De Voetbaltrainer 246

Pagina 55 van: De Voetbaltrainer 246

Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Deelnemer Willem Weijs Willem Weijs is als assistent-trainer bij het eerste elftal van NAC Breda dit sei- zoen begonnen aan een langgekoesterde ambitie: het behalen van het UEFA ...

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Deelnemer
Willem Weijs

Willem Weijs is als

assistent-trainer bij

het eerste elftal van

NAC Breda dit sei-

zoen begonnen aan

een langgekoesterde

ambitie: het behalen

van het UEFA Pro-

diploma. De opbouw tot deze stap heeft

hem via veel jeugdteams geleid naar een

plek in het betaald seniorenvoetbal.

Willem Weijs: ‘Ik ben begonnen
als trainer-coach toen ik zelf in de

toenmalige D’tjes van mijn eerste

amateurclub SVEB speelde. Ik denk

dat ze konden zien dat ik een pas-

sie voor voetbal en een bepaalde

aanleg had, technisch onderlegd

was. Ik wist niets van training ge-

ven maar vond het leuk om met

die jongens en meisjes contact te

maken en training te geven. Ik heb

daarna oudere teams getraind bij

meerdere amateurclubs in de regio.

Op een gegeven moment ben ik via

Pepijn Lijnders in Amerika terecht-

gekomen, bij het voetbalkamp dat

Frans Hoek daar had opgezet. In die

periode kreeg ik een stageplek bij

PSV. Na een jaar ben ik parttime in

dienst gekomen en na nog een jaar

fulltime. Daarna ben ik zes jaar bij

PSV gebleven, als trainer bij de F’jes

en E’tjes en als techniektrainer bin-

nen de hele opleiding. Daarna was

ik toe aan een nieuwe uitdaging en

ging ik bij Ajax in de jeugdopleiding

werken, waar ik vier jaar voorname-

lijk in de middenbouw actief was.

Mijn ambitie groeide echter richting

het seniorenvoetbal. Mijn keuze voor

NAC daarna was dan ook mede met

oog op de toekomst, om de kans te

vergroten dat ik werd toegelaten tot

UEFA Pro, omdat je daarvoor wel er-

varing moet hebben bij de Onder 19

of een Jong of eerste elftal. Nu ben

is assistent-trainer van Ruud Brood

en mijn takenpakket is zo breed als

ik maar wensen kan. Ik ben ook blij

dat ik bijvoorbeeld minimaal twee

trainingen per week kan verzorgen.

Maar verder houd ik me ook bezig

met wedstrijdanalyse, videobespre-

kingen, tactische besprekingen en

extra trainen met individuele spe-

lers.’

Toelatingsprocedure
Willem Weijs:
‘Ik vond het een pit-
tige toelatingsprocedure, waar ik

overigens volledig achter sta. Ik vind

dat de lat hoog moet liggen en als je

eenmaal toegelaten bent, je gewoon

je werk moet doen en dan vind ik

het ook bijna ‘logisch’ dat je slaagt

als je blijk geeft van je eigen door-

ontwikkeling. We moesten onder

meer een intelligentietest afleggen,

een test op het gebied van persoon-

lijkheidskenmerken en een voetbal-

en managementgesprek voorberei-

den. Ik had het managementgesprek

met Robert Eenhoorn, die is echt

goed gaan doorvragen, waarschijn-

lijk om te kijken of ze je uit balans

kunnen brengen. Prima, want dat

hoort erbij.’

Groepsbijeenkomsten
Willem Weijs:
‘De deelnemers met
wie ik een groep vorm zijn Dirk

Kuijt (Feyenoord), Kristof Aelbrecht

(Jong PSV/Fortuna Sittard) en Vir-

gilio Teixeira (ADO Den Haag). De

leercoach is Gerard Marsman, en

Dennis Demmers is de docent. Wat

betreft de groepsbijeenkomsten zijn

we eerst bij mijn club NAC samen-

gekomen. Ik heb training gegeven

en sprekers geregeld. Dat waren

Hoofd Scouting Peter Maas, waarbij

we de koppeling hebben gemaakt

met Technisch Directeur Tom van

den Abbeele. Zij kwamen vertellen

over het op te zetten scoutingsap-

paraat en het beleid dat gevoerd is

na de degradatie om een team sa-

men te stellen om te promoveren.

Vervolgens had ik Robin Adriaansen

uitgenodigd, onze fysieke expert, die

heeft verteld hoe wij omgaan met

fysieke training.

Daarna zijn we bij ADO geweest, bij

Virgilio Texeira. Hij gaf training aan

het eerste elftal en dat hebben we

later besproken tot in de kleinste

details. Alles heel constructief met

elkaar, om er beter van te worden

en je voor te bereiden op zaken die

gevraagd worden bij je Proeve van

Bekwaamheid, voor het onderdeel

training geven in dit geval. Bij ADO

hebben we ook een gesprek gehad

over data, meetapparatuur en over

het thema ‘flow’.

We zijn ook al bij PSV geweest, waar

Kristof Aelbrecht training heeft gege-

ven. We kregen daar een rondleiding

op het nieuwe complex en Ernest

Faber heeft een presentatie gegeven

over krachtenvelden en zijn samen-

werking met de directie. Hij sprak

over zijn eigen ervaringen bij NEC,

FC Groningen en FC Eindhoven. Hij

deelde veel praktijkvoorbeelden en

gaf praktische tips. Dat leer je niet

op een ‘gewone’ opleiding, dat moet

je echt ervaren. Stel dat je ergens

gevraagd wordt om hoofdtrainer te

worden, waar kun je dan allemaal

aan denken, waar moet je rekening

mee houden voordat je ‘ja’ of ‘nee’

zegt. Ik vind dat kijken in de keuken

erg leerzaam, je ziet echt de ver-

schillen in de werkwijzen tussen de

clubs en je neemt van iedere club

wat mee.’

Op de website van De Voetbaltrainer

vertelt Willem Weijs over de manier

waarop hij invulling geeft aan zijn leer-

doelen en wat zijn visie op de rol van

hoofdtrainer is.

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 55Online: www.knvb.nl/assist

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61_uefapro.indd 55 04-12-19 16:24