De Voetbaltrainer 246

Pagina 73 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 73 nodig verwerk ik die informatie in de oefenstof voor die tactische training. Bijvoorbeeld als onze verdediging geconfronteerd wordt met een wat afwijkende speelwijze van de spitse...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 73

nodig verwerk ik die informatie in de

oefenstof voor die tactische training.

Bijvoorbeeld als onze verdediging

geconfronteerd wordt met een wat

afwijkende speelwijze van de spitsen

bij die tegenstander. Of als we kunnen

inschatten hoe de tegenstander op ba-

sis van hun spelprincipes zal inspelen

op onze sterke kanten. Welke opties

hebben we dan nog? Hoe reageren

we op een bijzondere uitvoering van

een spelhervatting? Bijvoorbeeld in

de week voor het duel met ADO’20

hoorde ik dat die ploeg bij een corner

liefst vijf spelers op de achterlijn (!) bij

de tweede paal posteert. Vier van hen

lopen dan in, de vijfde lijkt dat ook

te doen maar stapt vervolgens terug

richting tweede paal om daar aange-

speeld te worden. Tijdens de tactische

training hebben we de mogelijke op-

lossingen getraind, mede op basis van

de inbreng van de spelers. We kwa-

men uit bij een mix van man- en zo-

nedekking. Dat bleek in de wedstrijd

te werken.

De meeste tijd besteden we tijdens de

vrijdagtraining overigens aan de eigen

spelprincipes en spelhervattingen. Wij

kiezen er bijvoorbeeld voor om bij een

hoekschop-tegen twee en soms zelfs

drie spelers voorin te houden. Cen-

trale verdedigers zijn vaak kopspecia-

listen en die zie ik niet zo graag in een

overvol zestienmetergebied opduiken.

Daarom bind ik bij zo’n hoekschop

drie verdedigers van de tegenpartij lie-

ver op hun helft aan enkele gevaarlij-

ke aanvallers van ons. Als je dat slim

doet, lukt dat met twee aanvallers.

Bij Groene Ster kom ik ook nog niet

toe aan de ‘ideale’ indeling van een

trainingsweek. We spelen meestal op

zondag. Dan zou ik graag op maandag

een uitlooptraining hebben, op woens-

dag de conditionele prikkel geven en

op vrijdag de tactische training. En als

er maar ruimte voor twee trainingen

is waarbij je de hele groep hebt, dan

ga ik het liefst voor dinsdag en don-

derdag. Eigenlijk is de dinsdag ook

niet optimaal, omdat de herstelperi-

ode na de wedstrijd dan nog kort is.

Maar als amateurtrainer moet je nu

eenmaal concessies doen. Bij het be-

stuur van mijn vorige club, eersteklas-

ser Chevremont, was het verplaatsen

van de trainingsavond van vrijdag

naar donderdag onbespreekbaar om-

dat de kantineomzet sterk zou dalen.

Groene Ster heeft een van de grootste

jeugdafdelingen in Limburg, dus soms

kun je op een gewenste trainingsdag

ook niet terecht omdat alle velden al

bezet zijn.’

Bekerduels als omslag-
punt
‘Enkele bekerduels hebben de afgelo-

pen jaren impact gehad op mijn visie

op voetbal op dit niveau. Dat begon

eind februari 2016 bij Chevremont. We

stonden stijf bovenaan in de Eerste

Klasse. Voor de beker moesten we

tegen JVC Cuijk, dat al twee seizoenen

geen bekerwedstrijd op districtsniveau

had verloren en toen nog in de Derde

Divisie speelde. We zouden het vooral

van de counter moeten hebben, zo

schatte ik vooraf in. Dus gaf ik in de

tactische bespreking aan dat we in die

wedstrijd met één diepe spits zouden

spelen met om hem heen bij balbezit

enkele snelle medespelers. Die keuze

ging ten koste van de vaste tweede

spits, die volgens mij onvoldoende

loopvermogen had om in dit duel zijn

verdedigende taken uit te voeren. Die

keuze leverde felle reacties bij som-

mige spelers op. Hoezo aanpassen aan

een tegenstander? Eén spits? Dat pas-

te niet bij Chevremont! We wonnen

ondanks alle tumult met 1-0, maar dit

mocht me niet meer overkomen. Van-

af het begin heb ik daarom bij Groene

Ster ervoor gekozen om niet meer de

formatie en de speelwijze leidend te

laten zijn maar de spelprincipes. Die

zijn in meerdere situaties toepasbaar.

Er blijft ook voldoende ruimte voor

spelers om zelf invulling te geven aan

een bepaald spelprincipe. Hoe dat in

de praktijk bij Groene Ster werkt, leg

ik de volgende keer uit.

Klankbord
Maurice Verbunt:
‘Waar ik op dit
moment het meeste behoefte aan

heb? Ik heb een prima technische

staf en korte lijnen naar het be-

stuur. Daar ben ik tevreden over.

Toch zou ik graag regelmatig

willen sparren met een ervaren

oud-trainer die zelf ook op hoog

niveau gespeeld heeft en mij zijn

visie geeft over ons elftal en onze

speelwijze. Ik heb het voetbal niet

uitgevonden, ken soms ook mijn

twijfels en zoek dan naar ant-

woorden, waarbij iemand die van

buiten naar binnen kijkt, zeker

kan helpen.’

Aanvoerder Maikel van Kesteren scoort 2-1 tegen VVV Venlo.

70-71-72-73-74-75_groenester.indd 73 04-12-19 09:27