De Voetbaltrainer 246

Pagina 41 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 41 M I N I - S P E C I A L W I N T E R S T O P spelers overbelasten door te snel te lang te trainen met een te hoge inten- siteit. In de eerste week moet het vo- lume vrij laag zijn....

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 41

M I N I – S P E C I A L
W I N T E R S T O P

spelers overbelasten door te snel te

lang te trainen met een te hoge inten-

siteit. In de eerste week moet het vo-

lume vrij laag zijn. Het is bijvoorbeeld

beter om per week 4 keer 60 minuten

te trainen dan 3 keer 90. Ook hier

bouw je de belasting – volume maal in-

tensiteit – geleidelijk op. Kijkend naar

veelvoorkomende, acute blessures is

vooral het volume vaak killing. Daar-

mee wil ik zeggen dat trainers na zo’n

periode vaak de neiging hebben om te

lang op het veld te staan. Rust bepaalt

de uitkomst van de fysieke prikkel en

is essentieel om in wedstrijden te pres-

teren. Immers, in de rustperiode her-

stellen de spiergroepen en het neuraal

systeem zich. De arbeid-rustverhou-

ding is hier enorm belangrijk. Dan is

de kans groter dat je spelers gedurende

een langere periode belastbaar houdt.

De rust bepaalt de uitkomst van de

trainingen, met als doel dat spelers op

een hoger niveau adapteren. Het ge-

brek aan rust en daarmee herstel kan

leiden tot veel blessures.’

Belastbaarheid
Jarno Voorintholt:
‘Na de winterstop
kun je bijvoorbeeld kijken naar de be-

lasting waarmee je na de zomerstop

bent begonnen. Daaruit kun je conclu-

sies trekken. Welke belasting werkte

goed en na welk type belasting ont-

stonden juist blessures? Het is hierin

altijd zoeken naar een balans. Als het

volume hoog is, moet de intensiteit

laag zijn. En als de intensiteit heel

hoog is, moet het volume laag zijn.

Dan kom je weer terug op het moni-

toren. RPE (Rate of Perceived Exertion)

is hiervoor een goed hulpmiddel. RPE

is een maat voor hoe zwaar een speler

een training of wedstrijd heeft ervaren.

Door dat te gebruiken kun je al een

heleboel problemen tackelen. Het is

heel simpel te gebruiken. Na elke in-

spanning vraag je aan elke speler hoe

zwaar hij de inspanning heeft ervaren.

Dit geeft een speler aan op een schaal

van 6 tot 20 (zie afbeelding RPE). Om

hieruit vervolgens de belasting te be-

palen vermenigvuldig je de RPE met

het trainingsvolume, de duur van de

training. Met deze eenvoudige formule

kun je de belasting voor die training

bepalen per individu. Dit kun je alleen

goed doen door het consistent te doen.

Ik kan het niet vaak genoeg herhalen:

door simpele principes consistent heel

goed te doen, kun je op een gegeven

moment een trend ontdekken.’

Lichaam en geest in balans
Guido van Weeren:
‘De mentale com-
ponent wordt enorm onderschat. Hier

zijn wij als fysieke trainers niet direct

verantwoordelijk voor, maar dat is

een onderwerp waar we heel veel

mee bezig zijn. Op het moment dat

het centrale zenuwstelsel een enorme

overload heeft gehad, is het helemaal

niet verkeerd om een paar dagen het

neuromusculair systeem minder hard

te prikkelen. Het is wel van belang hoe

dit wordt ingevuld. Daar komt bijvoor-

beeld ook het stuk lifestylecoaching bij

kijken: onderwerpen als voeding, her-

stel, slaap etc. Kleine doelen stellen en

daar acties aan koppelen. Ook hier is

het weer essentieel om dit consistent

vol te houden. Eigenlijk werkt het op

dezelfde manier als bij een plant. Elke

dag een beetje voeden, beetje water

geven, zon erbij. Door dat elke dag ge-

doseerd te doen gaat een plant groeien.

Wanneer je daarentegen in één keer

te veel water geeft, gaat de plant dood.

Je creëert te veel overload. Zo werkt

dat bij spelers ook. Het lichaam en de

geest moeten in balans zijn.’

Warming-up zelf
inrichten
Jarno Voorintholt:
‘Een mooi voor-
beeld is de voorbereiding op de

wedstrijd die wij dit seizoen thuis

tegen Willem II speelden. De dag

voor de wedstrijd kregen de spe-

lers van mij de vrijheid om zelf

hun warming-up in te richten,

op de manier waarop ze dat zelf

wilden. Zo ontstond er een heel

mooie sfeer. Er was veel plezier.

Dan denk je al: dit gaat goed. Je

merkte aan alles dat de spelers

goed in hun vel zaten. De dag

erna speelden we echt een goede

wedstrijd (2-0 winst, red.). De mix

tussen de kunst van het coachen

en de keiharde data.’

Formulier Rate of Perceived Exertion

38-39-40-41_stelt.indd 41 04-12-19 09:20