De Voetbaltrainer 246

Pagina 42 van: De Voetbaltrainer 246

‘Fitnesslevel behouden of verbeteren’ Hoe krijg je voetballers fit voor de eerste training in het nieuwe kalenderjaar? Het is een vraag die bij elke club wordt gesteld, voorafgaand aan de winterstop. Performance Manager Sam Feringa ...

‘Fitnesslevel behouden
of verbeteren’

Hoe krijg je voetballers fit voor de eerste training in het nieuwe kalenderjaar? Het is een vraag die bij elke

club wordt gesteld, voorafgaand aan de winterstop. Performance Manager Sam Feringa (26) geeft een inkijk

in zijn werkzaamheden bij SC Heerenveen.

Sam Feringa over winterstop

Sam Feringa: ‘Ik maak de trainings-
schema’s die jeugdspelers en eerste-

elftalspelers van SC Heerenveen

meekrijgen als het winterstop is. Voor

beide groepen zitten er twee tot drie

weken tussen de laatste activiteit van

het oude kalenderjaar en de eerste

activiteit van het nieuwe. Ik vind het

heel belangrijk dat de spelers een

paar dagen loskomen van het voetbal.

Normaal gesproken zitten ze namelijk

in een enorme flow van trainingen en

wedstrijden. Ze moeten daarom even

een paar dagen kunnen ontladen. Va-

kantie vieren, de kerst doorbrengen

met familie en vrienden. Dat is zó be-

langrijk, zowel voor je hoofd als voor

je lijf.

Nadat ze een paar dagen vakantie

hebben gehad, moeten de voetbal-

lers tijdens de winterstop in looppas

komen. Hoe je het wendt of keert:

voetbal is gewoon een loopsport. Dus

moeten ze, voordat de eerste veld-

training start, hun eerste meters in

de benen hebben. Dan gaat het over

vragen als: hoe lang laat je ze lopen?

Welke vormen doen ze? Wat is de op-

bouw van het programma? Op welke

ondergrond lopen ze? Idealiter op een

natuur- of kunstgrasveld, maar in de

wintermaanden kan het natuurlijk

ook sneeuwen of vriezen. Bij SC Hee-

renveen hebben we veel faciliteiten

tot onze beschikking. Maar ik weet

ook: niet elke amateurclub heeft de

mogelijkheid om in de winterstop het

veld op te gaan. Dus moet je ook na-

denken over alternatieven: als ze een

loopband gebruiken, welk programma

moeten ze dan instellen? Vaak heb ik

hierover contact met de jongens via

de app. Daarnaast kan het voorkomen

dat wij een speler een gps en/of hart-

slagmeter meegeven om de trainingen

te monitoren.

Elke voetballer van SC Heerenveen

krijgt een individueel programma

mee. De meeste programma’s lijken

trouwens in hoofdlijnen op elkaar. Dit

geldt met name voor de jongens die

de maanden ervoor veel wedstrijden

hebben gespeeld. Voor hen is de win-

terstop vooral een periode waarin ze

helemaal kunnen opladen, om vervol-

gens rustig op te trainen. Behoud van

hun fitnesslevel staat dus eigenlijk

centraal. Meestal volstaan dan drie of

vier fysieke activiteiten per week.

Voetballers uit de jeugdopleiding

– vanaf Onder 15 tot en met Onder

21 – gaan tien dagen voor de eerste

training zelf met hun conditie aan de

slag (afbeelding 1). Voor een groot deel

kiezen de jongens zelf welke sportieve

activiteiten ze willen doen. De ge-

dachte daarachter: tijdens hun vakan-

tie kunnen ze een keer met vrienden

naar de tennisbaan, een potje straat-

voetbal spelen of naar de sportschool,

om maar een paar voorbeelden te

noemen. Gedurende het seizoen is

die gelegenheid er bijna niet. Wél

moeten jeugdspelers een duurloop

van minimaal twintig minuten op

mediumtempo hebben afgewerkt. Dit

doen ze 48 uur vóór hun eerste veld-

training. Zo hebben ze dus simpelweg

hun loopmeters gemaakt én hebben

ze hun lichaam voorbereid op de in-

spanning die ze twee dagen later bij

de club krijgen.

Tekst: Sander de Vries

De Jeugd VoetbalTrainer

www.devoetbal trainer.nl42

42-43_gewichthveen.indd 42 04-12-19 09:21