De Voetbaltrainer 245

Pagina 9 van: De Voetbaltrainer 245

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 9 bepaalde richting op te gaan binnen de clubvisie. Of om stappen in hun ontwikkeling te maken. Ik stel vooral vragen en probeer hun gedrag te spie- gelen aan onze visie en opgedane k...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 5 2 0 1 9 9

bepaalde richting op te gaan binnen

de clubvisie. Of om stappen in hun

ontwikkeling te maken. Ik stel vooral

vragen en probeer hun gedrag te spie-

gelen aan onze visie en opgedane ken-

nis over training of coaching. Dage-

lijks stappen trainers en specialisten

ook mijn kantoor binnen. De ene keer

met een hulpvraag over de vertaalslag

van iets naar de voetbalpraktijk, de

andere keer met een eigen idee over

die invulling.

We hebben bij AZ een goede balans

van trainers die vanuit verschillende

invalshoeken hun vak benaderen. De

een is betaald voetballer geweest, de

ander heeft een pedagogische achter-

grond. De een kijkt meer naar details,

de ander heeft vooral oog voor de ont-

wikkeling van de speelwijze. Weer een

ander focust zich op inhoud en zijn

collega wat meer op gedrag. Zo vullen

we elkaar aan, al mag er nooit verschil

in de visie zijn.’

Onderzoek naar succes-
teams
‘Ik vind in principe niet dat ik zelf

met spelers op het veld aan de slag

moet gaan. Als die situatie zich een

keer voordoet, vind ik het leuk om

te doen. Maar ik geloof er meer in

om een ander te helpen om het zelf

optimaal te doen. Mijn taak is vooral

om de overview te houden, potentiële

kansen en bedreigingen op te sporen

en te analyseren hoe succes er in de

toekomst moet uitzien. De opbrengst

van die analyse verwerken we in het

AZ-Programma, zodat mensen er in de

praktijk mee aan de gang kunnen.

Een voorbeeld van zo’n analyse is ons

onderzoek vorig jaar op nationaal en

internationaal niveau naar teams die

eerste worden en teams die dat net

niet worden, dus de subtop. Waarin

verschillen die teams? Een van de

uitkomsten was dat kampioenen

vaker maar een beperkte groep van

hun selectie nodig hadden om suc-

cesvol te zijn. Leicester City werd vier

geleden in de Premier League kam-

pioen met een kleine groep spelers.

Zij waren goed voor een groot deel

van alle speelminuten. Een jaar later

werd Chelsea zelfs kampioen met nog

minder spelers. Met de aantekening

dat Chelsea dat seizoen ook geen Eu-

ropees voetbal speelde.

Voor de rest analyseerden we andere

zaken in de samenstelling, de kwa-

liteit en de persoonlijkheid van de

spelers. De soms verrassende, nieuwe

inzichten die we daarbij hebben opge-

daan, hebben we weer vertaald in ons

programma. Kijken we naar het voor-

beeld dat ik hierboven gaf: blijkbaar is

het zo dat de stabiliteit van een team

een belangrijke succesfactor is. Als

je vaak met dezelfde elf fitte spelers

kunt spelen, neemt de kans op succes

behoorlijk toe. De trainer die veel wis-

selt, vergroot de kans dat zijn team in-

stabiel wordt en minder succesvol zal

zijn. Klinkt natuurlijk logisch, maar

vervolgens moet je grondig nadenken

wat dit betekent voor de praktijk. Voor

het wisselbeleid, voor de fysieke be-

geleiding, voor de teamsamenstelling,

etc. Het heeft invloed op alle voetbal-

afdelingen en dat probeer ik als holis-

tisch geheel te verwerken.

Dat ik dit kan doen, heeft alles te

maken met de manier waarop deze

club naar zichzelf in de toekomst kijkt

en beseft dat het steeds vernieuwen

daarin een belangrijk onderdeel is. Ik

krijg binnen de club de vrijheid om

nieuwe inzichten te implementeren

en toe te passen. Dat wordt volledig

S P E C I A L
A N D E R S D E N K E N , A N D E R S D O E N

Belangrijker dan hoe goed je al bent, is bij AZ hoeveel beter je nog als trainer kunt worden.

Takenpakket Marijn Beuker
1. Ondersteunt de Directeur Voetbalzaken bij de ontwikkeling van de clubvi-

sie en de langetermijnstrategie met betrekking tot voetbal.

2. Bewaakt samen met de hoofdtrainer, het Hoofd Scouting en Hoofd Jeugd-

opleiding het AZ-Programma en ontwikkelt dat continu door nieuwe inno-

vaties en inzichten toe te voegen.

3. Traint, coacht en ontwikkelt trainers en specialisten om te werken binnen

de AZ-visie en met het steeds doorontwikkelde AZ-Programma. Daardoor

zijn zij in staat spelers te helpen bij hun ontwikkeling.

4. Creëert samenhang en eenheid tussen het eerste team, jeugdopleiding en

scouting.

5. Bewaakt de kwaliteit en uitvoering van het AZ-Coachmodel en coachge-

sprekken, zowel binnen de voetbaltechnische als organisatorische afdelin-

gen.

06-07-08-09-10-11-12-13-14-15-16-17_az.indd 9 16-10-19 14:04