De Voetbaltrainer 247

Pagina 19 van: De Voetbaltrainer 247

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 19 Dossier Groene Ster (2) zien. Daarnaast de passeeracties van de buitenspelers en de positionering voor het doel, de verdedigende orga- nisatie en de omschakeling van AZ bij balbez...

D e V o e t b a l t r a i n e r 2 4 7 2 0 2 0 19

Dossier Groene Ster (2)

zien. Daarnaast de passeeracties van

de buitenspelers en de positionering

voor het doel, de verdedigende orga-

nisatie en de omschakeling van AZ bij

balbezit en balverlies. En natuurlijk

enkele spelhervattingen, in totaal 12

minuten. Op hoofdlijnen waren dit de

tactische instructies aan mijn spelers:

1. ‘Fixeer je als verdediger en midden-

velder niet uitsluitend op de directe

tegenspeler met bal. Hap vooral niet

te snel, want de AZ-spelers hebben

de kwaliteiten om je dan meteen uit

te spelen. Ophouden in plaats van

de bal afpakken.’

2. ‘Oriënteer je bij balbezit van AZ

meer dan je gewend bent op de be-

wegende spelers in de buurt van je

directe tegenstander. AZ probeert

ook altijd de derde man optimaal te

benutten.’

3. ‘We gaan met vijf in plaats van

de gebruikelijke vier verdedigers

starten om een beter antwoord te

hebben op de dreiging vanuit die

half-spaces.’

4. Vanuit een gesloten verdediging en

vooral als de AZ-verdediging tegen

de middenlijn aan speelt, zoekt

centrumspits Chefrino Eind bij onze

omschakeling naar balbezit bewust

Jordy Clasie op. Een geweldige voet-

baller, maar fysiek niet de beste

verdediger van AZ. Benut dan de

ruimte achter Clasie om Chefrino

daar met hem een duel op kracht

en snelheid uit te laten vechten.

5. ‘Als we niet voor een stunt gaan

zorgen, willen we in elk geval na

de wedstrijd met opgeheven hoofd

van het veld kunnen stappen.

Dat kan alleen als we ons niet als

schietschijf laten gebruiken. Dat

gevaar is bij een tegenstander van

het kaliber AZ levensgroot als je na

een achterstand – in welke fase van

de wedstrijd dan ook – uit de orga-

nisatie gaat lopen om ook te willen

scoren. Geloof me, bijvoorbeeld 0-2

voelt anders aan dan 1-8. Bij onszelf

én bij de vele meegereisde suppor-

ters. Gedraag je daarin volwassen

en gedisciplineerd, ga niet voor

persoonlijk succes ten koste van de

teamdiscipline.’

Daarna zijn we die dinsdag naar bui-

ten gegaan om een half uur 11:11 te

spelen op een driekwart veld. Het

tweede elftal probeerde de speelwijze

van AZ te kopiëren en werd gecoacht

door de assistent-trainer. Steeds op-

nieuw moest bij deze partijvorm een

van de backs van het tweede elftal op-

komen en de vleugelspits aan die kant

zich wat laten zakken. Ik coachte het

eerste elftal op:

1. Hoe te reageren op de looplijnen

van die opkomende backs?

2. Hoe kantelen we als de bal aan de

andere kant is?

3. Wat is het juiste moment voor de

dieptepass op onze centrale spits?

Welk slim positiespel verwacht ik

van hem?

Oplossing voor de opkomende backs:

a. Als de rechter- of linkerspits van

AZ zich laat zakken langs de lijn

om ruimte te creëren voor de opko-

mende back in de half-spaces, moet

onze back (2 of 5) zich blijven focus-

sen op de vleugelspits en niet op de

diepgaande back van AZ.

b. De opkomende AZ-back moet in

eerste instantie worden opgevangen

door onze middenvelder 7 of 11.

c. Loopt de opkomende back verder de

diepte in, dan mag 7 of 11 zich niet

laten verleiden om mee te gaan:

dan komt het evenwicht op het be-

langrijke middenveld in gevaar. De

opkomende back wordt uiteindelijk

opgevangen door 3 of 6, die al in die

zone staat.

Welke focus bij de omschakeling?

d. We creëren bij balbezit zo snel mo-

gelijk de voorwaarden voor de diep-

tepass op onze spits 9 in de ruimte

achter AZ-verdediger Clasie.

e. Ongeacht de stand en de fase in

de wedstrijd moeten we altijd een

goede restverdediging bewaken en

de linies kort op elkaar houden.’

De wedstrijd
Wat kwam er in de wedstrijd van het tac-

tisch plan uit?

Maurice Verbunt: ‘Vorig seizoen ston-
den we in het bekerduel tegen SC

Heerenveen na de eerste helft met

1-0 voor. Dit seizoen gingen we zowel

tegen VVV-Venlo als uit bij AZ met

0-0 rusten. Geheel volgens plan was

18-19-20-21_groenester2.indd 19 22-01-20 13:40