De Voetbaltrainer 246

Pagina 47 van: De Voetbaltrainer 246

De Jeugd VoetbalTrainer Lef Automatismen ‘Het interessante aan het filmen op de training is, dat je bijvoorbeeld bij een rondo kunt laten zien dat jongens ‘niet klaar staan’. Ze staan te veel op hun hakken, dus niet open ge...

De Jeugd VoetbalTrainer

Lef

Automatismen

‘Het interessante aan het filmen op

de training is, dat je bijvoorbeeld bij

een rondo kunt laten zien dat jongens

‘niet klaar staan’. Ze staan te veel op

hun hakken, dus niet open genoeg. Of

je ziet dat jongens voorspelbare, soms

verkeerde keuzes maken. Ze krijgen de

bal van iemand die rechts van ze staat,

en hebben vóórdat ze de bal ontvangen

al besloten om naar links te spelen.

Terwijl, zo kan achteraf op beeld blij-

ken, dat helemaal niet de beste keuze

is. Het aantal keer raken, ook daar kun

je op beeld veel van zeggen. Eén keer

raken zorgt voor meer tempo, echter

kun je ook te snel willen spelen. Het

durven wachten met afspelen, waar-

door je een verdediger naar je toe trekt,

heeft te maken met lef. Als je een

verdediger kunt dwingen tot uitstap-

pen, zal die andere verdediger ook een

keuze moeten maken. En doordat ze

keuzes maken, ontstaat er ruimte aan

de andere kant.’

‘Vanuit de rondo kun je vrij eenvoudig

een link leggen met spelprincipes die je

hanteert. Denk aan een 4:1, waarbij je

het geven van de diagonale bal stimu-

leert. Diepte gaat voor breedte, ook dat

komt in een rondo terug. Naast alleen

aanvallende principes, kun je net zo

goed verdedigend gezien accenten leg-

gen. Stel je speelt 5:2, waarbij het twee-

tal na balverovering kan scoren in een

doeltje. Je kunt ook de twee verdedigers

in lijn van je spelprincipes beïnvloeden:

bijvoorbeeld door ze mee te geven de

binnenkant af te dekken. Al dit beïn-

vloeden gebeurt pas echt als je veel

herhaalt, want door herhaling ontstaan

automatismen. Om die automatismen

te kweken is de rondo, een in mijn

ogen onderschatte vorm, bij uitstek een

geschikt middel.’

‘Om automatismen te kweken is de rondo
bij uitstek een geschikt middel’

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 47

Trainingsvorm
• 7:2, waarbij de 2 spelers die in het midden staan een hesje of een dopje vasthouden

• degene die de bal verliest + degene die hem inspeelt gaan samen in het midden

• door zowel de gever als de ontvanger van de pass in het midden te laten staan na

balverlies, verminder je de kans dat er ‘ziekenhuisballetjes’ worden gespeeld én dat

er discussie ontstaat over wie er in het midden komt te staan

• wanneer er balverlies wordt geleden, mogen de twee middelste spelers hun hesje

of dopje op de grond laten vallen en nemen de plekken in van de spelers die nu in

het midden komen

• de nieuwe spelers in het midden moeten éérst het hesje of dopje oprapen alvorens

ze de bal mogen afpakken (hierdoor krijgen spelers geen tijd om te balen en moe-

ten ze direct omschakelen en het hesje pakken, omdat het overtal al mag beginnen

met passen en punten kan scoren)

• de trainer zorgt er vanaf de zijkant voor dat er meteen een nieuwe bal wordt inge-

speeld, zodat er tempo komt en de spelers razendsnel moeten schakelen

• afhankelijk van de doelstelling kun je één of twee keer raken instellen

• toevoegen spelelement: elke derdelijnspass levert voor zowel de passer als de ont-

vanger een punt op

• de spelers in het midden moeten na een aantal gegeven passen een extra keer blij-

ven staan

• na x aantal passes heeft het overtal het spel gewonnen en krijgen de 2 middelste

spelers een ‘opdracht’

• afhankelijk van het niveau van je groep, kun je verschillende soorten ballen en ver-

schillende balformaten gebruiken (differentiatie)

46-47_eindhoven2.indd 47 04-12-19 09:22