De Voetbaltrainer 246

Pagina 40 van: De Voetbaltrainer 246

De Jeugd VoetbalTrainer www.devoetbal trainer.nl40 een individueel programma van ons mee (zie afbeelding programma win- terstop). Deze programma’s zijn met name gericht op het onderhouden van de fysieke belastbaarheid op basis...

De Jeugd VoetbalTrainer

www.devoetbal trainer.nl40

een individueel programma van ons

mee (zie afbeelding programma win-

terstop). Deze programma’s zijn met

name gericht op het onderhouden van

de fysieke belastbaarheid op basis van

extensieve duur en basiskracht. Hier-

mee proberen we de afname van hun

fysieke belastbaarheid te beperken.

Een te lange periode zonder stimuli

moedig ik niet aan, omdat het lichaam

dan in een diepere staat van herstel

komt. Het kost dan te veel tijd om ze

vervolgens weer op hun normale ni-

veau te krijgen richting de tweede sei-

zoenshelft. Het programma bevat vier

sheets, onderverdeeld per onderwerp.

Er is een sheet voor rompstabiliteit,

mobiliteit, kracht en conditie. Het doel

van die programma’s is gericht op ca-

paciteit en basiskracht. Er is ten slotte

ook nog een periode voorafgaand aan

de eerste wedstrijd na de winterstop.

In die periode gaan we direct op trai-

ningskamp waarin we gaan bouwen

aan de tweede seizoenshelft.’

Frank van der Stelt: ‘De fysieke bege-
leiding rondom de winterstop is bij

de bovenbouw van de jeugd enigszins

vergelijkbaar met die van het eerste

elftal. Bij de jeugd is de periode waarin

spelers niet worden verwacht op de

club rond de veertien dagen in plaats

van tien dagen bij het eerste. Ook deze

spelers krijgen een programma mee

waarin ze bepaalde zaken bijhouden.

Het verschil in fysieke gesteldheid

tussen het begin en het eind van de

winterstop is niet heel groot, maar

wel aanwezig. Hier moet je natuurlijk

rekening mee houden in de opbouw

na de winterstop. Je werkt als het ware

stap-voor-stap. De belasting moet aan-

sluiten op het niveau waarmee de spe-

lers terugkomen uit de winterstop. Je

bouwt het netjes op, je stapt iets lager

in dan waar je voor de winterstop bent

geëindigd.’

Guido van Weeren: ‘Voor de allerjong-
ste jeugd (Onder 12 en Onder 13), die

uit de onderbouw, is het ontzettend

belangrijk om juist alleen maar rust

‘voor te schrijven’. Die kinderen zijn

natuurlijk aan het groeien. Geen extra

programma’s, want ze doen toch wel

wat. Ze spelen bijvoorbeeld buiten of

beoefenen andere sporten. Daar moet

je ze ook de vrijheid voor geven. Fysiek

en mentaal moet het in balans zijn.

Daardoor kom je tot grotere prestaties.

Als de boog alleen maar gespannen is,

en er is geen tijd voor rust, is dat slecht

voor de prestatie. De Onder 15 krijgt

wel een klein programma mee. Na

enkele dagen zullen zij wat extensieve

duur combineren met een programma

gericht op lenigheid en stabiliteit.’

Advies
Als u advies zou geven aan trainers, hoe

zou u de winterstop inrichten?

Frank van der Stelt: ‘Als trainer kun
je spelers een heel basic programma

meegeven. De eerste week van de

winterstop zijn de spelers vrij. Daarna

begin je rustig met een duurloop waar-

mee spelers hun aerobe capaciteit (uit-

houdingsvermogen) opbouwen. Begin

bijvoorbeeld met 3 keer 10 minuten,

dan 2 keer 15 minuten, 1 keer 30 minu-

ten, 2 keer 20 minuten en dan 3 keer

20 minuten. Alles om de aerobe capaci-

teit te verbeteren. De aerobe capaciteit

wordt mijns inziens erg onderschat.

Daar ligt de basis. Je stimuleert hierbij

o.a. de capilarisatie (toename van het

aantal kleine bloedvaatjes die spieren

voorzien van zuurstof) en het herstel

van de speler (zowel na training/wed-

strijd als tussen twee explosieve han-

delingen). De aerobe capaciteit terug-

brengen naar een goed niveau is dus

aan te raden. Dit doe je stap-voor-stap.

Op de lange termijn gaat dit je zoveel

opleveren! Als een speler iets wil doen

aan krachttraining, in de plaatselijke

sportschool, zorg er dan in ieder geval

voor dat hij goed begeleid wordt. De

fysiotherapeut van de club kan ook

een programma maken, bijvoorbeeld

gericht op rompstabiliteit. Als het pro-

gramma te gecompliceerd is voor de

desbetreffende speler, is het risico op

blessures hoger: ‘Keep it stupid simple’.

Arbeids-rustverhouding
Frank van der Stelt:
‘Wanneer de trai-
ningen weer beginnen, ga je naar wat

extensieve/intensieve intervalvormen.

Voetbal is namelijk ook een interval-

sport. Dit zijn de intensieve vormen die

je ook op het veld doet: de partijspelen,

de positiespelen en het afwerken. De

belasting van deze vormen moet je

progressief opbouwen in volume. Met

volume bedoel ik de duur. Hierbij moet

je niet te hard van stapel lopen. Dat

is de grootste fout die je kunt maken:

‘Rust bepaalt de uitkomst van de
fysieke prikkel’

Programma winterstop

38-39-40-41_stelt.indd 40 04-12-19 09:20