De Voetbaltrainer 246

Pagina 13 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 13 Twente is natuurlijk dat het spe- lersverloop groot is, dat zal ook komende zomer nog zo zijn. Bij deze club moeten er nu eenmaal transfers plaatsvinden als ver- dienmiddel. Het g...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 13

Twente is natuurlijk dat het spe-

lersverloop groot is, dat zal ook

komende zomer nog zo zijn. Bij

deze club moeten er nu eenmaal

transfers plaatsvinden als ver-

dienmiddel. Het gaat om het aan-

trekken, ontwikkelen en verkopen

van spelers. We investeren nog

geen huursom in een speler, het

moet allemaal voor niets. In dat

opzicht is het in elk geval belang-

rijk dat we een aantal jaren met

dezelfde trainer werken.

We vragen van de trainer: ontwik-

kel een spelconcept en ontwikkel

de spelers individueel. Garcia

heeft een bepaalde voetbalgeest

en dat maakt hem een bijzondere

trainer. Iedere dag beginnen we

als staf met een kleine vergade-

ring, die soms vijf minuten duurt

en soms uitloopt op een lange

voetbaldiscussie. We evalueren

alles en bespreken hoe we de dag

het beste kunnen indelen.

Garcia is in staat een concept te

ontwikkelen, en dat hebben niet

veel trainers. Dat maakt voor mij

het onderscheid. Veel trainers

kun je redelijk met elkaar vergelij-

ken, waarin de een als motivator

iets meer meebrengt en de ander

tactisch misschien wat handiger

is. Garcia is enorm nieuwsgierig

en niet achterdochtig. Vraagt

mensen om met hem mee te kij-

ken en durft ook te vragen wat hij

anders had moeten doen in een

bepaalde situatie.

Ik zoek altijd naar de specifieke

eigenschappen en opvattingen bij

trainers, ook als ik stukken in De

Voetbaltrainer lees: nét die ene of

die paar gedachten die een trai-

ner onderscheiden van de massa.

Daarom bezoeken Garcia en ik

ook graag trainers met een geheel

eigen visie. Daar kun je van leren,

niet alleen door het met iemand

eens te zijn maar ook door er juist

anders over te denken. De manier

waarop hij met spelers omgaat,

is zeer authentiek. Ik heb hem

ook nog nooit tegen spelers ho-

ren schreeuwen. Zo benadert hij

spelers niet. Ik heb een half voet-

balleven op een trainer als Garcia

gewacht!’

‘Ik heb een half voetballeven op
een trainer als Garcia gewacht!’

06-07-08-09-10-11-12-13_garcia.indd 13 04-12-19 09:13