De Voetbaltrainer 247

Pagina 13 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 13 middenvelder van de tegenstander meeneemt. (tekening 12). Zo zijn we doorlopend bezig met het verbeteren van ons spel aan de bal. Het is mooi om te zien dat we daarin, met name ...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 13

middenvelder van de tegenstander

meeneemt. (tekening 12). Zo zijn we

doorlopend bezig met het verbeteren

van ons spel aan de bal. Het is mooi

om te zien dat we daarin, met name

in de laatste fase voor de winterstop,

goed geslaagd zijn. Het is zaak om in

de tweede seizoenshelft op die voet

verder te gaan en het team in alle op-

zichten steeds verder te ontwikkelen.

Want hoewel we tevreden zijn met

wat we bereikt hebben, is er op alle

fronten nog voldoende ruimte voor

verbetering.’

Wanneer de tegenstander doordekt op de 6 van Heerenveen en die beweegt slim weg, kan een andere

middenvelder direct door de doelman aangespeeld worden.

keuze stellen. Je speelt de 2:1 uit, of je

probeert via het inspelen en kaatsen

de derde man te vinden. Een andere

mogelijkheid die je zoekt, is met één

gerichte pass een middenvelder be-

reiken die kan opendraaien en verder

spelen. We proberen via een overtal of

een directe pass onze betere voetbal-

lers aan de bal te krijgen.’ (tekening 10)

Zoals al eerder gezegd, de tegenstander zit

ook niet stil en probeert uiteraard de druk

er wél op te krijgen. Wat zijn manieren

om de juiste spelers desondanks aan de

bal te krijgen?

‘Dat zit ‘m toch vooral in het groter

maken van de speelruimte. Wanneer

wij bijvoorbeeld onze 6 vrij willen spe-

len, heeft dit gevolgen voor de posities

van de verdedigers maar zeker ook

van de overige middenvelders. Wan-

neer de 8 en de 10 dieper weg gaan

staan, is het voor hun twee tegenstan-

ders al een stuk lastiger om door te

dekken op onze 6. Zeker wanneer zij

met twee spelers centraal drukzetten

op onze 3 en 4, speelt dat een rol. Lukt

ons dit, dan zul je vaak zien dat je

met je 6 en je centrale verdedigers 3:2

komt te spelen. Dit provoceert dan

weer een buitenspeler om bij te sprin-

gen, waardoor wij de back in het spel

kunnen betrekken. Via die back is het

dan veelal weer mogelijk om onze 6 te

activeren.

Wij zitten nu in een fase dat we onze

spelers proberen te laten herken-

nen, wie op hen doordekt. Juist die

keuze van de tegenstander bepaalt

welke opties wij krijgen om door te

voetballen. Wanneer de tegenstander

met de 10 en 8 doordekken op resp.

onze centrale verdediger en onze 6,

houden wij met onze 10 het spel heel

groot door hem verder vooruit te laten

spelen. Hij bindt de laatste midden-

velder, waardoor wij de 8 vrij kunnen

krijgen. (tekening 11) Dekken zij ver-

volgens ook nog eens door met hun 6

op onze 8, dan kan die middenvelder

wellicht zelfs direct door de keeper

bereikt worden, wanneer de 6 slim

weg beweegt en de doordekkende

De – tijdelijk – boze speler
In de wedstrijd tegen FC Utrecht miste spits Jens Odgaard bij de stand 1-1 een straf-

schop. Kort daarop werd hij gewisseld, stormde boos de catacomben in om vijf minu-

ten later afgekoeld terug te keren naar de bank.

‘Het was een lastig moment, waarover later in de media ook het nodige is

gezegd. We hadden een wissel voorbereid, wilden iets anders proberen en

Odgaard eraf halen. Toen kwam de strafschop, waarvoor hij de aangewezen

man was. Maar hij miste. Op dat moment vond ik het niet goed om hem di-

rect te wisselen, omdat dat zou kunnen overkomen alsof hij gewisseld werd

omdat hij de penalty miste. En dat was dus niet het geval.

We hebben een aantal minuten gewacht en toen de wissel doorgevoerd.

Odgaard was zwaar teleurgesteld en verdween snel de catacomben in. Daar

heeft hij stoom afgeblazen, en daarna keerde hij terug op de bank. Hij gaf

me een hand en maakte ook direct weer contact met de andere leden van

de staf en de spelers. Ik snap zo’n reactie wel. Beter zo dan dat hij voor het

oog van de hele wereld een bidon door de lucht schopt en een hele scène

veroorzaakt. We werken grotendeels met jonge spelers die nog volop in hun

ontwikkeling zitten. Het zijn mensen, geen robots die we altijd precies naar

believen kunnen programmeren.’

12

06-07-08-09-10-11-12-13_jansen.indd 13 22-01-20 13:38