De Voetbaltrainer 246

Pagina 76 van: De Voetbaltrainer 246

www.devoetbal trainer.nl76 120 oefeningen om een topkeeper te worden In samenwerking met keeperstrainer Maarten Arts heeft De Voetbaltrainer een complete leerlijn voor keepers en hun keeperstrainers in de TrainingsPlanner geplaatst. Hi...

www.devoetbal trainer.nl76

120 oefeningen om een
topkeeper te worden

In samenwerking met keeperstrainer Maarten Arts heeft De Voetbaltrainer een complete

leerlijn voor keepers en hun keeperstrainers in de TrainingsPlanner geplaatst. Hiermee

kunt u (meer dan) een seizoen vooruit.

K E E P E R S T R A I N I N G

De volgende twaalf onderdelen

worden uitvoerig uitgewerkt in

elk minimaal tien oefeningen.

Deze zijn ook per onderdeel ge-

bundeld als complete training

in het trainingsoverzicht van de

TrainingsPlanner.

1. Vangen

2. Vallen

3. Duiken

4. Stompen

5. Tippen

6. Hoge ballen

7. 1-tegen-1

8. Technische voetbalvaardig-

heden

9. Voetenwerk

10. Opbouwen

11. Oefeningen met veldspelers

12. Keepersspellen

Elke oefening bevat een duide-

lijke tekening en de volgende

onderdelen:

• Naam en doelstelling van de

oefening

• Beschrijving van de oefening

• Videofragment van de oefening

• Variatie of methodische stap-

pen (indien van toepassing)

• Opmerkingen voor de trainer

Nog geen abonnee op de TrainingsPlanner? Ga

naar https://app.trainingsplanner.nl/ voor alle

informatie.

76-77_ktintp.indd 76 04-12-19 09:26