De Voetbaltrainer 246

Pagina 52 van: De Voetbaltrainer 246

OPLEIDINGEN Tekst: Paul Geerars, Job T’Jonck en Tjeu Seeverens UEFA Pro nieuwe stijl Jaarlijks ligt de opleiding UEFA Pro van de KNVB onder een vergrootglas. Wie worden toegelaten, hoe vergaat het de deelnemers en wie haalt wanneer het...

OPLEIDINGEN
Tekst: Paul Geerars, Job T’Jonck en Tjeu Seeverens

UEFA Pro nieuwe stijl
Jaarlijks ligt de opleiding UEFA Pro van de KNVB onder een vergrootglas. Wie worden toegelaten, hoe

vergaat het de deelnemers en wie haalt wanneer het diploma om officieel als hoofdtrainer in het betaalde

voetbal werkzaam te mogen zijn? De Voetbaltrainer volgde de afgelopen maanden een aantal betrokkenen

en werd zo in staat gesteld om zich een gedetailleerd beeld te vormen van deze trainersopleiding van de bo-

venste plank.

Wie hebben meegewerkt aan dit artikel?
Marco Bout is Coördinator Voetbalopleidingen van de KNVB Academie. In

die rol is hij medeverantwoordelijk voor het programma van de vernieuwde

opleiding UEFA Pro.

Vanessa de Knegt is opleidingsontwikkelaar bij de KNVB en tevens verant-

woordelijk voor het programma van UEFA Pro op onderwijskundig en didac-

tisch gebied, de functieprofielen en de toetsing.

Dennis Demmers en Gert Aandewiel zijn de twee docenten bij UEFA Pro.

Daarnaast zijn zij ook senior hoofddocent bij de KNVB en als zodanig betrok-

ken bij de opleidingen UEFA A en B.

Sef Vergoossen en Gerard Marsman zijn twee van de vier leercoaches bij

UEFA Pro.

Rick Kruys en Willem Weijs zijn twee van de deelnemers aan de opleiding

UEFA Pro.

Nog meer maatwerk en ontwikkelen in de praktijk

Marco Bout: ‘Voor het in-
houdelijke programma

van de opleiding UEFA Pro

hebben we een zogenaamd

‘leerteam’, dat bestaat uit

twee docenten (Dennis

Demmers en Gert Aande-

wiel) en de vier leercoaches

Dwight Lodeweges, Gerard Marsman,

Sef Vergoossen en Hans Westerhof.

Dennis en Gert richten zich beiden

www.devoetbal trainer.nl52

in de praktijk op de helft van alle

deelnemers. Het leerteam wordt in

de praktijk aangevuld met experts

en uiteraard is er een belangrijke

rol voor de praktijkbegeleiders bij

de BVO’s. De leercoaches hebben

ieder drie of vier deelnemers onder

hun hoede (zie kader op pagina 53,

red.). Het leerteam komt zeven keer

per jaar bij elkaar om de opleiding

steeds te evalueren en de komende

bijeenkomsten voor te bereiden.

Inhoudelijk is er uitwisseling en

ontwikkelingen worden met elkaar

besproken. Ook zijn zij aanwezig bij

de bijeenkomsten van hun groep

deelnemers die bij hun stageclub

een compleet dagprogramma verzor-

gen. De leercoaches en de docenten

bezoeken de deelnemers ook indi-

vidueel en hebben bij gelegenheid

telefonisch contact met hen en hun

praktijkbegeleiders.’

Opleidingsprofiel
Marco Bout:
‘We leiden op voor het
diploma UEFA Pro om werkzaam te

zijn als trainer-coach in het betaalde

voetbal. Nu is het betaalde voetbal

een heel breed begrip: een trainer

in het linker rijtje van de Eredivisie

werkt in een totaal andere wereld

dan een trainer in het rechter rijtje

van de Keuken Kampioen Divisie.

Beide betreffen betaald voetbal.

Waar leggen we nu in onze opleiding

de lat? Dat is een moeilijk vraag-

stuk. Denk aan de grote diversiteit

van instroom van de deelnemers. Ik

doel dan niet alleen op het onder-

scheid tussen ex-profs en trainer-

coaches zonder spelerservaring in

het betaalde voetbal. Sommigen

hebben relatief weinig trainerser-

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61_uefapro.indd 52 04-12-19 16:24