De Voetbaltrainer 246

Pagina 68 van: De Voetbaltrainer 246

www.devoetbal trainer.nl68 Een zinvol trainings- kamp organiseren De winterperiode is voor veel betaaldvoetbalorganisaties het sein om de batterij op te laden in warme, vaak Zuid-Europese oorden. Ook steeds meer amateurverenigingen gaan ...

www.devoetbal trainer.nl68

Een zinvol trainings-
kamp organiseren
De winterperiode is voor veel betaaldvoetbalorganisaties het sein om de batterij op te laden in warme, vaak

Zuid-Europese oorden. Ook steeds meer amateurverenigingen gaan met het eerste elftal tijdens de winter-

stop op trainingskamp. Behalve dat clubs de populaire bestemmingen in de zon aandoen, blijft een deel ook

steeds vaker in Nederland. Wat zijn de beweegredenen voor een trainer om op trainingskamp te gaan? De

Voetbaltrainer ging op onderzoek uit en merkte dat het organiseren van een trainingskamp een steeds bre-

der begrip wordt.

‘Budgetneutraal maken trainingskamp in buitenland mogelijk’

Doelstelling
Wie op de verschillende zoekma-

chines op internet ‘trainingskamp’

invoert, krijgt een waslijst aan aan-

bieders voorgeschoteld. Veel onder-

nemingen claimen het voordeligste

kamp aan te bieden. Maar als eerste

gecombineerd met een oefenwedstrijd

tegen de plaatselijke voetbalvereni-

ging. Zo heeft derdedivisionist VVOG

uit Harderwijk de afgelopen voorberei-

dingsperiode zijn kamp opgeslagen in

het Overijsselse Hardenberg.

Clubs die ervoor kiezen om in de

winterstop op trainingskamp te gaan,

hebben vaak andere prioriteiten en

kiezen vooral voor het sportieve as-

pect, om fit te worden en de banden

te versterken binnen de club. De trai-

ningskampen tijdens de winterstop

duren vaak ook een aantal dagen

langer. Dit biedt ook voor sponsoren

de mogelijkheid om aan te haken.

Een buitenlandse trip geniet hierbij

de voorkeur. Het klimaat en de velden

zijn uitstekend te noemen om zich

goed voor te bereiden op de tweede

seizoenshelft. Uiteraard staat team-

building hierbij ook hoog in het vaan-

del, maar worden vooral op voetbal-

technisch en -tactisch terrein de punt-

jes op de i gezet. Er wordt voorname-

lijk overdag getraind en het spelen

dien je als trainersstaf een doelstelling

te formuleren. Wat wil je eruit halen?

Wat moet het opleveren?

De eerste keuze die gemaakt moet

worden is: ga je op trainingskamp in

de zomermaanden, voorafgaande aan

het seizoen, of tijdens de winterstop

waarin het team zich voorbereidt op

de tweede seizoenshelft? Veel trainers

die nieuw zijn bij een vereniging of

waar een groot verloop van spelers

optreedt, kiezen veelal voor een kamp

voorafgaande aan het seizoen, voor-

namelijk gericht op het groepsproces.

Zorgen voor saamhorigheid, elkaar

leren kennen en de banden in het

team versterken. Er wordt dan veel

gesproken over seizoensdoelen en de

weg die daarvoor bewandeld dient te

worden, met de bijbehorende afspra-

ken en (gedrags)regels.

In de meeste gevallen blijven deze

trainingskampen, die veelal in Ne-

derland plaatsvinden, beperkt tot een

weekend met één of maximaal twee

overnachtingen. Dit kamp wordt dan

Tekst: Patrick Posthuma

T R A I N I N G S K A M P

68-69_trainingskamp.indd 68 04-12-19 09:27