De Voetbaltrainer 245

Pagina 77 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 77 S P E C I A L A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N Player roles – Centrumspits Targetman De targetman is een fysiek sterke speler, goed in het vasthouden van de bal...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 77

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

Player roles – Centrumspits
Targetman

De targetman is een fysiek sterke speler, goed in het vasthouden van de bal onder druk en in staat om vanaf die posi-

tie teamgenoten aan te spelen. De targetman is goed in aanvallend koppen. Dit is een goede speler om te gebruiken in

combinatie met klassieke buitenspelers of wanneer een speelstijl wordt gehanteerd met veel lange passes om onder

druk uit te komen.

Poacher

Een aanvaller met een excellente timing, positiekeus en vaardigheden als afmaker. Hij is een specialist in het afmaken

van kansen kort bij het doel, en heeft het vermogen gebruik te maken van de kleine ruimtes in het strafschopgebied om

te ontsnappen aan de verdedigers. De meeste topspelers in deze categorie zijn zelfzuchtig en zijn eerder geneigd te kie-

zen om zelf te schieten en te scoren dan een pass naar een teamgenoot te geven die in een betere scoringspositie staat.

Pressing forward

Een aanvaller die gewend is te spelen in een team dat een hoge pressing hanteert. Deze speler probeert de centrale

verdedigers van de tegenstander onder druk te zetten, de opbouw te verstoren en probeert een lange bal af te dwingen

of te zorgen voor een terugspeelpass naar een keeper. In balbezit is deze speler balvast, daarnaast kan hij kansen voor

zichzelf en zijn teamgenoten creëren. Deze speler heeft een hoog uithoudingsvermogen en heeft goede fysieke voor-

waarden.

Shadow striker

Een technisch vaardige speler met goede passingvaardigheden, die bovendien zelfbewust is in balbezit. Zijn belangrijk-

ste taak is het bespelen van de ruimtes tussen de verdediging en het middenveld van de tegenstander, om zo onder

meer kansen en ruimte voor teamgenoten te creëren. Daarnaast is de schaduwspits goed in het afmaken van kansen en

het schieten van grotere afstand.

Mobile striker

Een aanvaller die profiteert van de ruimtes achter de verdediging van de tegenstander. Deze ruimtes worden vaak be-

reikt door lange ballen gegeven door centrale verdedigers, of door steekballen en dieptepasses van creatieve middenvel-

ders. Een mobile striker is vaak een technisch vaardige en dynamische speler, die zich onderscheidt in duels 1-tegen-1

met een laatste verdediger of met een keeper. Een mobile striker wordt vaak gebruikt in omschakelingssituaties van

verdedigen naar aanvallen.

Visualisatie van de Player Roles

2

74-75-76-77_scisports.indd 77 16-10-19 14:25