De Voetbaltrainer 246

Pagina 2 van: De Voetbaltrainer 246

COACHES BETAALD VOETBAL I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L “Passie voor voetbal” Onze partners “Coaches Betaald Voetbal is de vak- vereniging van gediplomeerde trainer/ coaches, werkzaam in het Nederlandse ...

COACHES BETAALD VOETBAL
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Passie voor voetbal”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
vereniging van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlandse
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvoeren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een goede infra-
structuur, een cultuur van overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Voetbal is een goed

belangenbehartiger van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en betrouwbare waarde in het Betaald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartner

van de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en kenniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

maatschappelijk gebied haar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis en ervaring

in voor mens en samenleving.

Onze vaste kerntaken:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het

voetbal in zijn algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. Het verder ontwikkelen en professiona-

liseren van het vak van trainer/coach met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en waar mogelijk verbete-

ren van het imago van Betaald Voetbal in

zijn algemeenheid en de trainer/coach in

het bijzonder;

4. Het optimaal behartigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belangenvereniging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot draagvlak

in het betaald voetbal. In het buitenland

wordt de CBV gezien als hèt voorbeeld van

een goed georganiseerde belangenvereni-

ging voor de professionele trainer/coach.

Het is een gezamenlijke taak om deze sta-

tus te handhaven en daar waar mogelijk te

verbeteren. Het consequent naleven van

statuten, huishoudelijk reglement en van

de afgesproken gedragscode en erecode

is daarbij van het grootste belang.

Daarnaast staat de CBV voor Sportiviteit

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal voor iedereen is en

van iedereen, wil de CBV een vereniging

zijn met oog voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E-mail: info@coachesbv.nl
Website: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

COACHES BETAALD VOETBAL
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Passie voor voetbal”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
vereniging van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlandse
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvoeren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een go de infra-
structuur, een cultuur v n overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Voetbal is ee goed

belangenbehartiger van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en betrouwbare waarde in het Betaald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartner

van de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en kenniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

maatschappelijk gebied haar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis en ervaring

in voor mens en samenleving.

Onze vaste kern ken:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het

voetbal in zijn algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. Het verder ontwikkelen en professiona-

liseren van het vak van trainer/coac met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en waar mogelijk verbete-

ren van het imago van Betaald Voetbal in

zijn algemeenheid en de trainer/coach in

het bijzo der;

4. Het optimaal behartigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belangenvereniging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot draagvlak

in het betaald voetbal. In het buitenland

wordt de CBV gezien als hèt voorbeeld van

een goed georganiseerde belangenvereni-

ging voor de professionele trainer/coach.

Het is een gezamenlijke taak om deze sta-

tus te handhaven en daar waar mogelijk te

verbeteren. Het consequent naleven van

statuten, huishoudelijk reglement en van

de afgesproken gedragscode en erecode

is daarbij van het grootste belang.

Daarnaast staat de CBV voor Sportivit it

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal voor iedereen is en

va iedereen, wil de CBV een vereniging

zijn met oog voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E-mail: info@coachesbv.nl
Website: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

COACHES BETAALD VOETBAL
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Passie o r vo tbal”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de v k-
vereniging van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlandse
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvoeren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een goede infra-
structuur, een cultuur van overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Voetbal is een goed

belangenb hartiger van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en betrouwbare waarde in het Betaald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartner

van de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en k nniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden k m rken zich door een xtreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

maatschappelijk gebied haar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis en ervaring

in voor mens en samenleving.

Onze vaste kerntaken:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het

v e bal in zij algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. Het verder ontwikkelen en professiona-

liseren van h t vak van trainer/c ach met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en waar mogelijk verbete-

ren van het imago van Betaald Voetbal in

zijn algemeenheid en de trainer/coach in

het bijzonder;

4. Het optimaal behartigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belangenvereniging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot draagvlak

in het betaald voetbal. In het buitenl

wordt de CBV gezien als hèt voorbeeld van

een goed georganiseerde belangenvereni-

ging voor de professionele trainer/coach.

Het is een gezamenlijke taak om deze sta-

tus te handhaven en daar waar mogelijk te

verbeteren. He cons quent naleven van

statuten, huishoudelijk reglement en van

de afgesproken gedragscode en erecode

is daarbij van het g ootste b lang.

