De Voetbaltrainer 246

Pagina 9 van: De Voetbaltrainer 246

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 9 complimenten kunnen er ook voor zorgen dat je er wat te gemakkelijk over gaat denken. Het blijft toch het meest ingewikkelde voor spelers en trainers: analyseren waarom iets goed ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 6 2 0 1 9 9

complimenten kunnen er ook voor

zorgen dat je er wat te gemakkelijk

over gaat denken. Het blijft toch het

meest ingewikkelde voor spelers en

trainers: analyseren waarom iets goed

gaat en het dan ook volhouden.’

Minder kwetsbaar
U had het over balverlies na een lange

bal. Voordeel van dat type balverlies is

wel, dat je voldoende spelers achter de bal

hebt om hem te heroveren.

‘Ik ben het met die opvatting niet

eens. Sterker nog, ik durf te beweren

dat het vaak gevaarlijker is om op het

middenveld balverlies te lijden dan

in de opbouw dicht bij het eigen doel.

Mits je tenminste, zoals wij willen,

korte afstanden hebt aangehouden.

In dat geval kan het team namelijk

snel met veel spelers rondom de bal

komen en een gevaarlijke situatie

tegengaan. Je bent simpelweg min-

der kwetsbaar. Verlies je de bal in de

opbouw op het middenveld en staan

de spelers relatief ver uit elkaar, ligt

er een zee aan ruimte en kan de te-

genstander in de tegenaanval meteen

veel gevaar stichten.

Men zegt altijd: als je verdedigt, moet

je compact staan. En dat is waar. Maar

wij willen ook in balbezit korte af-

standen hebben. We willen met twee,

uiterlijk drie keer raken spelen. Dat

lukt niet als je grote afstanden hebt.

Bovendien is het een bescherming bij

balverlies, want dan zijn we compact

en kunnen snel druk uitoefenen. Ui-

teraard trek je door met veel spelers

op de eigen helft op te bouwen, de

tegenstander naar je toe en kunnen zij

je onder druk zetten. Dit houdt echter

tevens in, dat zij elders op het veld

veel ruimte open laten waarvan wij

kunnen profiteren.’

In hoeverre is de nieuwe regel bij doeltrap-

pen van invloed op de opbouw van FC

Twente?

‘Dat is zeker een belangrijk verschil.

Het geeft ons de kans van achteruit

dichter bij elkaar te spelen. We probe-

ren met de twee centrale verdedigers,

de 6 en de keeper in een ruit te spelen

en van daaruit tot opbouw te komen

(zie tekening 4). De drukzettende

tegenstander moet van buiten het

strafschopgebied komen, en dat geeft

ons tijd. Dat is eenvoudiger dan in het

verleden, toen ook de verdedigers bui-

ten het strafschopgebied dienden te

starten en de afstanden die de aanval-

lers van de tegenpartij moesten afleg-

gen, veel kleiner waren (zie tekening

5). Wat je in deze speelwijze in elk

geval nodig hebt, is een keeper met

een goed voetballend vermogen en

een nummer 6 die ter hoogte van de

penaltystip durft te komen en dan het

overzicht heeft om de juiste oplossing

te vinden.

Speel je in deze ruit, zijn er in elk ge-

val grote ruimtes beschikbaar om er-

uit te voetballen. Gaat de bal bijvoor-

beeld naar een centrale verdediger,

kan de back zich laten inzakken om

aanspeelbaar te worden. Of een mid-

denvelder kan in de ruimte bewegen

om de bal te ontvangen. Wil de tegen-

stander je dan nog onder druk zetten,

moeten zij met het hele team ver op-

rukken. Kunnen wij dan een midden-

velder vinden met zijn gezicht naar

het doel van de tegenstander, liggen

er veel mogelijkheden om de aanval-

lers in een kansrijke positie te vinden.

Als een tegenstander ons onder druk

Korte opbouw vanuit de doeltrap. De afstanden voor de drukzettende tegenstander

zijn relatief groot.

De doeltrap in de ‘oude’ situatie. De afstanden voor de drukzettende aanvallers zijn

beduidend kleiner.

4

5

06-07-08-09-10-11-12-13_garcia.indd 9 04-12-19 09:13