De Voetbaltrainer 247

Pagina 22 van: De Voetbaltrainer 247

www.devoetbal trainer.nl22 Liniebespreking bij Jong Oranje Met twaalf punten uit vier wedstrijden, waaronder een knappe zege op het sterke Portugal, lijkt Jong Oranje goed op weg richting het naderende EK. De Voetbaltrainer volgt het ...

www.devoetbal trainer.nl22

Liniebespreking bij
Jong Oranje
Met twaalf punten uit vier wedstrijden, waaronder een knappe zege op het

sterke Portugal, lijkt Jong Oranje goed op weg richting het naderende EK.

De Voetbaltrainer volgt het team van Erwin van de Looi op de voet. In deze

aflevering praten we met de coach van Jong Oranje en zijn assistent Marcel

Groninger over de ontwikkeling van hun ploeg, waarbij de nadruk ligt op

liniebesprekingen en -trainingen. En dat hoeft, zo zeggen zij, niet per se

onderverdeeld te worden in achterhoede, middenveld en voorhoede.

Voorbereidingen op linie-
besprekingen
We mogen wel stellen dat het uitstekend

gaat met Jong Oranje, dat in de EK-kwali-

ficatie zonder puntenverlies is. We hebben

afgesproken vandaag onder meer over de

liniebesprekingen te praten. Die zullen niet

voor elke wedstrijd inhoudelijk hetzelfde

zijn. Portugal is geen Gibraltar, om maar

eens iets te noemen. Maar de wedstrijd

tegen Gibraltar is voor dit gesprek wel het

uitgangspunt.

Erwin van de Looi: ‘Tegen Gibraltar is
het in de trainingen en besprekingen

voornamelijk over aanvallende pa-

tronen gegaan. Een doelstelling voor

deze wedstrijd, behalve hem winnen

natuurlijk, was om te kijken of we het

voor elkaar konden krijgen om een

extreem verdedigende tegenstander

kapot te spelen. Wij komen veel in

situaties waarin de tegenstander zich

volledig op ons instelt. Dat zag je zelfs

toen we uit tegen Noorwegen speel-

den, dat zich in een 1:5:3:2-formatie

volledig aanpaste. Wij hebben nu de

positionele wisselingen doorgevoerd

Tekst: Ruud Doevendans en Paul Geerars

P R O F V O E T B A L

Erwin van de Looi en Marcel Groninger

waarvan we verwachtten dat die ons

tegen Gibraltar zouden helpen om de

tegenstander voor keuzes te stellen.

De eerste groep voor de liniebespre-

kingen waren de backs en de buiten-

spelers. De wisselwerking tussen hen

was daarin een belangrijk onderdeel.

Wie speelt aan de binnenkant, wie

aan de buitenkant, waar speel je dan

aan de binnenkant en buitenkant,

wanneer zijn de momenten van diep-

te en hoe kun je elkaar helpen om vrij

te komen en kansen uit te spelen te-

gen een heel compacte tegenstander?

De diep spelende backs brachten met

zich mee dat de twee centrale verde-

digers met de controlerende midden-

velder (we speelden deze wedstrijd

bewust met één controleur) de opbou-

wers werden. Dus de spelers die voor

die posities in aanmerking komen,

werden het tweede groepje om zaken

mee te bespreken.

De laatste groep was de spits met de

nummer 10, die tegen Gibraltar als

een tweede spits speelde, en de 8 die

normaliter een controleur is maar nu

meer direct achter de aanvallers ging

spelen. Dat was ook de reden dat deze

wedstrijd niet Ludovit Reis, maar Ferdi

Kadioglu speelde, die meer gewend is

om vanuit een dergelijke rol te ope-

reren.

Het werken met deze drie groepen

leverde heel mooie liniebesprekingen

op. Liniebesprekingen hoeven niet

altijd puur over de achterhoede, het

middenveld en de voorhoede te gaan.

Je kunt ook andere delen van het team

die veel met elkaar te maken krijgen,

bijvoorbeeld verticaal, bij elkaar zet-

ten. Voordeel van de liniebesprekin-

gen is dat je met een kleiner groepje

meer interactie krijgt en daarnaast

ook meer verdieping voor de betrok-

ken posities. De besprekingen met het

‘Liniebesprekingen hoeven niet per
se over achterhoede, middenveld

en aanval te gaan. Het kan ook met
andere spelers die veel met elkaar

te maken hebben’

22-23-24-25-26-27-28-29_jongoranje.indd 22 22-01-20 13:41