Daarnaast staat de CBV voor Sportiviteit

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedacht dat voetbal voor iedereen is en

van iedereen, wil de CBV een vereniging

zijn met oog voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E- ail: info@coachesbv.nl
ite: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“ ssi v r v t al”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
vereniging van g iplomeer trainer/
co ches, werkzaam i het Nederlandse
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvo ren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een goede infra-
structuur, een cultuur van overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches B taald Voetbal is een goed

belangenbehartiger van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en betrouwbare waarde in het Betaald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartner

van de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en kenniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands v etbal en de bewaker van

de Hollandse sc ool. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en w llen we gra g delen. Coache

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

maatschappelijk g bi d haar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis en ervaring

i voor mens en samenleving.

Onze vaste kerntaken:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het

voetbal in zijn algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. Het verder ontwikkelen en professiona-

liseren van het vak van trainer/coach met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en waar mogelijk verbete-

ren van het imago van Betaald Voetbal in

zijn algemeenheid en de trainer/coach in

het bijzonder;

4. Het optimaal behartigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belang nvereniging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisa ie e t lt me r dan 540 leden.

Zij h eft aanzien en een groot draagvlak

in het betaald voetbal. In het buitenland

wordt de CBV gezien als hèt voorbeeld van

een goed eorganiseerde belange vereni-

ging voor de professionel trainer/coach.

Het is een gezamenlijke taak om deze sta-

tus te handhaven en daar waar mogelijk te

verbeteren. Het consequent naleven van

statuten, huishoudelijk reglement en van

de afgesproken gedragscode en erecode

is daarbij van het grootste belang.

Daarnaast staat de CBV voor Sportiviteit

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal voor iedereen is en

van iedereen, wil de CBV een vereniging

zijn met oog voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E-mail: info@coac . l
Website: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

C ES BETAALD VOETBA
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Pa ie or etb l”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
vereniging van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlandse
Betaald Vo tbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvoeren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een goede infra-
structuur, een cultuur van overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
d , ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Voetbal is een goed

belangenbehartiger van en voor haar

leden. Z m nifesteert zich als een vaste

en betrouwb re waarde in het Betaald

Voetbal. Ze i volwaardig g sprekspartne

v n de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en kenniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

m atschappe ijk gebied aar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis en ervaring

in voor mens en samenleving.

Onze vaste kerntaken:
1. Het verbeteren van de kwaliteit van het

voetbal in zijn algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. Het verder ontwikkelen en professiona-

liseren van het vak van trainer/coach met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en wa r mogelijk verbete-

ren van het mago van Betaald Voetbal in

zijn algeme heid en de trainer/coach in

het bijzonder;

4. Het optimaal behartigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belangenver niging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot draagvlak

in het betaald voetbal. In het buitenland

wordt de CBV gezien als hèt voorbeeld van

een goed georganiseerde belangenvereni-

ging voor de professionele trainer/coach.

Het is een gezamenlijke taak om deze sta-

tus te handhaven en daar waar mogelijk te

verbeteren. Het consequent naleven van

statuten, huishoudelijk reglement en van

de afgesproken g dragscode en erecode

is daarbij van het grootste belang.

Daarnaast staat de CBV voor Sportiviteit

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal voor iedereen is en

van iedereen, wil de CBV e v reniging

zijn met og voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E-mail: info@coachesbv.nl
Website: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

COAC ES B TAALD VOETBAL
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Pas ie voor v tb l”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
v renigi g van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlandse
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buit nland. In het
aansturen en uitvoere van ons v et-
balbel id laten we ons leid d or
Nederlandse deugden: een g ede infra-
structuur, e cultuur v n ov rleg, ken-

is van de int rnationale vo tbalw re d,
een groot netw rk, o s idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Vo tb l is een goed

be angenb hartig r van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en b trouwbare waarde in het B aald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartn r

van de KNVB, clubs n andere belangen-

organisati s. Ze b edt zich aan als advies-

orgaan n kenniscentrum voor overheid,

business partners en overi b drijfsleven.

In onze visi is prioriteit geg ve aan

kwaliteit en prof ssionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal neemt ook op sociaal

maatsc app lijk gebied haar verantwoor-

delijkheid en zet ha r kennis en ervaring

in voor mens en samenleving.

O ze vaste ker take :
1. H verbeteren van d kwaliteit van het

voetbal in zijn algemeenheid en van het

betaald voetbal in het bijzonder;

2. H t ver ontwi kelen en p ofessiona-

liser n va het vak va trainer/coach met

alle te onderscheiden disciplines en voet-

baltech ische functies;

3. Het bewaken en waar moge ijk v r ete-

ren van het imago van Betaald Voetb l in

zijn algemeenheid en de trainer/coach in

het bijzonder;

4. Het optim al beh rtigen en bewaken

van de belangen van de leden.

