De Voetbaltrainer 245

Pagina 66 van: De Voetbaltrainer 245

www.devoetbal trainer.nl66 Paul Balsom ‘Op mijn achttiende had ik al door dat ik geen profvoetbal- ler zou worden, maar mijn interesse lag daar wel. Ik heb toen sportwetenschap gestu- deerd in Cardiff, waarna ik mijn master heb...

www.devoetbal trainer.nl66

Paul Balsom
‘Op mijn achttiende had ik al

door dat ik geen profvoetbal-

ler zou worden, maar mijn

interesse lag daar wel. Ik heb

toen sportwetenschap gestu-

deerd in Cardiff, waarna ik

mijn master heb behaald in

de Verenigde Staten. Vervol-

gens ben ik naar Stockholm gegaan. Daar werd ik

onderdeel van het Zweedse medische team en in

1992 sloot ik aan bij de vrouwen. In 2002 ging ik

naar het WK en in 2008 aan de slag bij Leicester Ci-

ty. Toen was Nigel Pearson nog de trainer en speel-

de Leicester City nog in de Football League One. De

medische staf was in opbouw en ik heb uitstekend

met Pearson samen kunnen werken. Overigens ben

ik nog steeds actief voor de Zweedse bond en werk

ik samen met OH Leuven en de universiteit die in

die stad gevestigd is. Ik werk dus in drie verschil-

lende landen.’

Blessurepreventie
steeds belangrijker

Een blessure voorkomen is altijd beter dan een blessure genezen. Sportwetenschap

neemt een steeds grotere rol in het profvoetbal in. Paul Balsom werkt al sinds 1992 in

de sector, maar is niet de naam die overal op de voorpagina verschijnt. Het Head of

Science van Leicester City heeft in die jaren flink wat successen mogen bijschrijven.

Onder andere was hij met zijn medische staf een belangrijk onderdeel van ‘Het Sprook-

je van Leicester’, dat in 2016 vriend en vijand verbaasde door de Premier League te winnen.

Fitheid en weinig blessures waren de stille krachten van dat succes.

Meten is weten, maar communiceren is nog belangrijker

meer kennis ze daar kunnen verkrij-

gen, hoe beter dat is voor het voetbal

en de studenten zelf.’

Een onderdeel daarvan is de OHL Aca-

demy. Wat houdt dat precies in?

‘Daarmee monitoren we vanaf de On-

der 10 de prestaties. We bekijken per

individu de ontwikkeling van het kind,

in ons geval is dat meer fysiek. Daar

maken we een aangepast programma

op. Communiceren staat daarbij cen-

traal. Onze informatie dient als ad-

vies, het is uiteindelijk aan de trainers

om beslissingen te nemen. Net zoals

iedere volwassen speler een andere

fysieke prikkel nodig heeft, heeft ook

elke jonge speler iets anders nodig.

Zeker in deze categorie. We houden

alles bij: wat de biologische leeftijd is,

hoe de groeispurt is en of de speler

meer vermoeid is dan anders. Al die

informatie verzamelen we en daar-

Voordat we over het bijzondere jaar van

Leicester City beginnen, eerst over uw hui-

dige werkzaamheden. Behalve bij Leicester

en de Zweedse bond bent u ook actief bij

OH Leuven. Wat is uw rol daar?

Paul Balsom: ‘Mijn rol in Leuven is vrij
nieuw en interessant. De club heeft

een samenwerking met de universiteit

waarbij gekeken wordt naar de ver-

schillende studierichtingen en hoe de

club, de universiteit en de studenten

daarin optimaal kunnen samenwer-

ken en van elkaar leren. Dat kan dus

gaan over samenwerkingen of stages

met betrekking tot sportwetenschap,

fysiotherapie, geavanceerde data-

analyse, maar ook rechten, marketing

en economie. Die samenwerking moet

zorgen voor een win-winsituatie waar-

bij ze de knowhow die ze ontwikkelen

naar het voetbal kunnen brengen en

tegelijk ook leren van de praktische

setting binnen een voetbalclub. Hoe

Tekst: Vishal Kallan

B L E S S U R E P R E V E N T I E

66-67-68-69_leicestercity.indd 66 16-10-19 14:25