De Voetbaltrainer 246 – pag. 27

| |

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 27

vorm waarbij spelers de bal in twee

baskets moeten koppen (afbeelding

2). Dit kan uiteraard op verschillende

manieren worden gespeeld. Twee te-

gen twee bijvoorbeeld, waarbij de een

de bal aangooit en de ander de bal in

de basket probeert te koppen.

Een andere vorm van PSG is een rondo

waarbij zowel de spelers buitenom

als de spelers in het midden elkaars

hand moeten blijven vasthouden (af-

beelding 3). Er is een bal en die wordt

rondgespeeld, maar verder is de di-

recte relatie tot voetbal ver te zoeken.

Zulke vormen worden door Guardiola,

Tuchel en andere toptrainers vooral

gebruikt om het plezier binnen de

groep te bevorderen.

Rondo
Verder is ook de ‘gewone’ rondo vaste

prik bij bijna iedere training van top-

teams, zoals op afbeelding 4 bij Real

Madrid in twee groepen. Meestal

gebeurt dat op de reguliere manier,

soms is er een variatie te zien, zo-

als met poortjes in het midden. Het

verdedigende team moet dan een

bal door die poortjes voorkomen. De

rondo lijkt bij de meeste clubs meer

bedoeld als ritueel voor spelers dat

vastigheid biedt dan als middel om

progressie te boeken in individuele

kwaliteiten of de speelwijze.

Overtalsituaties uitspelen
Een vorm die wél wedstrijdecht is

en bij veel topteams terugkomt, is

een aanvalsvorm in overtal richting

een doel met keeper. Niet dat het in

wedstrijden regelmatig voorkomt dat

counters overtalsituaties opleveren,

maar er komen wel veel principes uit

de wedstrijd terug in deze vormen.

Liverpool speelt bijvoorbeeld regelma-

tig 3:2+K en 4:3+K en combineert dit

met afwerkvormen zonder weerstand

van verdedigers tussen de series door.

Bayern München speelde onder de

inmiddels vertrokken trainer Niko Ko-

vac op een lang speelveld van ruim 50

meter 3:2+K (afbeelding 5) waarbij veel

omloopacties te zien waren om aan de

zijkanten vrij te komen.

2

3

4

5

26-27-28-29_oefenstofonline.indd 27 04-12-19 09:16