De Voetbaltrainer 246

Pagina 65 van: De Voetbaltrainer 246

‘Trainer is kartrekker van club’ M I N I - S P E C I A L W I N T E R S T O P D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 65 ban vertellen waar je mee bezig bent. Zodat je supporters weten wat er ge- beurt en waar ze aan ...

‘Trainer is kartrekker
van club’

M I N I – S P E C I A L
W I N T E R S T O P

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 65

ban vertellen waar je mee bezig bent.

Zodat je supporters weten wat er ge-

beurt en waar ze aan toe zijn. Maar de

club verkopen is ook het naar buiten

brengen van mooie momenten. Zowel

op als buiten het veld. Mensen vinden

dat nu eenmaal leuk om te zien. Ik

hoor weleens: Henk de Jong noemt zo

vaak de supporters van de clubs waar

hij werkt. Sommigen vinden dat niets.

Je kunt het niet iedereen naar de zin

maken. Maar ik ben altijd trainer van

volksclubs geweest. Dat betekent dat

je met het volk moet samenwerken,

wil je dat ze achter het team en achter

mij staan. Je kunt als trainer sturing

geven aan de manier waarop anderen

over de club praten of denken. Daar-

van ben ik me heel erg bewust.’

Kunt u een voorbeeld noemen?

‘We nodigden onlangs een paar oud-

sponsoren van Cambuur uit. Dan kun

je die mensen natuurlijk ontvangen

in de businessruimtes. Maar waarom

zouden ze niet gewoon mee-eten

met onze spelersgroep? De voetbal-

lers vinden het leuk, even een paar

andere mensen aan de eettafel, en

uiteindelijk tekenden drie van de vier

sponsoren weer een nieuw contract.

Eigenlijk is het heel simpel. Een dag

voor de wedstrijd doe ik zoiets niet,

hoor. Maar op de overige dagen kan

dat toch prima? Ook zoiets: een pre-

sentatie of praatje voor sponsoren.

Dat moet gewoon goed gebeuren. Dan

rijd ik na afloop zelf ook met een goed

gevoel naar huis. Ik wil dan ook, als

de directie mij voor zo’n presentatie

vraagt, weten wie er in de zaal zitten.

Zodat ik mijn verhaal op die groep

kan afstemmen. Maar kijk ook in

algemene zin wat wij als voetballers

voor anderen kunnen betekenen. Voor

armen, of voor zieke kinderen. Van

een bezoekje aan die mensen wordt

toch niemand moe? Dat geeft je juist

kracht. Het opent je wereld, want er is

veel meer dan voetbal.’

Dat is de gedachte erachter?

‘Ik vind dat een trainer zijn spelers

bepaalde normen en waarden moet

meegeven. Je moet proberen om ande-

ren te helpen. Maar het zit ‘m ook in

heel eenvoudige dingen. Als wij verlie-

zen, geven we anderen een hand, om

maar een voorbeeld te noemen. Lopen

we het veld op voor een training, groet

je de supporters die langs het veld

staan. Maak even tijd voor een praatje

of fotootje. Dat is geen kunstje of ge-

speeld aardig doen. Dat is normaal

gedrag. Tenminste, dat vind ik wel.’

Bij FC Groningen werkte u in 2016 een

halfjaar op de commerciële afdeling. Wat

heeft u van die periode geleerd?

‘Dat je supporters en sponsoren iets

moet bieden. Mensen hebben tegen-

woordig zoveel andere dingen te doen.

Bovendien kunnen ze alle wedstrijden

op televisie kijken. Dus moet je ervoor

zorgen dat mensen zich herkennen

in het voetbal dat je speelt. Je mag bij

vrijwel elke club best een paar keer

verliezen. Maar het is moeilijk om je

product aan de man te brengen als

er op het veld niets geboden wordt.

Welk bedrijf koopt nou een skybox

van 60.000 euro terwijl er geen za-

kenrelaties naar het stadion willen?

Ik vind dan ook echt: een directie van

een club moet de technische staf ver-

plichten om aantrekkelijk voetbal te

spelen.’

‘De club verkopen is ook mooie
momenten naar buiten brengen’

F
o

to
:

P
ro

S
h

o
ts

64-65_bindingcambuur.indd 65 04-12-19 09:30