

beeld als het gaat om de gewenste

hoeveelheid koolhydraten en eiwit-

ten. Als een speler zijn keuze heeft

gemaakt, bezorgt Jumbo het gekozen

gerecht van elke speler kant-en-klaar

én vers op ons trainingscomplex De

Herdgang. Of alle ingrediënten en het

recept als de speler of zijn partner er

liever voor kiest het gerecht thuis zelf

klaar te maken. Het gaat bij de Food-

Coach App vooral om die thuissitu-

atie. Bij het gezamenlijk ontbijt of de

lunch bij de club kunnen we alles op

tafel zetten wat wij als voedingsteam

noodzakelijk vinden.

Wel staan er in deze app nog tips voor

de lekkere snack voordat je naar bed

gaat. Tijdens de nacht vindt een groot

gedeelte van het herstel plaats. Maar

zonder voeding staat de eiwitsynthese

in je lichaam, een belangrijk herstel-

proces, op een laag pitje. Dat kun je

aanzwengelen door voor het slapen

eiwitten aan te bieden. Bijvoorbeeld

in de vorm van kwark met wat fruit.

Daar zitten eiwitten in die het lichaam

tijdens de slaap langzaam opneemt.

Ze bevorderen het herstelproces. Ook

dat is wetenschappelijk aangetoond.

In de FoodCoach App staan nog an-

dere snackopties met hetzelfde effect.’

Staan alle spelers er ook voor open?

‘Zoiets is altijd een proces. Dat kost

even tijd. Maar spelers op het niveau

van PSV zijn per definitie geïnteres-

seerd in hoe ze hun prestaties kunnen

verbeteren. Wat de FoodCoach App

doet, is die prestatiebevordering door

juiste voeding zo eenvoudig mogelijk

maken. We kunnen zien wie van de

app gebruikmaakt. Daar zijn we zeker

tevreden over.’

App voor amateurvoet-
ballers
Komt zo’n FoodCoach App straks ook

op de markt voor profclubs op een

lager niveau of zelfs voor de breedte-

sport, bijvoorbeeld voor amateurvoet-

ballers?

‘Ja, dat hoop ik echt. Jumbo wil na-

tuurlijk dat op termijn veel meer

mensen iets aan die app hebben. Een

beetje zoals de Formule 1 werkt. Op

het allerhoogste niveau wordt van

alles uitgetest wat we later in een

aangepaste vorm ook in onze eigen

auto’s terugzien. Naar verwachting zal

dat ook de route voor deze FoodCoach

App zijn. Eerst de top, dan de vertaal-

slag naar de basis en de massa. Wat

kan ik het beste voor of na een wed-

strijd eten? Of een dag later om snel-

ler te herstellen? Dat zijn vragen die

ook bij recreatieve voetballers leven.’

Zweten is meten
Welke innovaties ziet u bij het drink-

patroon van (top)voetballers?

‘Daarin verschillen de individuele

behoeften ook sterk. Bij elke speler

meten we regelmatig het zweetverlies.

We hebben precies in kaart wie er

minder of meer zweet in relatie met

bijvoorbeeld intensiteit en weersom-

standigheden. Op basis van die data

kunnen we bij een bepaalde tempe-

ratuur of luchtvochtigheid tijdens

trainingen en zeker ook wedstrijden

per speler een gericht drinkadvies ge-

ven. Daarnaast heeft elke speler een

eigen koolhydratenbehoefte tijdens

een wedstrijd. Daar kun je met een

sportdrank en gels voor een deel aan

voldoen. Maar er zijn nog meer opties,

tot en met de traditionele bananen.

Je kunt ook dingen combineren. Als

iemand bijvoorbeeld liever gewoon

water drinkt, kun je dat combineren

met andere koolhydraatbronnen. Ook

op dit gebied is alles gepersonaliseerd

en wetenschappelijk onderbouwd.’

FC Barcelona
Maakt FC Barcelona nog steeds ge-

bruik van uw expertise?

‘Jazeker. Samen met de dokter heb ik

zeven jaar geleden eerst de structuur

van het voedingsteam opgezet en de

voedingsrichtlijnen voor de spelers

van het eerste elftal tot in detail uitge-

werkt. Dat team is dit seizoen met nog

een extra diëtist uitgebreid. Daarna

ben ik met de jeugd aan de slag ge-

gaan. FC Barcelona is een omnivereni-

ging. De handbal- en basketbalafde-

ling zijn razend populair en eveneens

wereldtop. Dezelfde adviezen kunnen

ook worden doorgetrokken naar deze

sporten.

‘Trainingsintensiteit en -duur zijn
bepalend voor welke maaltijd op

tafel komt’

Trainingsintensiteit en duur zijn bepalend voor welke

maaltijd op tafel komt.

www.devoetbal trainer.nl64

V O E D I N G

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

62-63-64-65_jeukendrup.indd 64 16-10-19 14:24