De Voetbaltrainer 246

Pagina 11 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 11 Maar andersom geldt ook: als we aan het verdedigen zijn, doen we dat om de bal een keer te kunnen veroveren. Ook voor dat moment moeten we klaar zijn. Altijd een stap vooruit den-...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 11

Maar andersom geldt ook: als we aan

het verdedigen zijn, doen we dat om

de bal een keer te kunnen veroveren.

Ook voor dat moment moeten we

klaar zijn. Altijd een stap vooruit den-

ken. Hoe staan we als een nieuwe si-

tuatie intreedt? Ik denk dan ook nooit

in verschillende hoofdmomenten. Het

is allemaal zo in elkaar vervlochten en

het een heeft zo nadrukkelijk te ma-

ken met het ander, dat het voor mij zo

niet werkt.’

Belangrijke rol voor de 6
U noemde al even de rol van de nummer

6, de centrale middenvelder. Wanneer we

wedstrijden bekijken, zien we hem soms

kort achter de aanvallers de ruimte ver-

dedigen, soms ook horizontaal achter de

andere middenvelders. Wat is zijn taak?

‘Wanneer het team vooruit dekt, moet

hij mee. Ik kan het niet vaak genoeg

zeggen: het gaat altijd weer om de

onderlinge afstanden, en hij moet de

ruimte achter de spits dichthouden.

Zo niet, laat een middenvelder van

de tegenstander zich centraal in die

ruimte aanspelen en lopen we over

het hele veld achter de feiten aan. Hij

moet dus per se niet bij de diepste

middenvelder van de tegenstander

blijven. Ook al komen we daardoor

achterin 1-op-1 te staan, dat maakt

dan niet uit. Want sluit hij de ruimte

op het middenveld goed af, dan kun-

nen we voldoende drukzetten. Kan de

tegenstander toch de lange bal spelen

op hun spitsen die 1-op-1 met onze

verdedigers staan, is er nog tijd voor

onze middenvelders om in te zakken

en rond de bal een meerderheid te

krijgen.

Sterker nog, we hebben weleens situa-

ties waarin onze verdedigers door deze

speelwijze in ondertal komen. Schalke

04 speelde in de voorbereiding met

drie aanvallers dicht bij elkaar in het

centrum en twee extreem hoge backs.

Ook toen zijn we met vier verdedi-

gers blijven spelen, waardoor we dus

feitelijk minimaal één man achterin

tekortkwamen. Maar dat maakt niet

uit, want de bal is ver weg en de enige

manier waarop zij hun aanvallers kon-

den bereiken, was door de lucht. Als

wij goed drukzetten met meer spelers

in kleine ruimtes is het extreem moei-

lijk om erdoorheen te spelen. Onze po-

sities hangen niet van de tegenstander

af, maar van de plaats waar de bal is

en van onze medespelers.

Los van het druk naar voren zetten

speelt de 6 inderdaad vaak in de punt

naar achteren. Je ziet tegenwoordig re-

gelmatig dat ploegen een middenvel-

der naar de zijkant laten uitstappen

om in de opbouw aan de bal te ko-

men. Dat gebeurt vooral wanneer hun

back aan de bal is en de buitenspeler,

verder naar binnen speelt. De mid-

denvelder die uitstapt naar de zijkant,

veelal in de rug van onze twee andere

middenvelders, creëert dan een af-

speelmogelijkheid op korte afstand. In

die situaties kan het zo zijn dat onze 6

naar die middenvelder uitstapt.

Spelers staan niet voor niets op de

plaats waar je ze opstelt. Dat doe je,

omdat je denkt dat ze op die plaats

de beste zijn. Dan is het belangrijk

dat de speler ook zoveel mogelijk in

die positie speelt. Laat je spelers hun

man volgen, zul je zien dat ze heel

vaak op andere posities uitkomen.

Verover je dan de bal, heb je dus niet

de spelers op hun beste posities staan.

Dan haal je ze uit hun kracht en dat is

niet waarvoor ik kies. Simpelweg een

tegenspeler volgen lijkt eenvoudig,

maar zodra je de bal hebt, wordt het

daardoor juist moeilijk.’

Individueel verder ont-
wikkelen
Als we kijken naar de ontwikkeling van

het team, wat zijn de stappen die FC

Twente de komende tijd nog beter kunnen

maken?

‘In de eerste plaats moet je altijd fo-

cussen op: wat willen we doen, en dat

zo goed mogelijk uitvoeren. Van daar-

uit moeten we spelers individueel nog

verder ontwikkelen. En dat kán, want

als je naar hun achtergrond kijkt,

‘Simpelweg de man volgen lijkt
eenvoudig, maar zodra je de bal
hebt, wordt het daardoor juist

moeilijk’

De tegenstander bouwt op met drie spelers. De organisatie en onderlinge afstanden

van FC Twente blijven in tact.

8

06-07-08-09-10-11-12-13_garcia.indd 11 04-12-19 09:13