De Voetbaltrainer 245 – pag. 75

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 75

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

was dit voor ons een bevestiging van

de waarde van de nu nog steeds ge-

bruikte methode.’

Maatwerk
‘Een reden dat steeds meer clubs met

ons gaan samenwerken, ligt vermoe-

delijk aan onze eigen benadering van

het gebruik van data. Wij geloven niet

in data alleen als de heilige graal. We

zullen dus ook nooit tegen een club

zeggen: ‘Hier heb je een set ruwe data,

ga nu zelf maar ontdekken welke spe-

lers goed zijn.’ Met ons team van pro-

fessionele datascouts gaan we in over-

leg met de club. Telkens kijken we

naar wat de club zoekt en welke spe-

lers bij de club passen. Dus zaken als

speelstijl, cultuur en mogelijkheden

worden meegenomen. Of het nu gaat

om Manchester City of om PEC Zwolle,

op elk niveau leveren we maatwerk.

Daarnaast bieden we met ons online

portal, Insight genaamd, clubs de mo-

gelijkheid om zelfstandig op zoek te

gaan naar gerichte versterkingen.’

Potentie
‘De data die clubs via ons kunnen

inzien, dragen vooral bij aan het ef-

ficiënter inrichten van het scoutings-

proces. Op dat vlak kunnen wij van

waarde zijn. Zo geeft onze database

bijvoorbeeld een inkijkje in de po-

tentie van een speler. Hoe goed is

een speler nu, en wat kunnen we

voorspellen over hoe goed hij in de

toekomst nog kan worden? (zie afbeel-

ding 1) En dit betreft spelers vanuit de

hele wereld, dus ook van landen waar

een club normaal gesproken nooit een

scout rond heeft lopen. Het niveau

waarop de speler actief is, wordt mee-

gewogen, want je kunt je voorstellen

dat een bepaalde score in de Premier

League veel hoger wordt aangeslagen

dan die uit de Poolse Tweede Divisie.’

Tijdrovend
‘Goed scouten is tijdrovend. Clubs zijn

erbij gebaat dat scouts zo effectief

mogelijk ingezet worden en dat er zo

min mogelijk fouten worden gemaakt.

Wat je nu nog veel ziet, is dat een

scout een bepaald gebied krijgt toe-

gewezen en dat er van hem verwacht

wordt dat hij daarin op zoek gaat naar

dat ene pareltje. Vooropgesteld, ook

wij zeggen dat je spelers altijd met ei-

gen ogen moet gaan bekijken. Scouts

moeten er vooral op uit blijven gaan,

alleen al omdat onze data weinig

zeggen over de persoonlijkheid van

een speler, zijn wedstrijdmentaliteit

en gedrag buiten het veld. Wij geven

puur een objectief beeld. Het voordeel

om je scouts er pas op uit te sturen ná

de data-analyse, is dat ze nog steeds

verantwoordelijk zijn voor een ge-

bied, maar in dat gebied nu veel beter

geholpen worden bij het gerichter

zoeken. Dat levert voor club en scout

tijd- en geldbesparing op.’

Lijstjes
‘Voor elke club zijn schaduwlijsten

van belang. Stel dat een speler ver-

trekt, wie is dan geschikt om binnen

te halen? Eigenlijk heb je die lijstjes

gedurende het hele seizoen bij de

hand. Want heb je die niet, dan re-

geert de willekeur. Het maken van

lijstjes is een eerste stap in het scou-

tingsproces. Op basis van wat een

club zoekt, helpen we bij het opstellen

ervan. Denk aan posities, maar ook

aan een bepaald type speler. Laten

we in het geval van Weghorst eens

blijven bij de spitspositie. Wij hebben

die positie verdeeld in vijf types (zie

kader Player roles, red.). Als club kies

je voor een bepaalde manier van spe-

len, een tactisch plan, waarbij je spe-

lers zoekt die gewend zijn om vanuit

een bepaalde rol te spelen. Zodra een

speler weggaat, wil je wellicht vanuit

je filosofie eenzelfde type terughalen.

Dan is het goed om clubs inzicht te

geven in het profiel van spelers: is de

spits die je als vervanger van een ver-

trekkende spits haalt daadwerkelijk

hetzelfde type? Of haal je op basis van

onze modellen een compleet ander

type in huis? (zie afbeelding 2 voor

een voorbeeld, waarbij Sebastien Hal-

ler – spits van Eintracht Frankfurt in

het seizoen 2018/2019 – afgezet wordt

tegen zijn Nederlandse opvolger, Bas

Dost, red.)

Netwerk
‘Welk type je haalt, kan ook te maken

hebben met de contacten die je her

en der al hebt opgebouwd. PSV heeft

al jarenlang een geweldig netwerk

in Zuid-Amerika, onder andere in

Mexico. Zo’n netwerk is niet iets dat

van de ene op de andere dag ontstaat.

Er is tijd voor nodig, je zult flink moe-

ten investeren in zowel tijd als geld.

Dat is niet voor elke club weggelegd.

Toch kunnen ook clubs die minder

middelen hebben, dankzij data op de

hoogte blijven van wat er in een be-

paald land gebeurt. Neem bijvoorbeeld

een gebied als de NORDICS (Noorwe-

gen, Zweden, Finland, Denemarken en

IJsland). Er zijn clubs die daar één of

‘Wij kwamen tot de ontdekking dat de
prestaties van het hele team duidelijk beter
waren mét Weghorst binnen de lijnen dan

zonder hem’

‘We zullen nooit tegen een club zeggen:
‘Hier heb je een set ruwe data, ga nu zelf
maar ontdekken welke spelers goed zijn’’

74-75-76-77_scisports.indd 75 16-10-19 14:25