De Voetbaltrainer 246

Pagina 7 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 7 Trainingsvorm 5:5 +5 ‘We spelen in deze vorm 5:5 + 5 (zie tekening 1). Op de afbeelding is blauw in balbezit en speelt samen met rood. Groen is de verdedi- gende ploeg. Zodra groen de b...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 7

Trainingsvorm 5:5 +5
‘We spelen in deze vorm 5:5 + 5 (zie tekening 1). Op de afbeelding is blauw in balbezit en speelt samen met rood. Groen is de verdedi-

gende ploeg. Zodra groen de bal verovert, wordt het team dat de bal inleverde het verdedigende team.

De blauwe spelers in de hoeken moeten ervoor zorgen dat zij steeds voldoende zijwaarts bewegen, omdat zij anders hun afspeelmoge-

lijkheden inperken en eenvoudig te verdedigen zijn. De blauwe speler in

het midden mag zich overal bewegen.

De rode ploeg moet voldoende spelers rondom de bal krijgen om af-

speelmogelijkheden te creëren. Dat is ook de reden dat ik het veld in vier

vakken heb verdeeld, om dit beter herkenbaar te maken. Tegelijkertijd

moeten blauw en rood er ook op toezien, dat de spelers die op een kleine

ruimte combineren de kans hebben om uit de drukte te spelen en te

openen. Daarom moeten altijd voldoende spelers afstand houden, maar

wel op aanspeelbare afstand. De groene ploeg moet zo snel mogelijk in

het vierkant komen waar de bal is, om daar gezamenlijk te verdedigen –

zoals we altijd doen.

De blauwe spelers die in de hoeken beginnen, mogen de bal niet naar

elkaar spelen. Alleen de rode spelers kunnen de bal naar een andere vak

spelen, en zij moeten dus snel in de buurt van de bal komen. Er wordt

een punt gescoord zodra de bal bij alle ‘hoekspelers’ is geweest. Je kunt

deze oefening natuurlijk ook met andere aantallen doen, en bijvoorbeeld

het aantal keer raken limiteren. Het is allemaal afhankelijk van het ni-

veau en de intensiteit die je wenst.’

Gonzalo Garcia (FC Twente), trainer met een ‘oorspronkelijke gedachte’

graag bij mijn eigen team terugzie:

aanvallend spel, hoge druk, combine-

ren met korte passes, spelers die zo-

wel in balbezit als bij balverlies dicht

bij elkaar staan en samenwerken. Ik

houd van het spelen met ruimtes en

dan vooral dat mijn spelers in een

kleine ruimte opereren.’

F
o

to
’s

:
P

ro
S

h
o

ts

1

06-07-08-09-10-11-12-13_garcia.indd 7 04-12-19 09:13