De Voetbaltrainer 245

Pagina 76 van: De Voetbaltrainer 245

twee scouts hebben rondlopen. Maar als je het écht goed wilt doen, zul je volledig op de hoogte moeten zijn van alles wat er in die regio gebeurt. Dat gaat best ver, en het is maar de vraag of dat allemaal door één scout kan ...

twee scouts hebben rondlopen. Maar

als je het écht goed wilt doen, zul je

volledig op de hoogte moeten zijn

van alles wat er in die regio gebeurt.

Dat gaat best ver, en het is maar de

vraag of dat allemaal door één scout

kan worden gedaan. Een jeugdspeler

die zijn debuut maakt op het tweede

niveau van Noorwegen, jongens die

twee jaar geleden nog top waren en

die het nu minder goed doen. Er is en

blijft veel onbekend. Het is de kunst

om het onbekende bekend te maken.

Dat kan door het gebruik van data.’

Tips
‘Zeker in periodes dat de transferwin-

dow open is, krijgen clubs tal van tips

toegespeeld door diverse agenten. Het

aantal tips loopt met gemak op tot

ver boven de honderd en het is on-

mogelijk om die allemaal te checken.

Wat je veel ziet, is dat clubs daarom

terugvallen op bekende tipgevers,

daar gaan ze mee aan het werk. Het

gebeurt dat clubs ons vragen die tips

te valideren. Dus de club krijgt een

naam doorgespeeld door een tipgever,

wij draaien de gegevens van die speler

uit en zorgen voor een terugkoppeling.

Ook dit is een voorbeeld van hoe de

samenwerking in de praktijk is inge-

richt. Clubs kunnen gemakkelijk zelf

inloggen in de database Insight om

tips te valideren. Op basis daarvan be-

sluiten ze of ze verder gaan naar stap

2: het bekijken van videobeelden. Die

opbouw in het gehele scoutingspro-

ces is belangrijk: eerst bepalen welke

speler interessant is, daarna wordt er

overgegaan naar het bekijken van vi-

deobeelden.’

Data én ogen
‘Omdat je scouts zo effectief mogelijk

wilt inzetten, ga je hen er pas op uit-

sturen zodra je ook na het bekijken

van videobeelden positief bent over

een speler. Vervolgens zijn er twee

scenario’s denkbaar: de scout is po-

sitief en de speler wordt uitgenodigd.

Of een scout is negatief, waarbij we

merken dat díe beoordeling veelal de

doorslag geeft. Scouts hoeven dus niet

te denken dat wij hun werk overne-

men. Dat is, zodra we met een club in

gesprek gaan, vaker een denkfout die

we gelijk proberen recht te zetten. We

beseffen allemaal dat het belangrijk is

om enerzijds scouts goed in te zetten,

en anderzijds om spelers zo optimaal

mogelijk te beoordelen. Daarnaast

hebben clubs te maken met gelimi-

teerde budgetten voor scouting. Wij

zeggen: zorg dan dat je door middel

van data je proces zo efficiënt moge-

lijk inricht en daarbij de kansen op

onnodig scoutingswerk en het nemen

van foute beslissingen tot een mini-

mum beperkt. Ik geloof er ook heilig

in dat data en een paar ogen elkaar

juist versterken.’

‘Het is de kunst om het onbekende
bekend te maken. Dat kan door het

gebruik van data’

‘Ik geloof er heilig in dat data
en een paar ogen elkaar juist

versterken’

www.devoetbal trainer.nl76

D A T A

Een voorbeeld (Kevin De Bruyne) van de wijze waarop de kwaliteit en potentie van een speler wordt weergegeven. De oranje vaste lijn, geeft

De Bruynes SciSkill-ontwikkeling weer, dus hoe goed hij is op een bepaald moment. De blauwe stippellijn is zijn Potentie Ontwikkeling, dus hoe

goed hij nog in de toekomst zou kunnen worden.

1

74-75-76-77_scisports.indd 76 16-10-19 14:25