De Voetbaltrainer 246

Pagina 59 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 6 2 0 1 9 59Online: www.knvb.nl/assist Voetbaltalent TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN Deelnemer Rick Kruys Rick Kruys: ‘Toen ik ging voetbal- len bi...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 0 5 2 0 1 4D e V o e t b a l t r a i n r 2 4 6 2 0 1 9 59Online: www.knvb.nl/assist

Voetbaltalent
TRAINEN, COACHEN EN BEGELEIDEN

Deelnemer
Rick Kruys

Rick Kruys: ‘Toen
ik ging voetbal-

len bij Malmö in

Zweden ben ik ook

gaan meelopen bij

hun goed bekend-

staande jeugdop-

leiding. Ik merkte

dat dit door hen enorm op prijs werd

gesteld en dat was dus dankbaar

werk. Toen ik weer terugkwam in

Nederland en bij FC Volendam ging

voetballen deed ik de gecombineerde

opleiding UEFA C en B voor ex-profs

in één seizoen. Ik merkte dat ik heel

veel plezier had in het trainen van

voetballers en dat ik me hier verder

in wilde ontwikkelen. Toen ik als

voetballer naar Excelsior ging, werd

ik bij vv De Meern trainer van Onder

17 en assistent-trainer bij het eerste

team. Weer later werd ik voor een

dag in de week trainer van de mid-

denbouw in de jeugdopleiding van

FC Utrecht en bood de club mij een

driejarig contract aan als jeugdtrai-

ner. Dat zou betekenen dat ik als

dertigjarige zou moeten stoppen

met profvoetbal en die keuze heb ik

gemaakt. Voor de opleiding UEFA A

kon ik stagelopen bij Erik ten Hag.

In mijn tweede jaar was ik dagelijks

betrokken bij het eerste team. Door-

deweeks combineerde ik dat met een

jeugdteam en in het weekend was ik

de assistent die op de tribune plaats-

nam om vandaaruit contact te heb-

ben met de collega’s op de bank.

Nu ben ik assistent-trainer van John

van den Brom. Hij is een hoofdtrai-

ner die veel verantwoordelijkheid

geeft aan zijn collega’s. Hij geeft

onder meer aan hoe hij wil dat FC

Utrecht voetbalt. De andere twee

assistenten Marinus Dijkhuizen en

Dennis Haar en ik moeten hier dan

de geschikte oefenstof bij bedenken

en uitvoeren. Verder analyseer ik

onze eigen wedstrijden ten behoeve

van de (video)nabesprekingen per

individuele speler, linie en/of gehele

spelersgroep.’

Start opleiding
Rick Kruys:
‘De eerste bijeenkomst
voor de opleiding UEFA Pro was

vlak voor de play off-finale van

FC Utrecht. Een hectische periode,

maar in Zeist was dus de eerste ken-

nismaking met de andere dertien

deelnemers en de docenten. Het was

interessant om ieders eigen verhaal

aan te horen, juist vanwege de totaal

verschillende achtergronden van

iedereen. Tijdens die aftrapbijeen-

komst vertelden Berend Rubingh en

Remco Oversier over het beleid van

een betaaldvoetbalorganisatie en wat

daar allemaal bij komt kijken. Ik ben

daarna gaan uitzoeken bij FC Utrecht

hoe hier de lijnen lopen. Als speler

krijg je daar wel wat van mee, maar

als (hoofd)trainer is het toch anders.

En René Felen vertelde over zijn spe-

cialiteit: teamontwikkeling. In dit ge-

val betrof het vooral de teamontwik-

keling van het begeleidingsteam.’

Eigen ontwikkeling
Rick Kruys:
‘Bij de opleiding UEFA
C/B had ik nog sterk het gevoel dat

ik de richtlijnen van de KNVB moest

volgen, maar bij UEFA Pro werd wel

duidelijk dat ik zélf moet zorgen

voor mijn eigen ontwikkeling. Na-

tuurlijk wel binnen bepaalde kaders,

maar het voelt zeker niet als een

keurslijf. Een van mijn leerdoelen is

het goed omgaan met de verschillen-

de ‘stakeholders’ binnen een prof-

club. Als hoofdtrainer heb je niet één

assistent, maar meerdere. Je hebt te

maken met fysiek, voeding, medisch,

video, data, analyse, supporters, be-

stuur, sponsoren, pers, merchandi-

sing, kantoorpersoneel. Ik moet voor

mezelf leren bepalen waar ik priori-

teiten leg. Ik heb als trainer gewerkt

met onder meer Erik ten Hag, Jean

Paul de Jong, Dick Advocaat en John

van den Brom en dus heb ik kunnen

ervaren hoe zij leidinggeven. Het is

bijvoorbeeld interessant voor mij om

te zien hoe zij omgaan met druk. Ik

voel als assistent-trainer ook druk,

maar het is toch anders wanneer je

leidinggeeft aan een grote organisa-

tie.

wel of niet op te bouwen en hoe kun

je dat verdedigen? Daarmee zijn de

deelnemers aan het werk gegaan,

hetgeen onder meer leidde tot ge-

schikte trainingsvormen.’

Ook deelnemer Willem Weijs blikt terug

op de driedaagse in Zeist.

Willem Weijs: ‘Van het analyseren
van de nationale teams van Neder-

land, België en Duitsland zijn mij

deze drie zaken vooral bijgebleven:

• Belang van veel spelers in de as. De

zijkanten meestal enkel bezet. Een

buitenspeler komt naar binnen,

waarna de back er overheen komt

of andersom.

• Omschakelmomenten op zeer hoog

tempo.

• Teams of wedstrijden zijn eigenlijk

niet meer te vangen in formaties.

We kunnen het beter hebben over

uitgangsformaties waarbij het

veel meer draait om spelprincipes

of speelwijze. In deze formaties

wordt gespeeld door spelers die

multifunctioneel zijn. Met andere

woorden: aanvallers moeten ook

op een bepaalde manier kunnen

verdedigen en verdedigers moeten

een bijdrage kunnen leveren aan

het aanvallen.

Tijdens de trainingen aan de groe-

pen van FC Utrecht was het interes-

sant om te zien hoe de Duitse en

Belgische deelnemers de trainings-

vormen organiseerden, hun stopmo-

menten al dan niet kozen en wát ze

dan vervolgens zeiden. De trainingen

werden op video opgenomen en door

het noteren van tijdcodes konden we

bespreekpunten voor tijdens de eva-

luatie zichtbaar maken. Daarin be-

spraken we onder meer de zaken die

‘altijd’ in een trainingsvorm moeten

terugkomen: hoge intensiteit, scoren,

winnen en verliezen, het zelf keu-

zes maken door spelers en bepaalde

spelprincipes die het fundament vor-

men van je speelwijze.’

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

52-53-54-55-56-57-58-59-60-61_uefapro.indd 59 04-12-19 16:24