De Voetbaltrainer 247

Pagina 11 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 11 Uiteraard moeten de 4 dat voorkomen, door goed druk te zetten en tegelijker- tijd de passlijnen richting de doeltjes af te schermen. Dus de 10 zet weer druk op de bal- bezitter en ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 11

Uiteraard moeten de 4 dat voorkomen,

door goed druk te zetten en tegelijker-

tijd de passlijnen richting de doeltjes

af te schermen.

Dus de 10 zet weer druk op de bal-

bezitter en dwingt de pass breed af.

Daarna komt de 9 in beeld. Wanneer

vervolgens de back wordt gezocht, zal

die proberen te scoren. Dus dan wordt

het zaak die ballijn af te schermen, en

niet alleen de lijn richting het dichtst-

bijzijnde doel, maar ook naar het mid-

delste doel dat immers met een goede

pass ook te bereiken is. Het gaat voor

de verdedigers doorlopend om drie

dingen: druk op de bal krijgen, de pas-

slijnen richting de doeltjes dichthou-

den en de weg naar de 6 afschermen

door af te haken. (tekening 9)

Een volgende stap is, dat de twee

centrale middenvelders ook nog eens

leren coachen. Dus op het juiste mo-

ment aancoachen wanneer er druk

moet komen, en dat de andere man

die voorop speelt moet afhaken. In het

ideale geval zul je kunnen bereiken

dat ze als ploeg verder vooruit kunt

schuiven en de bal wellicht hoger

kunt veroveren. Je ziet dat we hier in

wedstrijden nog grote progressie in

kunnen boeken. Te vaak willen we

nog te vroeg en te snel vooruit ver-

dedigen, terwijl we daardoor juist in

grote ruimtes komen te spelen. In die

gevallen is het juist goed om de 9 en

de 10 bij je te houden, en vanuit een

compacte beginsituatie druk op de bal

te krijgen. Die coaching kan bij ons

nog veel beter, maar dat heeft ook te

maken met het herkennen van spel-

situaties.’

Wie vindt u dat het initiatief voor het mo-

ment van drukzetten moet of moeten ne-

men? Zijn dat de twee aanvallers, of moet

de coaching van achteruit komen?

‘Ik vind dat de voorste spelers daar-

voor het initiatief moeten nemen.

Moet je wachten op coaching van

andere spelers, dan ben je vaak net te

laat. Ik zie liever dat de 9 en 10 daarin

leidend zijn, en dat de rest volgt en

de ruimtes erachter klein houdt. Een

probleem kan zijn, dat die 9 en 10 van

nature spelers zijn die het liefst voor-

uit willen, en dat ze daarmee soms

te vroeg gaan. Wat daarin belangrijk

is, is de startpositie. Als ze vanuit de

juiste onderlinge afstanden kunnen

vertrekken, kunnen ze er beter op ver-

trouwen dat de spelers achter hen ook

op de goede afstand kunnen volgen.

Zijn de ruimtes te groot en willen zij

desondanks gaan, moeten ze informatie

krijgen dat het niet kan: coaching dus.

Het belangrijkste element wanneer je

Wanneer de linksback de bal heeft, is de (gele) pass naar de linksbuiten nog ac-

ceptabel omdat je in de wedstrijd daar de rechtsback hebt. De (zwarte) pass van de

centrale verdediger naar de spits is niet acceptabel. Deze ruimte moet dicht gehou-

den worden (gele stippellijn).

Het positiespel 5:4 met 3 doeltjes. De principes bij het drukzetten blijven hetzelfde.

De twee centrale middenvelders moet de passlijnen (doeltjes) tijdig afschermen.

9

8

06-07-08-09-10-11-12-13_jansen.indd 11 22-01-20 13:37