De Voetbaltrainer 246

Pagina 8 van: De Voetbaltrainer 246

www.devoetbal trainer.nl8 Klein veld bij opbouw Als we eens inzoomen op dat laatste aspect, zouden we graag met u kijken naar de wijze waarop u wilt dat uw team opbouwt. In het Nederlandse voetbal is decennialang het adagium gewees...

www.devoetbal trainer.nl8

Klein veld bij opbouw
Als we eens inzoomen op dat laatste

aspect, zouden we graag met u kijken

naar de wijze waarop u wilt dat uw team

opbouwt. In het Nederlandse voetbal is

decennialang het adagium geweest: maak

het veld in balbezit zo groot mogelijk om

de tegenstander te laten lopen, tot ze het

niet meer volhouden. Dat is niet uw visie.

‘Dat klopt. Natuurlijk, als je de veel

sterkere ploeg bent en de bal ge-

makkelijk van links naar rechts en

andersom verplaatst, kun je verder

uit elkaar spelen. De kans dat de te-

genstander de bal verovert, is door het

krachtsverschil immers gering. En bo-

vendien: verlies je hem een keer, zijn

jouw spelers waarschijnlijk goed in

staat om hem weer te veroveren. Im-

mers, ze zijn beter, sneller, sterker. In

die gevallen kun je best met een groot

veld spelen.

Maar meestal is dit niet het geval. FC

Twente is doorgaans niet veel sterker

dan de tegenstander. Ook niet veel

zwakker, dus er zit in de meeste wed-

strijden een bepaald evenwicht. En

dus moeten we het verschil maken

door niet in grote ruimtes te komen

bij het verdedigen, maar juist samen

te werken en te proberen de bal geza-

menlijk te veroveren. Zijn we boven-

dien in staat om met korte onderlinge

afstanden op te bouwen, zijn we te-

vens minder kwetsbaar bij balverlies.’

FC Twente startte het seizoen uitstekend

en haalde veel punten. Daarna gingen en-

kele duels verloren. Wat ging er concreet

verkeerd?

‘De onderlinge afstanden waren aan-

vankelijk uitstekend. We speelden

dicht bijeen en konden op die manier

met korte combinaties goed onder de

druk van de tegenstander uit spelen

(zie tekening 2). Dat ging verloren. De

afstanden werden groter. Als de ruim-

tes te groot zijn, kun je onmogelijk

goed opbouwen. Je wordt gedwongen

tot een lange bal, en dat levert vaak

balverlies op. Wij zijn geen fysiek

extreem sterk team, dus dan ben je

kwetsbaar. Dat is hetgeen na de eerste

succesvolle reeks wedstrijden optrad.

Onze linker centrale verdediger had

bijvoorbeeld de bal, en de linksback,

de linksmidden en de linksbuiten wa-

ren ver weg. Ze waren onbereikbaar.

Hetgeen ervoor zorgde dat wij rond de

middenlijn veel te snel en te vaak de

bal kwijt waren (zie tekening 3).

Het is moeilijk om te achterhalen

waar zoiets aan ligt. Vergeten de

spelers het doodgewoon, verslappen

ze? In elk geval besteed je aan deze

speelwijze in de beginfase natuurlijk

zeer veel tijd, en de spelers zijn erg

gefocust. Wellicht dat dit na verloop

van tijd wat minder wordt. Het heeft

me als trainer in elk geval geleerd dat

zo’n proces nooit afgesloten is en dat

je er nooit op mag vertrouwen dat de

spelers hetgeen je ze hebt aangereikt

daarna structureel zullen uitvoeren.

Het is mijn eerste jaar als hoofdtrainer

en misschien ben ik te snel gestopt

met de accenten op deze manier van

spelen leggen, en heb ik te snel de

stap gemaakt naar de volgende onder-

werpen. Je moet het steeds nadrukke-

lijk terug laten komen in je trainingen

en er telkens op blijven hameren.

Voor mij is duidelijk dat we goed spe-

len, omdat we deze speelwijze hebben

en goed uitvoeren. We hebben er ook

veel complimenten voor gehad, maar

P R O F V O E T B A L

Goede opbouw door FC Twente. De onderlinge afstanden zijn klein, er zijn diverse

afspeelmogelijkheden.

Slechte opbouw door FC Twente. De spelers zijn te ver weg, kort opbouwen is vrij-

wel onmogelijk. Alleen de lange bal resteert.

2

3

06-07-08-09-10-11-12-13_garcia.indd 8 04-12-19 09:13