Coaches Betaald Voetbal als
belangenver iging
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot draagvlak

i het betaald voetbal. In het buitenland

wordt d CBV gezien als hèt voorbeeld van

een oed georganiseerd belang nvereni-

ging voor de professionele trainer/coach.

Het is een gez menlijke taak om dez sta-

tus te h av n en daar waar ogelijk te

verbeteren. Het consequent nal ven van

statuten, huishoud lijk regl m t en van

de fgesproken ge ragscode en erecode

is daarbij van he groots e belang.

Daarnaast st at d CBV voor Sp rtivit it

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal voor ieder en is en

van ied reen, wil de CBV een vereniging

zijn met oog voor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is Meer

dan Voetbal.


E-mail: info@coachesbv.nl
Website: www.coachesbv.nl

CBV
Postbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610

COACHES BETAALD VOETBAL
I N T E G E R D E S K U N D I G P R O F E S S I O N E E L

“Passie voor voetbal”

Onze partners

“Coaches Betaald Voetbal is de vak-
vereniging van gediplomeerde trainer/
coaches, werkzaam in het Nederlands
Betaald Voetbal alsmede voor leden
werkzaam in het buitenland. In het
aansturen en uitvoeren van ons voet-
balbeleid laten we ons leiden door
Nederlandse deugden: een goede infra-
structuur, een cultuur van overleg, ken-
nis van de internationale voetbalwereld,
een groot netwerk, ons idee over oplei-
den, ontwikkelen en presteren.”

CBV – visie
Coaches Betaald Voetbal is een goed

belangenbehartiger van en voor haar

leden. Ze manifesteert zich als een vaste

en betrouwbare waarde in het Betaald

Voetbal. Ze is volwaardig gesprekspartner

van de KNVB, clubs en andere belangen-

organisaties. Ze biedt zich aan als advies-

orgaan en kenniscentrum voor overheid,

business partners en overig bedrijfsleven.

In onze visie is prioriteit gegeven aan

kwaliteit en professionaliteit in opleiden,

ontwikkelen, gedrag en presteren.

CBV – missie
De CBV is de cultuurdrager van het

Nederlands voetbal en de bewaker van

de Hollandse school. De CBV en haar

leden kenmerken zich door een extreme

passie voor voetbal. Deze passie voor

voetbal komt binnen en buiten de lijnen tot

uiting en willen we graag delen. Coaches

Betaald Voetbal n emt ook op sociaal

maatschappelijk gebied haar verantwoor-

delijkheid en zet haar kennis n ervaring

in voor mens en samenleving.

Onze aste kernt :
1. Het verb teren van e kwaliteit van het

voetb l in zij algem enheid en van het

b taald vo tbal in het bijzon er;

2. Het erder ontwikkele en professiona-

liseren van het vak van trainer/coach met

alle te onderscheid disciplines en voet-

baltechnische functies;

3. Het bewaken en waar mogelijk verbete-

ren van het i a o va Beta d Voetbal in

zijn algemee h id n de trainer/coach in

het bijz nder;

4. Het optimaal b hartigen en bew ken

van de belangen van de leden.

Coaches B taald Voetbal als
belangenvere i ing
De CBV is een stabiele en sterke orga-

nisatie en telt meer dan 540 leden.

Zij heeft aanzien en een groot dr agvlak

in het betaald v etbal. In h t buitenland

wordt de CBV gezien als hèt v orbe ld van

e n go d g org nis erde bela genvereni-

ging v or d prof ssionele trainer/coach.

Het is en zamenlijk taak om deze sta-

tus te h ndhaven en daar waar mogelijk te

verbet ren. H t co sequ nt naleven van

statuten, huishoude ijk reglement en van

de afgesproken gedragscode en erecode

is daarbij van het grootste belang.

Daarnaast staat de CBV voor Spor ivit it

en Respect. Met in het achterhoofd de

gedachte dat voetbal vo r iedereen is en

van ie ereen, il de CBV een v reniging

zijn met oog oor (mede-) mens en maat-

schappij. Coaches Betaald Voetbal is M er

dan Voetbal.


E-mai : info@coachesbv.nl
W bsi e: www.co chesbv.nl

CBV
P stbus 1 8000 AA Zwolle
Bezoekadres: Hogeland 10

8024 AZ Zwolle
Telefoon: 088 850 8610