De Voetbaltrainer 247

Pagina 17 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 17 tion worden gebruikt, die in balbezit de verbinding tussen verdediging en aanval vormen. Als je daar spelers hebt die de bal constant opvragen om vervolgens zelf hun ding te wille...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 17

tion worden gebruikt, die in balbezit

de verbinding tussen verdediging en

aanval vormen. Als je daar spelers

hebt die de bal constant opvragen

om vervolgens zelf hun ding te willen

doen, dan loopt het meestal stroef.

De intensiteit gaat naar beneden en

het zorgt ervoor dat je de kans op

georganiseerde chaos voorin ziet afne-

men. Dat blijkt ook duidelijk uit onze

wedstrijden. Als ons middenveld snel

draait, dan voetballen we ook goed

én pakken we resultaten. De centrale

middenvelders hoeven daarom niet

altijd het eerste aanspeelpunt te zijn,

ze kunnen dat ook in de tweede fase

zijn door ruimte te maken en daarna

pas de bal te vragen. Dat schept mo-

gelijkheden om het spel te verleg-

gen en draagt bij aan georganiseerde

chaos voorin. De loopbewegingen van

de centrale middenvelders zijn afhan-

kelijk van wie bij ons de bal heeft.

Op papier staan wij bijna altijd in on-

dertal op het middenveld, maar dat

maakt mij niets uit. Tenminste, als we

ons blok kunnen zetten en de passlij-

nen centraal dichtzetten. Komen we

toch een mannetje tekort, dan springt

een van de twee centrale aanvallers

wel bij. Je zou ook een centrale ver-

dediger kunnen doorschuiven, maar

ik vind dat wij daar op dit moment

bij KV Mechelen niet de juiste spelers

voor hebben. Sowieso is het de bedoe-

ling om in blok de ruimte centraal zo

klein mogelijk te houden. We trainen

dat bijvoorbeeld in via een vorm op

een half veld met afgesneden flanken

en verdeeld in drie horizontale zones.

We spelen 7+K : 7+K. In de middelste

zone is het 4:4. De ploeg in balbezit

moet een aanvaller in de volgende

zone (2:1) aanspelen en die mag zelf

of via de andere aanvaller proberen te

scoren in twee tijden. De middenvel-

ders moeten bij balverlies hoog druk-

zetten: één speler stapt uit om druk te

zetten op de bal en de andere twee die

het dichtst bij de bal zijn, sluiten bij

en de passlijnen af. De intensiteit leg

je hoog door in de drie zones verplicht

in met twee keer raken te spelen.’ (te-

kening 2)

Samenvatting:
• Wouter Vrancken houdt reke-

ning met de cultuur en het DNA
van zijn club.

• Trainingen en wedstrijden wor-
den afgewerkt op hoge intensi-

teit.
• Georganiseerde chaos zorgt voor

ruimte voorin.
• Vrancken kiest voor twee cen-

trale spitsen en twee centrale
middenvelders.

• Ondertal op papier wordt opge-
vangen door de invulling van
andere posities.
Een doelman is vaak een rustpunt

voor een team, maar bij KV Mechelen

woedde afgelopen zomer een hele kee-

perssaga. De Nederlandse doelman

Michael Verrips vertrok met een zelf

verbroken contract naar Sheffield

United en werd vervangen door een

keeper van AA Gent die nauwelijks

had gespeeld. Welk effect heeft dat op

een ploeg?

‘Ik wist dat Yannick Thoelen bij

AA Gent nauwelijks had gespeeld

en hij juist daarom heel gemoti-

veerd was om opnieuw te voet-

ballen. Met zijn kwaliteiten, trai-

ningsmentaliteit en het feit dat

hij ook heel graag naar KV Meche-

len wilde komen, was dit het bes-

te profiel. Het is gebleken dat dit

de juiste keuze is, want een solide

keeper geeft vertrouwen aan zijn

defensie. Verdedigers mogen niet

bang zijn voor wat er achter hen

gebeurt.’

Wie is Wouter Vrancken
Wouter Vrancken (40) voetbalde zelf als prof bij

Sint-Truiden, AA Gent, KRC Genk, KV Mechelen

en KV Kortrijk. Door een reeks blessures stopte hij

in 2010 met voetballen en werd nagenoeg meteen

trainer bij het regionale Gravelo, dat hij van Vierde

naar Tweede Provinciale loodste. Daarna ging hij

aan de slag bij THES Tessenderlo, waarmee hij in

drie seizoenen tijd van Eerste Provinciale naar de

Tweede Amateurklasse (vierde afdeling) promo-

veerde. Hij zette meteen een stap hogerop door

hoofdcoach te worden bij Lommel in de Eerste

Amateurklasse (2017), maar hoewel hij de club aan

de leiding in de reeks hielp, stapte hij om persoon-

lijke redenen op. Een paar weken later werd Vranc-

ken assistent-trainer van Glen De Boeck bij KV

Kortrijk. Op 21 augustus 2018 werd hij aangesteld

als hoofdtrainer bij KV Mechelen, een logische stap

in zijn snelgroeiende trainersloopbaan.

2

14-15-16-17_woutervrancken.indd 17 22-01-20 13:40