De Voetbaltrainer 246

Pagina 77 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 77 Oefening 3 uit het hoofdstuk ‘Oefeningen met veldspelers’: 2 keepers met 2 verdedigers tegen 2 aanvallers in positiespel Omschrijving • 2 keepers en 2 rode veldspelers spelen teg...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 77

Oefening 3 uit het hoofdstuk ‘Oefeningen met veldspelers’:
2 keepers met 2 verdedigers tegen 2 aanvallers in positiespel

Omschrijving
• 2 keepers en 2 rode veldspelers spelen tegen 2 blauwe veldspelers.

De keepers en rode spelers willen balbezit houden.

• De rode spelers zijn beperkt tot 1x raken en de keepers hebben 2x

raken.

• Het blauwe team probeert de bal te veroveren en scoort vervolgens

in beide doelen. De blauwe spelers hebben onbeperkt raken.

Variatie: Beperk de keepers tot 1x raken, afhankelijk van hun leeftijd/

niveau.

Coaching
• Beide keepers moeten de veldspelers coachen en altijd een vrije

passlijn creëren wanneer ze vragen om de bal.

• Keepers: speel de bal niet als er geen druk is van de blauwe spelers!

• Bij het verliezen van de bal moeten de 2 rode veldspelers naar ‘bin-

nen’ komen om het doel te verdedigen.

• Als de bal uitgaat, neemt het blauwe team een vrije bal vanuit het

midden van het veld, aan de zijkant.

Oefening 3 uit het hoofdstuk ‘Tippen’:
Duiken en wegtippen plus opstaan om tweede bal te redden

Omschrijving
• Keeper rolt de eerste bal naar de trainer.

• De trainer schiet de eerste bal laag naar pylon 1.

• Keeper tipt de bal weg, staat op, rent rond pylon 1 en beweegt naar

pylon 2.

• De trainer schiet de tweede bal laag op pylon 2 en de keeper moet

deze weer tippen.

Variatie: De keeper tipt de eerste bal en beslist of de tweede bal weg-

getipt of gevangen kan worden.

Methodiek
• Nadat je de tweede bal hebt gepareerd, ga je achter de bal aan en

pakt hem.

Coaching
• Houd je ogen tijdens de hele oefening op de bal gericht, zelfs wan-

neer je om pylon 1 rent.

• Val de bal zoveel mogelijk aan en probeer hem voor de pylonen te

pareren.

76-77_ktintp.indd 77 04-12-19 09:26