De Voetbaltrainer 246

Pagina 39 van: De Voetbaltrainer 246

M I N I - S P E C I A L W I N T E R S T O P F o to : P ro S h o ts - Variatie aan beweegsituaties: door veel te variëren ontwikkel je betere bewegers. Een bijkomend voordeel is dat je de kans op blessures verkleint. - Mo...

M I N I – S P E C I A L
W I N T E R S T O P

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

Variatie aan beweegsituaties: door
veel te variëren ontwikkel je betere

bewegers. Een bijkomend voordeel is

dat je de kans op blessures verkleint.

Mobiliteit en flexibiliteit: hierdoor
vergroten spelers hun bewegingsuit-

slag. Daardoor wordt de kans op bles-

sures kleiner. Dit is iets wat spelers

dagelijks doen.

Kracht/atletisch vermogen training:
twee/drie keer per week bieden wij

de spelers een gymsessie aan. Kracht-

training gericht op blessurepreventie

en atletisch vermogen gericht op toe-

name van fysieke prestaties.

Fysieke belasting: wij monitoren de
fysieke belasting per speler en hande-

len hier vervolgens naar. Het ernaar

handelen is essentieel. Wij gebruiken

de data om de trainers te adviseren

over de individuele belastbaarheid

van elke speler. Elke speler moet we-

kelijks toekomen aan zijn belasting,

of het nu een basisspeler of wissel-

speler is.

Als we puur kijken naar de periode tot

aan de winterstop van het eerste elftal

is het zaak om alle spelers op een fy-

siek belastbaar niveau te houden. Dit

is een periode waarin de boog continu

gespannen is, zowel op mentaal als fy-

siek niveau. Op 22 december spelen we

de laatste wedstrijd voor de winterstop

tegen FC Emmen. Tot die tijd moet er

gepresteerd worden. Pas daarna kan er

gas worden teruggenomen. Dan volgt

een periode van een dag of tien waarin

de spelers geen verplichtingen hebben

op de club. Daarna moet iedereen weer

beginnen. Voetbal is een van de weini-

ge sporten waarin je op jaarbasis 48 à

49 weken bezig bent met je werk. Korte

breaks gaan gepaard met korte voor-

bereidingsperiodes. Op het moment

dat spelers 49 weken per jaar aan de

bak moeten, legt dat naast een fysieke

belasting ook een mentale belasting op

een speler.’

Winterstop
Hoe ziet de fysieke begeleiding eruit in de

periode rondom de winterstop? Hoe ver-

schilt het tussen het eerste elftal, de boven-

bouw en de onderbouw?

Jarno Voorintholt: ‘Ik denk dat zo’n
periode van tien dagen een uitgelezen

mogelijkheid is om even afstand te

nemen van het voetbal. In die tien da-

gen is het te adviseren dat spelers een

aantal dagen de focus leggen op het fy-

sieke en mentale herstel van de eerste

seizoenshelft. Alle 27 spelers krijgen

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 39

??

38-39-40-41_stelt.indd 39 04-12-19 09:20